عمومیکسب و کارهای برتر روز

دیه شکستگی سر1402

محاسبه دیه، بر اساس مبلغی که توسط قوه قضاییه و به صورت سالانه اعلام می‌گردد، انجام می‌شود. از همین رو پزشکی قانونی، با اعلام میزان صدمات وارده به فرد و اعلام آن به دادگاه، مسیر محاسبه دیه را هموار کرده و دادگاه نیز بر اساس گواهی پزشکی قانونی، مبلغ دیه را اعلام می‌کند.

نرخ دیه چگونه محاسبه می‌شود؟

مبلغ دیه کامل یک انسان، برابر است با نرخ به روز ۱۰۰ شتر سالم و بدون عیب که خیلی هم لاغر نباشند. لازم به ذکر است دیه در زمان پرداخت آن محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال اگر جنایت در سال ۹۸ واقع شده باشد، ولی دیه در سال ۱۴۰۲ پرداخت شود، مبلغ دیه بر اساس نرخ دیه ۱۴۰۲ محاسبه می‌شود.

از طرف دیگر در بعضی موارد و برای برخی از صدمات، دیه ‌ای در قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است. به همین دلیل در هنگام بروز چنین مواردی، دادگاه مطابق گواهی پزشکی قانونی و براساس تشخیص خود، مبلغی را به عنوان اعلام می‌کند که فرد خاطی موظف به پرداخت آن است.

ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ارش را اینچنین تعریف می‌کند: ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعئین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود

جدول دیه در سال ۱۴۰۲

به طور کل دیه اعضای بدن، هر ساله توسط قوه قضاییه تعیین می‌شود. در جدول زیر و مبلغ آن در سال ۱۴۰۲ آورده شده است:

نوع دیه مبلغ در سال ۱۴۰۲
دیه کامل در ماه های غیر حرام ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه کامل در ماه های حرام ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی استخوان دست که مطلوب التیام یابد ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی نازک نی و درشت نی استخوان پا هر کدام ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی ترقوه ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی جمجمه سر در حد هاشمه ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد حارصه ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
دیه زخم شدگی در حد دامیه ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
های پیشین که کامل ساقط شوند ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه دندان‌ های پشتی که کامل ساقط شوند ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
دیه یک دست ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه یک پا ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه شکستگی دنده‌های محیط بر قلب ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان
دیه خرد شدگی استخوان مطلوب التیام یافته ۱۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

توجه: برخی از مقادیر مندرج در این جدول، ممکن است با ابلاغیه جدید قوه قضاییه، با تغییراتی مواجه شوند. در صورت اعلام نرخ قطعی دیه ۱۴۰۲ و جدول اصلی آن، این ارقام، بلافاصله به روز رسانی خواهند شد.

حال برای فهم بهتر جدول فوق، به توضیح برخی از اصطلاحات به کار رفته در آن می‌پردازیم. در فقه از جراحت‌هاى پدید آمده در سر و صورت «شِجاج» و در غیر سر و صورت «جرح» تعبیر مى‌گردد.

شجاج خود بر هشت قسم است که در اینجا تنها به سه قسم آن اشاره میکنیم:

  • حارصه: خراشیدگى پوست بدون جریان خون
  • هاشمه: آنچه موجب شکستگی استخوان گردد، هرچند با جراحت همراه نباشد
  • دامیه: زخمى که کمى در گوشت نفوذ کرده و خون جارى شده است (در این صورت باید پرداخت شود)

دیه‌های مربوط به حارصه

حارصه سر و صورت: جراحت حارصه چنان‌چه بر روی سر یا صورت ایجاد شود، دیه آن یک‌صدم یا یا یک شتر خواهد بود.

حارصه بدن: جراحت حارصه چنان‌چه بر روی بدن  ایجاد شود، دیه آن نیم‌صدم  یا خواهد بود.

حارصه دست و پا: جراحت حارصه چنانچه بر روی هر یک از دست‌ها یا پاها ایجاد شود، دیه آن نیم‌صدم  یا نیم‌درصد دیه کامل خواهد بود.

حارصه هر بند انگشت (به جز انگشت شست): جراحت حارصه چنان‌چه در هر یک از بندهای انگشتان دست و یا پا ایجاد شود به غیر از انگشت شست، یک‌صدم از یک‌سوم از یک‌دهم دیه کامل خواهد بود.

