علمی و پزشکی

چهار کارمند سامسونگ به سرقت فناوری متهم شدند

چهار کارمند فعلی و سابق سامسونگ به سرقت فناوری نیمه سخت متهم شده اند. گفته می شود که این کارکنان فناوری تراشه نیمه رسانای بسیار ارزشمند سامسونگ را کشف کرده و آن را برای شرکتی خارج از کشور فاش کرده اند.

دادستانی ناحیه مرکزی سئول این چهار کارمند را به نقض قانون جلوگیری از رقابت ناعادلانه و قانون حمایت از فناوری صنعتی با بازداشت فیزیکی متهم کرده است. دو نفر از این کارمندان مهندسان سابق هستند، در حالی که دو نفر باقی مانده به عنوان محقق برای مهندسی سامسونگ کار می کنند.

یکی از کارمندان سابق که برای نیمه هادی های سامسونگ کار می کرد، هنگام جستجوی شغل، نقشه ها و دستورالعمل های عملیاتی و سایر اطلاعات فنی مهم را به دست آورد. و سپس هنگام جستجوی کار در آنجا آن را به یک شرکت در شرکت NISMI HADI CHINESE فاش کرد و وقتی در آنجا شغل پیدا کرد از داده های سرقت شده استفاده کرد.

بیشتر بخوانید:

به‌گفته‌ی دادستان، ایکی دیگر از کامسمنگ به سلطانی فایلی دوایی دانلود نیمه هادی کیدی شده است به‌گفته‌ی دادستان. و ظاهرا در حالی که هنوز برای سامسونگ کار می کرد، این کیس در اختیار رقیب این شرکت یعنی اینتل قرار گرفت. و با گرفتن عکس از داده های موجود در فایل، اطلاعات را به سرقت برده است.

5858