علمی و پزشکی

۶۰ قلم داروی گیاهی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

به گزارش شفاف، نفیسه حسینی از مدیران گروه طب ایرانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: یکی از برنامه های وزارت بهداشت پوشش فروش داروهای گیاهی است. تاکنون 60 درصد این داروها تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.»

سبزواری و در حاشیه بازدید از دانشگاه علوم پزشکی افزود: یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد گرانی نسخه های دارویی است که کارشناسان پزشکی ایرانی برای بیماران تجویز می کنند.

مدیر دفتر طب ایرانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد:

حسینی یکتا بیان کرد: یکی از تبری ایرانی و اسیاسی مورد تعلیق در دفتر تب طب ایرانی و مقلد منزیر تبریزی، تبریز تبری ایرانی است که انترکتا تبر آئین باره ب مزیرت تبر تبر ایرانی و هندی شده است.

وی افزود: نگاه ویژه به گردشگری به ویژه گردشگری سلامت می تواند نتایج و تاثیرات بسیاری بر مولفه های مختلف اقتصادی و اشتغال داشته باشد.

مدیر گروه طب ایرانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: پیشینه، اقلیم و موقعیت جغرافیایی، تنوع گیاهان دارویی، ویژگی و بومی بودن برخی از گیاهان دارویی و تاثیر آنها بر تجارت، برخی از ظرفیت ها و مزیت های نسبی مورد توجه حوزه سبز است که می تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری سلامت نقش اساسی داشته باشد.

منبع: خبرنگار باشگاه جوان