اجتماعیکسب و کارهای برتر روز

رجوع بعد از طلاق خلع نوبت اول

 طلاق خلعی نوبت اول چیست؟

طلاق خلع، آن است که زن، به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد. طلاق خلعی نوبت اول یعنی، طلاق خلعی زن و مرد، برای نخستین بار. در واقع، زمانی که زن و مردی برای نخستین بار با هم ازدواج کرده و با طلاق خلع از هم جدا می شوند، حکم طلاق، ” طلاق خلعی نوبت اول ” می باشد. یائسه و باکره در این طلاق عده نداشته و در غیر این شرایط، زن، پس از این نوع از طلاق، باید، سه ماه یا سه طهر، عده نگه دارد.

بر اساس قانون مدنی، طلاق که یک نهاد حقوقی برای جدایی زوجین در نکاح دائم از یکدیگر است، انواع و اقسام مختلفی دارد که هر یک از آن ها، احکام و قواعد خاص خود را دارند. یکی از رایج ترین تقسیم بندی ها در خصوص انواع طلاق، تقسیم طلاق به طلاق خلع و طلاق مبارات در قانون می باشد. در طلاق خلع، زن از شوهر خود کراهت داشته و با بخشش مبلغی به شوهر، وی را راضی به طلاق می کند اما در طلاق مبارات، کراهت زوجین دو جانبه است. یکی از اصطلاحات رایج در دنیای حقوق، طلاق خلعی نوبت اول است و این پرسش را برای افراد در حال طلاق به واسطه کراهت یکجانبه، مطرح می کند که آیا این طلاق، قواعدی متفاوت از طلاق خلع به واسطه کراهت دارد؟

از این رو، در مقاله حاضر قصد داریم، پس از توضیح در خصوص معنی و مفهوم طلاق خلع و شرایط آن، بگوییم که طلاق خلعی نوبت اول چیست و وضعیت عده و رجوع در آن، چه شکل است؛ سپس، به این پرسش که مفهوم طلاق بائن خلع نوبت اول چه می باشد؟ پاسخ دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، در ادامه مقاله، همراه بهترین وکیل ملکی در اصفهان باشید.

طلاق خلعی یعنی چه؟

قبل از پاسخ به این پرسش که طلاق خلعی نوبت اول چیست و معنی و مفهوم آن چه می باشد؟ لازم است تا در خصوص طلاق خلعی، از منظر قانون مدنی، توضیح دهیم و بگوییم که قانون گذار، چه طلاقی را  خلع می داند و پس از آن، به این پرسش که طلاق خلعی نوبت اول چیست؟ پاسخ دهیم.

 طلاق، در یک تقسیم بندی، به طلاق بائن و طلاق رجعی، تقسیم می شود که طلاق بائن، خود دارای انواعی از قرار طلاق خلع و طلاق مبارات می باشد. ماده 1146 قانون مدنی، طلاق خلع را تعریف کرده است، این ماده، مقرر می دارد: “طلاق خلع، آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌ دهد، طلاق می‌ گیرد؛ اعم از اینکه مال‌ مزبور، عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.”

بر اساس این ماده، در پاسخ به این پرسش که طلاق خلعی یعنی چه و معنی و مفهوم آن چه می باشد؟ باید گفت، مقصود از طلاق خلعی، طلاقی بوده که در آن، علت طلاق زن از همسرش، کراهت از شوهر بوده و زن، با دادن مالی که می تواند، عین، معادل یا بیشتر و کمتر از مهر باشد و پس از موافقت همسر با میزان مال داده شده، می تواند از او، متارکه نماید.

شرایط طلاق خلعی

در قسمت قبل، گفتیم که معنی و مفهوم طلاق خلعی چیست، در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره شرایط چنین طلاقی، از منظر قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی مدنی، توضیح دهیم. بر اساس این دو قانون، شرایط طلاق خلعی، عبارتند از:

 زن از شوهر خود، چنان کراهت و بیزاری داشته باشد که به هیچ وجه قادر به ادامه زندگی با او نباشد.

 زن در ازای طلاق، مالی که میزان آن می تواند، کمتر، بیشتر، عین یا معادل مهریه باشد را به شوهر بدهد.

در طلاق، به عوض و مالی گفته می شود که زنان، در ازای طلاق، هنگام طلاق خلع یا مبارات، باید به همسر خود، بذل نمایند. میزان فدیه، بسته به اینکه نوع طلاق، خلع است یا مبارات، متفاوت است.

شوهر، مالی که از سمت زن، در ازای طلاق خلعی، به او داده می شود را بپذیرد و میزان آن را قبول کند.

زن در کمال عقل و اختیار، اقدام به ثبت و ارسال دادخواست طلاق خلعی، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نماید.

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این باره که معنی و مفهوم طلاق خلع و مبارات چیست می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت حتما بخوانید مقاله آمده است، اقدام نمایند. در ادامه مقاله، توضیح خواهیم داد که طلاق خلعی نوبت اول چیست و رجوع در آن، به چه شکل است. یکی از پرسش های زوجینی که قصد دارند، به واسطه کراهت زن از شوهر، از یکدیگر جدا شوند، این است که مقصود از عبارت طلاق خلعی نوبت اول چیست؟ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، به این پرسش پاسخ داده و بگوییم که طلاق خلعی نوبت اول، چه طلاقی است.

با عنایت به مقررات فقهی و قانونی ناظر بر طلاق، می توان گفت که طلاق خلعی نوبت اول، یعنی طلاق خلعی زن و مرد برای نخستین بار. در واقع، زمانی که زن و مردی برای نخستین بار با هم ازدواج کرده و با طلاق خلع (طلاقی که به واسطه کراهت زن از شوهر و با دادن مالی معادل، عین، کمتر یا بیشتر از مهریه به مرد صورت می گیرد) از هم جدا می شوند، حکم طلاق، “طلاق خلعی نوبت اول ” می باشد. اما، اگر زن و مرد، بعد از طلاق خلع، مجددا با هم ازدواج کرده و باز هم به طلاق خلعی از هم جدا شوند،این بار، طلاق از نوع طلاق خلعی نوبت دوم خواهد بود. شرایط طلاق خلعی نوبت اول، دقیقا، مطابق شرایطی است که در قسمت قبل، درباره طلاق خلعی گفتیم.

عده طلاق خلع نوبت اول چند روز است؟

قانون گذار، به تبعیت از شرع مقدس، برای زنان، پس از وفات همسران آن ها یا طلاق از شوهرانشان، عده را پیش بینی کرده است و طلاق خلع نوبت اول نیز از این قاعده مستثنی نیست و زن، جز در موارد استثنا قانون گذار، باید، پس از طلاق خلعی نوبت اول از همسرش، اقدام به رعایت عده نماید.  مقصود از عده و مفهوم آن، این است که زن، در آن مدت، نمی تواند، با شخص دیگری، ازدواج نماید و چنانچه با علم به حرمت و ممنوعیت ازدواج در عده، در این ایام، اقدام به ازدواج و نزدیکی با شخص دیگری کند، بر آن شخص، حرام خواهد شد؛ چرا که عده، از موانع نکاح در قانون مدنی می باشد.

سوالی که مطرح می گردد، این است که عده طلاق خلع نوبت اول، چند روز است و زن، تا چند روز پس از طلاق، باید از ازدواج با شخصی دیگر، امتناع کند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت، عده طلاق خلع نوبت اول، سه ماه یا سه طهر است و تنها در صورتی که زن، یائسه یا باکره باشد، موظف به رعایت این مهلت نیست. همچنین، در شرایطی که زن، حامله باشد، در صورتی که بیش از سه ماه تا وضع حمل او باقی مانده باشد، عده طلاق خلع نوبت اول او، تا زمان وضع حمل می باشد.

