اجتماعی

تغییر سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها برای درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به مصوبه اخیر دولت برای درمان رایگان کودکان کمتر از هفت سال در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی گفت: به این منظور تغییرات سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها در حال انجام است تا درمان سرپایی و بستری کودکان گروه هدف به صورت رایگان انجام شود.

دکتر سعید کریمی در گفت‌وگو با دوران خبر، درباره اجرای طرح درمان رایگان کودکان کمتر از هفت سال در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی گفت: پس از اینکه مصوبه هیئت وزیران در ارتباط با درمان رایگان کودکان کمتر از هفت سال ابلاغ شد، این موضوع را بلافاصله به مراکز درمانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام کردیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر، تغییرات HIS (سامانه اطلاعات بیمارستان) در حال انجام است که اگر کودکان کمتر از هفت سال به مراکز درمانی دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی مراجعه کنند چه در بخش درمان سرپایی و چه بستری به صورت رایگان درمان شوند.

معاون درمان وزارت بهداشت درباره وضعیت بیمه این طرح گفت: پوشش بیمه‌ای به صورت ۱۰۰ درصدی است.

کریمی درباره بودجه مورد نیاز طرح درمان رایگان کودکان کمتر از هفت سال خاطرنشان کرد: تمام هزینه‌های مورد نیاز این طرح در نظر گرفته شده و اقدامات مربوط به آن انجام شده است.  

انتهای پیام

تیم خبری اجتماعی

پژوهشگر جامعه‌شناسی با تمرکز بر تحولات جمعیتی و تأثیر آنها بر ساختار اجتماعی.