استان ها

چاهداران خراسان شمالی مصرف آب را مدیریت کنند

دوران خبر/خراسان شمالی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با اشاره به کم بارشی سال‌های اخیر و محدودیت منابع آب استان، بر ضرورت مدیریت مصرف این منابع به‌ویژه در بخش آب‌های زیرزمینی و چاه‌های آب کشاورزی تاکید کرد و خواستار مدیریت مصرف توسط چاهداران استان شد.

وحید واسطه در گفت‌وگو با خبرنگار دوران خبر، اظهار کرد: ضروری است که چاهداران استان قبل از اقدام به هرگونه کشت، از میزان آب موجود و مندرج در پروانه قانونی خود مطلع باشند.

وی بیان کرد: پیش‌تر اطلاع‌رسانی لازم به همه چاهداران استان مبنی بر محدویت منابع آب و ساز و کار مدیریت توامان آب و برق چاه‌های کشاورزی انجام شده و با توجه به شمارشگرهای هوشمند آب و برق نصب‌شده روی چاه‌های کشاورزی، به محض اتمام مصرف سهمیه آب تعیین‌شده، برق چاه‌های کشاورزی قطع می‌شود و تا سال آبی آینده قابل شارژ نخواهد بود.

واسطه توضیح داد: در مواردی ممکن است کل سهمیه آب تعیین‌شده برای برداشت چاه مصرف نشده باشد، اما برق چاه به‌دلیل اتمام سهمیه برق تعیین‌شده قطع شود. این امر به علت مصرف برق تعیین‌شده چاه برای مصارفی غیر از پمپ چاه است. به همین دلیل ضرورت دارد چاهداران از برق شارژشده چاه فقط برای برداشت آب استفاده کنند.

انتهای پیام