حارصه هر بند انگشت شست دست یا پا: جراحت حارصه چنانچه در هر یک از بندهای انگشتان شست دست یا پا ایجاد شود، یک صدم از یک دوم از یک دهم دیه کامل خواهد بود.

حارصه گردن: جراحت حارصه جنانچه بر روی گردن ایجاد شود، دیه آن نیم صدم دیه کامل یا نیم درصد دیه کامل خواهد بود.

به طور کلی در مورد جراحت حارصه که در عضوی از اعضای بدن (غیر سر و صورت) واقع شده باشد، در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد، دیه به نسبت یک‌صدم از دیه آن عضو تعیین می‌شود، و چنانچه آن عضو دیه معین نداشته باشد، برای آن ارش تعیین می‌شود .

به عنوان مثال چنانچه حارصه بروی دست واقع شده باشد، دیه آن به روش یک‌صدم از نصف دیه کامل محاسبه می‌‎شودکه میزان دیه آن، معادل نیم‌درصد یا نیم‌صدم دیه کامل خواهد شد یا به طور مثال برای هر انگشت معادل یک دهم دیه کامل محاسبه می ود.

انواع دیه

بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه را می‌توان به چند دسته زیر تقسیم کرد:

دیه قتل: دیه قتل مطابق یک بوده که مبلغ آن هر ساله توسط قوه قضائیه اعلام می‌شود.

دیه منافع اعضا: در صورتی که فرد مجرم، اعمالی انجام دهد که دیگری حواس خود را از دست بدهد، فرد خاطی باید دیه منافع آن عضو را پرداخت نماید. به طور مثال توانایی شنیدن مختل شده اما به خود گوش آسیبی وارد نشود. این نوع دیه شامل مواردی چون دیه بینایی، دیه شنوایی، دیه عقل، دیه بویایی و دیه صوت و گویایی است.

دیه جراحت: در صورتی که فردی مرتکب جنایتی شده که طرف مقابل با جراحت روبرو گردد، باید دیه جراحت بپردازد که تعیین مبلغ آن بر اساس میزان جراحت و به تشخیص پزشکی قانونی صورت می‌گیرد. مانند ، زخم، تورم و

دیه اعضای بدن: در صورتی که از عضوی تنها یک عدد در بدن انسان وجود داشته باشد و فرد مجرم، آن عضو در بدن فردی دیگر را از بین ببرد، باید یک دیه کامل بپردازد. اما اگر از آن عضو، دو عدد وجود داشته باشد، از بین بردن یکی از آن دو، مجازات پرداخت نصف دیه کامل را به همراه خواهد داشت و اگر هر دو عضو از میان بروند، مبلغ دیه برابر با دیه کامل انسان محاسبه خواهد شد. در این حالت، ست و یا گوش فرقی با هم ندارند و در صورت از بین رفتن یا دو عضو میزان دیه تعین می شود.

تفاوت دیه مرد و زن در قانون مجازات اسلامی

مطابق مواد ۵۶۰ و ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که آسیب و صدماتی منجر به نقص عضو و زوال منافع گردد، میزان « نصف دیه مرد» محاسبه می‌شود.

البته باید گفت تامین تفاوت دیه زن و مرد، مطابق ماده ۵۵۱ مجازات اسلامی، در کلیه جرایم بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.

در شرایطی که جهت آسیب وارده، ارش پرداخت شده یا صدمه از نوع جراحات منتهی به زوال منافع یا نقص عضو نشده باشد، تفاوتی میان زن و مرد نیست و دیه و ارش، حتی در صورتی که بیش از ثلث (یک سوم) باشد، نصف نخواهد شد و با دیه مرد مساوی است.

از طرف دیگر، مطابق قانون در تمامی خسارات وارده بر شخص ثالث (نفر سوم) که از طریق حوادث رانندگی ایجاد و دیه توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود، هیچ تفاوتی میان زن و مرد نبوده و هر دو جنس، از دیه کامل برخوردار خواهند شد.

دیه در ماه های حرام

مطابق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، دیه کامل، هر ساله در مقررات شرع تعیین می‌گردد. همچنین بر اساس ماده ۵۵۵ اگر رفتار مرتکب و فوت مضروب، هر دو در ماه‌های حرام انجام گیرد یا در محدوده حرم مکه واقع شود، خواه عمل به صورت عمد باشد و خواه غیر عمد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز به آن اضافه شده و فرد خاطی ملزم به پرداخت می‌گردد.

بر همین اساس، در نرخ دیه سال ۱۴۰۲  آخرین مبلغ دیه کامل انسان در ماه‌ های حرام ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان محاسبه شده است. ماه‌های حرام عبارتند از:

مطابق تبصره همین ماده، معیار آغاز و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است.  یعنی ماه رجب از مغرب شرعی روز آخر ماه جمادی الثانی آغاز و با مغرب آخرین روز ماه رجب پایان می‌یابد.

لازم به تاکید است که تغلیظ دیه(افزایش یک سومی یا ۳۰ درصدی دیه) در ماه های حرام، تنها مربوط به قتل و منجر شدن به فوت مضروب است و جراحات و نقص عضو و غیره مشمول این قاعده نمیشوند

آیا می توان دیه را قسط بندی کرد؟

تقسیط دیه در دادگاه طبق قانونT فقط در صورت توافق و رضایت طرفهای دعوی امکان پذیر است. در این مواقع، قاضی برای قسط بندی دیه درصدی مشخص از مبلغ کل دیه را برای hقساط آن و با توجه به سال پرداختی، در نظر می‌گیرد تا دچار اشتباه نشود.

همچنین ادعای اعسار (عدم توانائی مالی) نیز میتواند دلیل دیگری برای تقسیط دیه باشد. بدین ترتیب که معسر(شخص ناتوان در پرداخت مبلغ) ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، تمام مدارک مبتنی بر میزان دارائی و موجودی وجوه وی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خود را مستنداً تقدیم دادگاه نماید.

پس از ثبت دادخواست اعسار و برای جلوگیری از بازداشت نشدن شخص محکوم، کفیل یا وثیقه معتبر به میزان مبلغ مشخص شده توسط دادگاه به تشخیص دادگاه ضروری خواهد بود، مگر آنکه شخص متضرر با رضایت خود و بدون دریافت تامین با آزادی او موافقت نماید.

نحوه اعتراض به پزشکی قانونی

نظریه‌های پزشکی قانونی، نظریه‌هایی کارشناسانه به حساب می‌آیند که می‌توان مانند نظر کارشناسان رسمی دادگستری، به آن‌ها اعتراض داشت.

چنین مسئله‌ای به این معنا بوده که ممکن است در نظریه کارشناسان پزشکی قانونی، تمامی خسارات وارده اعم از جراحات، آسیب‌ها و… به صورت کامل ذکر نشده باشند یا به هر دلیلی، در نظریه پزشکی قانونی ابهامات، ایرادات و مشکلات متعدد دیده شود.

که در این شرایط نیاز است تا در زمان قانونی، نسبت به آن اعتراض صورت بگیرد یا توسط یکی از طرفین، تقاضای دریافت توضیح، ارائه شود.

از زمان اعلام رای کمیسیون پزشکی، طرفین به مدت یک هفته زمان اعتراض دارند و پس از اتمام این زمان حق اعتراض از آنها سلب می‌گردد. در این زمان و هنگام اعلام اعتراض، فرد معترض وظیفه دارد هزینه‌های کمیسیون پزشکی را پرداخت کند که این مبلغ مطابق با تعرفه تعیین شده از جانب پزشکی قانونی است.

اگر پس از اعلام اعتراض و بررسی‌های مجدد، پزشک مقصر شناخته شود، این امکان برای فرد معترض وجود دارد که خسارات و ضرر و زیان‌های وارده از جمله هزینه‌های پرداختی بابت کمیسیون پزشکی را مطالبه کند.

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است (مگر اینکه به نحو دیگری تراضی (توافق) شده باشد)

در جرائم عمدی موجب دیه مانند ضرب و جرح عمدی، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است.

در جرائم شبه عمد مانند تصادف جرحی یا فوتی، حوادث ناشی از کار و قصور پزشکی و … مهلت پرداخت دیه  ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نماید،

در جرائم خطای محض مانند جرح و آسیبی که به وسیله صغیر انجام شده باشد، مهلت پرداخت دیه، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید.

هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم له (شخصی که حکم به نفع او صادر شده) مکلف به قبول آن است.

در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود اما مهلت پرداخت دیه مشخص نگردد، دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد.

کلام پایانی

در انتها در خصوص نحوه دریافت و پرداخت دیه باید گفت که پس از تعئین میزان دیه، حکم به بخش اجرای احکام ارسال می‌شود و محکوم له (شخص زیان دیده) شماره حساب بانکی خود را اعلام می‌کند، س میزان دیه ضربه به سر در سال 1402 ، بستگی به نوع آسیب دارد. اگر ضربه به سر منجر به شکستگی در حد هاشمه تشخیص داده شود ، میزان دیه شکستگی سر در سال ۱۴۰۲، ده درصد دیه کامل است که بر اساس نرخ دیه اعلامی در این سال، مبلغ آن، محاسبه خواهد شد.

 میزان دیه ضربه به سر در سال 1402 ، بستگی به نوع آسیب دارد. اگر ضربه به سر منجر به شکستگی در حد هاشمه تشخیص داده شود ، میزان دیه شکستگی سر در سال ۱۴۰۲، ده درصد دیه کامل است که بر اساس نرخ دیه اعلامی در این سال، مبلغ آن، محاسبه خواهد شد.

برای مشاوره میزان دیه شکستگی سر در سال 1402

برای مشاوره میزان دیه شکستگی سر در سال 1402

سر و مغز انسان ، از جمله مهم ترین و حساس ترین اعضای بدن افراد محسوب می شوند ؛ اما در برخی موارد ، ممکن است ضربات و آسیب هایی به سر فرد وارد شده باشد و مثل همه اعضای بدن ، در صورتی که کسی به سر دیگری ضربه زده و یا سر دیگری را بشکند ، باید حسب مورد ، دیه مربوط به آن را پرداخت کند . معمولا ، شکستگی و ضربه به سر ، در پی ایجاد نزاع و یا تصادفات رانندگی ، ایجاد می شود که در این صورت ، پس از شکایت ، می توان ، اقدام به مطالبه دیه آن نمود .

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، میزان و مبلغ دیه شکستگی سر ، در هر سال با سال قبل ، تفاوت دارد و در پرداخت دیه ، ملاک ، قیمت روز پرداخت یا به عبارتی یوم الادا خواهد بود. به همین جهت ، آگاهی داشتن از دیه شکستگی سر در سال 1402 و میزان دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۲​ ضروری به نظر می رسد.

به همین منظور ابتدا، میزان دیه شکستگی سر و یا جمجمه ، بر اساس قانون مجازات اسلامی را مطرح نموده و سپس ، مبلغ و میزان دیه شکستگی سر در سال 1402 را محاسبه و توضیح خواهیم داد و در ادامه نیز نحوه تعیین دیه شکستگی سر را بررسی خواهیم نمود .

میزان دیه شکستگی سر 1402

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، دیه ، مالی است که به دلیل ارتکاب جنایت عمدی بر نفس ، اعضای بدن یا منافع اعضا ، در مواردی که ندارد ، مقرر می شود. در قانون ، دیه برخی از اعضای بدن ، به صورت کامل ، مشخص شده که مقدار این دیه ، بسته به عضو بدن و آسیب وارد شده به آن ، متفاوت می باشد . شکستگی سر نیز مانند شکستگی سایر اعضای بدن ، مشمول پرداخت دیه قرار می گیرد .

اما برای اطلاع از میزان دیه شکستگی سر در سال ۱۴۰۲ ، باید ماده 709 قانون مجازات اسلامی را بررسی نمود که بر اساس این ماده ، میزان دیه انواع آسیب هایی که به سر و صورت وارد می شود ، تعیین شده است که از آسیب های حداقلی مثل خراش تا آسیب های جدی تری ، مثل شکستگی سر و جا به جا شدن استخوان و مواردی از این قبیل را در بر می گیرد . بر اساس این ماده ، انواع آسیب های وارده به سر ، می تواند شامل موارد زیر باشد :

حارصه : خراشیده شدن پوست بدن و صورت ، بدون داشتن خونریزی بوده که دیه آن ، یک صدم دیه کامل می باشد .

دامیه : آسیبی بوده که وارد گوشت می شود و خونریزی کم یا زیادی را به همراه دارد و دیه آن ، دو صدم دیه کامل می باشد .

متلاحمه : بریدگی عمیق گوشت بر اثر آسیب است ، اما به پوست نازک روی استخوان نمی رسد و دیه آن، سه صدم دیه کامل است.

