علمی و پزشکی

کیم جونگ اون و سوخو۳۵ در شرق روسیه!/عکس

تصاویری بازدید کیم به همراه هیأت همراه از کارخانه هواپیماسازی UAC در شهر «کامسامولسک بر آمور» در شرق روسیه منتشر شده است که در این تصاویر آن‌ها همچنین در حال تماشای پرواز تست جنگنده سوخو Su-۳۵ هستند.

کیم جونگ اون و سوخو۳۵ در شرق روسیه!/عکس

کیم جونگ اون و سوخو۳۵ در شرق روسیه!/عکس

کیم جونگ اون و سوخو۳۵ در شرق روسیه!/عکس

کیم جونگ اون و سوخو۳۵ در شرق روسیه!/عکس

در پس‌زمینه یکی از تصاویر جنگنده های سوخو Su-۳۵ که مصر بخاطر تحریم از دریافت آن‌ها بازماند مشاهده می‌شود. در پایان این بازدید، کیم یک پیام شخصی در دفتر میهمانان نوشت:«توسعه سریع و انباشت عظیم فناوری هوانوردی روسیه را احساس کنید!»

کیم جونگ اون و سوخو۳۵ در شرق روسیه!/عکس

۲۲۷۳۲۳

بخش علوم پزشکی

هدفم این است که با ارائه محتواهای علمی و امیدوارکننده، به شما کمک کنم تا از جدیدترین تحقیقات در زمینه سلامتی مطلع شوید و اقدامات مناسبی را برای بهبود و حفظ سلامتی خود بگیرید.