ویدیو/ گل دوم استقلال به شمس آذر با دبل مهرداد محمدی


مهرداد محمدی در دقیقه 51 دیدار با شمس آذر، دومین گل خودش و استقلال را وارد دروازه حریف کرد.