عمومی

از قدیم گفته‌اند به عمل کار برآید

یک فعال رسانه در توییتی با اشاره به احیای هفت هزار واحد صنعتی تعطیل و نیمه فعال نوشت: از قدیم گفتن به عمل کار برآید!

به گزارش دوران خبر، محبوبه رستمی فعال رسانه در این توییت نوشت:

در کنار تکمیل پروژه‌های نیمه تمام امروز موفقیت دیگه ای به ثبت رسید،احیای هفت هزار واحد صنعتی تعطیل و نیمه فعال و این یعنی احیای فرصت های شغلی و احیای امید و اعتماد مردم.

دردو دل نماینده جامعه کارگری روایت خوبی داره از راهبرد ما می‌توانیم دولت.

از قدیم گفتن به عمل کار برآید

از قدیم گفته‌اند به عمل کار برآید

انتهای پیام