ویدیو/ گرم کردن بازیکنان پرسپولیس پیش از دیدار با شمس آذر قزوین

ویدیو/ گرم کردن بازیکنان پرسپولیس پیش از دیدار با شمس آذر قزوین

بازیکنان پرسپولیس یک ساعت پیش از دیدار حساس خود با شمس آذر قزوین در ورزشگاه سردار آزادگان شروع به گرم کردن کردند.


دریافت
52 MB