علمی و پزشکی

تاکید بر واکسیناسیون به ویژه تزریق دوز سوم برای مقابله با سویه جدید اومیکرون

به گزارش شفاف، در این دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور و وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ اسلامی و رهبری و آموزش و پرورش که نمایندگانی از سراسر جهان حضور داشتند، برگزار شد.

وزارت بهداشت همچنین گزارشی از روند انتشار سویه‌های جدید Omicron در جهان ارائه کرد و تاکید کرد: با توجه به رفتارهای موجود در کشورهای مختلف و گروه‌های سنی مختلف، دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی در کنار واکسیناسیون باید در نظر گرفته شود. ویروس Omicron تزریق دوز سوم به ویژه مورد نیاز است.

همچنین گفته می شود با توجه به روند رو به رشد در کشور و همچنین دوره واکسیناسیون، شیوع سویه جدید Omicron در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان رضایت بخش است.

وزیر فرهنگ و رهبری اسلامی همچنین گزارشی از فضای رسانه ای در ارتباط با شیوع ویروس کرونا در کشور ارائه کرد و اعضای این جلسه دستاوردهای مردم کشورمان در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا را مورد تاکید قرار دادند. به خصوص سویه Omicron.

در ادامه این جلسه مصوبات پیشنهادی برای تصویب در ستاد ملی کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید