افزایش ظرفیت پست‌های انتقال برق جنوب تهران

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای تهران از اتمام پروژه افزایش ظرفیت در پست های انتقال اسلامشهر و پرنیان خبر داد و گفت: با در مدار آمدن ترانس های جدید ظرفیت قابل توجهی در جنوب پایتخت و به خصوص برای شهرک‌های صنعتی مستقر در آن منطقه ایجاد خواهد شد که از این طریق علاوه بر تامین برق متقاضیان صنعتی جدید، شاهد افزایش چشمگیر پایداری و تثبیت ولتاژ در این منطقه خواهیم بود.

فرهاد شبیهی در گفت‌وگو با دوران خبر، با بیان اینکه یکی از مهمترین این طرح ها، افزایش ظرفیت پست ۶۳.۲۳۰ کیلوولت اسلامشهر به میزان ۲۵۰ مگاولت‌آمپر است که با توجه به پرباری ترانس‌های موجود که در ساعت‌های اوج مصرف نزدیک به صددرصد ظرفیت آن بهره برداری می شد از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار کرد:  بر همین اساس ترانس های موجود از سه ترانس ۱۶۰ مگاولت آمپری با سه ترانس جدید ۲۵۰ مگاولت آمپری تعویض شده و هم اکنون شاهد افزایش چشمگیر تامین برق در پست مذکور هستیم.

وی افزود: علاوه بر این پست پرنیان که مستقیما برق صنایع جنوب تهران و به خصوص شهرک صنعتی شمس آباد تهران را تامین می کند، از طریق تعویض ترانس ها شاهد کاهش بار مضاعف پست و پایداری در تامین برق مشترکان هستیم. ضمن اینکه با ظرفیت جدید ایجاد شده می توان امیدوار بود بخشی از تقاضای روز افزون متقاضیان صنعتی تهران به زودی انشعاب برق خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور شهید در دوران بابرکت مسئولیت خود اقدامات جدی برای رفع مشکلات صنعت برق و حمایت های ارزشمندی برای تامین منابع مالی اقتصادی پایدار توسعه طرح های زیربنایی صنعت برق کشور بودند، گفت: امروز شاهد سرعت چشمگیر توسعه و احداث پروژه های برقی هستیم و به خصوص در پایتخت که تامین برق مستمر و پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است پروژه‌های مهمی در بخش انتقال و فوق توزیع آماده بهره برداری شده که تاثیر جدی بر پایداری شبکه خواهد گذاشت.

وی با تاکید بر اینکه تمامی این طرح ها در قالب طرح «خدمت ماندگار» یادگار حمایت ها و هدایت های شهید جمهور آماده شده که با در مدار آمدن آن علاوه بر تامین برق متقاضیان صنعتی و خانگی جدید شاهد تثبیت ولتاژ در مناطق گسترده ای از پایتخت خواهیم بود، گفت: ضمن اینکه این پست ها در مناطق صنعتی بوده و شهید جمهور عزیز هموار نگاه ویژه ای به رفع موانع پیش روی صنایع داشتند و قطعا این طرح خدمت ماندگار موهبت های ارزشمندی برای مردم شریف و همیشه در صحنه تهران خواهد داشت.

وی درخصوص مزیت‌های این طرح توسعه‌ای اظهار کرد: با تعویض ترانس های مذکور به ظرفیت پایدار ۲۵۰ مگاولت‌آمپر ضمن افزایش ظرفیت انتقال، قابلیت اطمینان شبکه نیز بهبود می‌یابد و همچنین امکان بارگیری کامل از ترانس‌ها را فراهم خواهد آمد. در عین حال کاهش بار ترانس‌هایی که نزدیک به صددرصد بهره برداری می شوند، منجر به کاهش خروج اضطراری پست از مدار می شویم و بدین ترتیب مشترکان شاهد پایداری برق بیشتر هستند به خصوص از آنجایی که برای صنایع، استمرار تامین برق بسیار مهم است، این کار تاثیر بسزایی در کاهش ناترازی و رفع قطعی مقطعی برق مشترکان به دلیل حادثه خواهد شد.

وی  تصریح کرد: با توجه به اتمام پروژه پس از تعویض ترانس، بریکرها، سکسیونرها، هادی‌ها و فیدرهای خروجی ترانس‌ها، امکان بارگیری کامل از ترانس‌ها مهیا شده و ظرفیت جدیدی برای متقاضیان برق ایجاد شده است.

وی با اشاره به توانمندی شرکت‌های داخلی در تولید تجهیزات مورد نیاز این گونه طرح‌ها، افزود: ۹۷ درصد تجهیزات مورد نیاز این طرح تولید داخل کشور است که خود از افتخارات این گونه طرح‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود. طرح خدمت ماندگار، افتتاح سراسری پروژه‌های آب و برق کشور به یاد تلاش‌ها و خدمات ماندگار شهید سید ابراهیم رئیسی است که تا سال‌های متمادی تمامی مردم از نتایج آن بهره مند خواهند بود.

انتهای پیام