علمی و پزشکی

اعتراف نگران‌کننده ناسا/ این ماهواره کجا سقوط می‌کند؟

به گزارش دوران خبر، به گفته ناسا احتمال سقوط این ماهواره روی سر هر فرد یک به 2500 پیش‌بینی شده است. بهترین حدس توسط آژانس فضایی اروپا (ESA) است که پیش‌بینی می‌کند این ماهواره که به عنوان ماهواره سنجش از دور اروپا 2 (ERS-2) شناخته می‌شود، در روز چهارشنبه در ساعت 2:34 بامداد دوباره وارد جو می‌شود. البته این پیش‌بینی زیاد دقیق نیست و ممکن است چند روز با تاخیر همراه شود.

بر اساس گزارش اطلاعات‌آنلاین، آژانس فضایی اروپا می‌گوید: در حالی که می‌توانیم ورود مجدد را ظرف چند روز پیش‌بینی کنیم، نمی‌توانیم دقیقاً پیش‌بینی کنیم که ماهواره چه زمانی و در کجا قبل از چند مدار نهایی خود دوباره وارد می‌شود.

این ماهواره در آوریل سال 1995 به فضا پرتاب شد که در زمان خود پیچیده ترین فضاپیمای رصد زمین بود که تا کنون در اروپا ساخته شده بود. دفتر زباله‌های فضایی آژانس فضایی اروپا در حال رصد ماهواره به دلیل تحلیل رفتن مدار آن است.

۵۸۵۸

بخش علوم پزشکی

هدفم این است که با ارائه محتواهای علمی و امیدوارکننده، به شما کمک کنم تا از جدیدترین تحقیقات در زمینه سلامتی مطلع شوید و اقدامات مناسبی را برای بهبود و حفظ سلامتی خود بگیرید.