علمی و پزشکی

۳۵۱ شهر کشور در وضعیت آبی کرونا


بر اساس اعلام وزارت بهداشت و بر اساس آخرین به روز رسانی های نقشه، تعداد شهرهای قرمز رنگ همچنان صفر است و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی نیز افزایش یافته است.