رجوع در طلاق خلع نوبت اول

قانون گذار، در طلاق رجعی، امکان رجوع را در نظر گرفته است، بدین معنا که در مدت عده، مرد می تواند، اراده خود بر بازگشت به همسرش را به هر نحوی، اظهار دارد و بدین ترتیب، طلاق صورت گرفته را باطل کند. پرسشی که مطرح می گردد، این است که آیا، رجوع در طلاق خلع نوبت اول، امکان پذیر است یا خیر و در صورت امکان، به چه صورت انجام می شود؟

در توضیح رجوع در طلاق خلع نوبت اول، باید گفت، زن می تواند، در مدت ، از بذل خود به همسر، رجوع کرده و در این صورت، مرد نیز این حق را خواهد داشت که از طلاق صورت گرفته، رجوع نماید. در غیر این شرایط، امکان رجوع در طلاق خلع نوبت اول، وجود نخواهد داشت. شایان ذکر است، در صورت رجوع، زوجین باید، حداکثر ظرف یک ماه، این امر را به دفترخانه ثبت کننده طلاق، اطلاع دهند تا با ضمانت اجرایی که قانون گذار، برای این عدم اطلاع در نظر گرفته است، مواجه نگردند. به این علت که رجوع در مدت عده انجام می شود، نیاز به خواندن صیغه مجدد عقد ازدواج و تعیین مهریه نیست.

طلاق بائن خلع نوبت اول چیست؟

یکی از پرسش های رایج در زمینه طلاق خلع، این است که مقصود از طلاق بائن خلع نوبت اول چیست و معنی و مفهوم این عبارت چه می باشد؟ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، به این پرسش پاسخ داده و بگوییم که شرایط چنین طلاقی، چه می باشد. برای این منظور، ابتدا باید، اندکی در خصوص معنی و مفهوم طلاق بائن و انواع آن، توضیح دهیم.

طلاق بائن، یکی از انواع طلاق است که در آن، امکان رجوع به زوجه، پس از طلاق، وجود نخواهد داشت مگر اینکه زن، در طلاق خلع و یا مبارات که از انواع طلاق بائن هستند، از بذل خود، رجوع کند. در این شرایط، برای مرد نیز، حق رجوع به زوجه، ایجاد می گردد؛ منوط بر اینکه تمامی این اتفاقات، یعنی رجوع از بذل و رجوع به همسر، در مدت عده طلاق خلع یا مبارات، یعنی در مدت سه ماه از وقوع طلاق خلع بائن یا مبارات بائن، صورت گیرد.

با توجه به توضیحات فوق و همچنین آنچه در قسمت های قبلی مقاله گفتیم، در پاسخ به این پرسش که طلاق بائن خلع نوبت اول چیست؟ باید گفت، مقصود از طلاق بائن خلع نوبت اول، این است که زوجین، برای بار اول، به واسطه کراهتی که زن از مرد دارد و با دادن مالی از سوی زن به مرد که می تواند، معادل، بیشتر یا کمتر از مهر باشد، از یکدیگر جدا شوند. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طلاق خلع نوبت اول در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون طلاق خلع نوبت اول پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- طلاق خلعی نوبت اول چیست؟

طلاق خلعی نوبت اول طلاقی است که زن و مرد برای بار اول به واسطه طلاق خلع یعنی طلاقی که در آن زن از مرد کراهت دارد و با بذل مالی کمتر بیشتر معادل یا عین مهر از او طلاق می گیرد از یکدیگر جدا شده باشند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- عده طلاق خلعی نوبت اول چقدر است؟

عده طلاق خلعی نوبت اول 3 ماه یا 3 طهر است و تنها یائسه و باکره ملزم به رعایت این مهلت نیستند که جزئیات بیشتر این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- رجوع در طلاق خلعی نوبت اول به چه صورت است؟

رجوع در طلاق خلعی نوبت اول تنها در شرایطی است که زن در مدت عده از بذل خود برای طلاق خلعی رجوع کرده و در این صورت مرد نیز می تواند به همسر خود رجوع نموده و طلاق را برهم بزند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

منبع:

سایت وکیلچی

Stanford Law School