سمحاق : آسیبی است که عمق آن به حدی بوده که به پوست نازک روی استخوان برسد و دیه آن ، چهار صدم دیه کامل می باشد .

موضحه : این آسیب ، پوست نازک روی استخوان را کنار می زند و استخوان را آشکارمی کند و دیه آن ، پنج صدم دیه کامل خواهد بود .

هاشمه : موجب شکستگی استخوان می شود ، اما ممکن است ، جراحتی ایجاد نکند و دیه آن ، ده صدم دیه کامل می باشد .

مُنَقَّله : آسیبی بوده که جز با جا به جا کردن استخوان، درمان نمی شود و دیه آن ، پانزده صدم دیه کامل است .

مامومه : آسیبی است که عمق آن به حدی بوده که به کیسه مغز می رسد و دیه آن ، یک سوم دیه کامل می باشد .

دامغه : جراحتی می باشد که هم به کیسه مغز می رسد و هم آن را پاره می کند و دیه آن ، علاوه بر دیه مامومه ، موجب پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد .

لذا ، آسیب ها و جراحات وارد شده به سر ، می تواند انواع مختلفی داشته باشد ؛ اما یکی از مهم ترین مصادیق آسیب و ضربه وارده به سر ، شکستگی بوده که تحت عنوان « هاشمه » نامگذاری می گردد و به جنایتی گفته می شود که موجب شکستگی استخوان شود ؛ حتی اگر جراحت یا زخمی ایجاد نشده باشد . بنابراین ، در صورتی که شکستگی سر اتفاق افتاده باشد ، بر اساس این ماده ، میزان دیه آن ، معادل ده صدم دیه کامل برای شکستگی سر در سال 1402 ، در نظر گرفته می شود که در قسمت بعد ، میزان و مبلغ دیه شکستگی سر در سال ۱۴۰۲ را توضیح خواهیم داد .

البته ، علاوه بر دیه شکستگی سر ، گاهی ضربه ای که به سر وارد می شود ، به صورتی است که منجر به شکستگی استخوان سر نمی گردد ؛ بلکه آسیب های دیگری در سر فرد ایجاد می شود . در این صورت ، برای تعیین میزان دیه ضربه به سر ، باید ، پزشکی قانونی ، نظریه خود را ارائه نماید و اگر ضربه به سر ، به صورتی باشد که مشمول یکی از عناوین فوق گردد ، به همان میزان به فرد ، دیه تعلق می گیرد ؛ ولی اگر ضربه به سر ، به نحوی نباشد که برای آن دیه در قانون تعیین شده باشد ، به آن ، ارش تعلق خواهد گرفت .

 

دیه شکستگی سر در سال 1402

همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد ، دیه شکستگی سر ، معمولا ، تحت عنوان هاشمه نامگذاری می شود که تشخیص و تعیین میزان دیه شکستگی سر و اینکه کدام یک از مصادیق ذکر شده در ماده 709 قانون مجازات اسلامی بوده ، به عهده پزشکی قانونی و قاضی دادگاه است . اما ، در صورتی که پزشکی قانونی ، شکستگی سر را با عنوان هاشمه تعیین نمود ، باید دیه ای معادل دیه مشخص شده در قانون ، به فرد تعلق گیرد ؛ نیز همین حکم را دارد .

بر اساس ماده 709 قانون مجازات ، میزان دیه شکستگی سر یا هاشمه ، ده درصد دیه کامل انسان است ؛ بنابراین ، برای محاسبه میزان دیه شکستگی سر ، باید این ده درصد را ضرب در نرخ دیه کامل انسان در همان سال نمود و مبلغ نهایی دیه را تعیین کرد . دیه کامل انسان ، هر سال ، توسط رئیس قوه قضاییه مشخص می شود

بنابراین ، دیه شکستگی سر ، معادل 90 میلیون تومان می باشد . از آنجا که  در ماه های حرام ، صرفا در صورت فوت است ، چنانچه شکستگی سر در ماه حرام باشد ، تغلیظ دیه ، وجود نخواهد داشت . ماه های حرام ، عبارتند از رجب ، ذی حجه ، ذی قعده و ماه محرم . لذا ، میزان و مبلغ دیه شکستگی سر در سال ۱۴۰۲ ، صرفا بر مبنای نرخ دیه در ماه های غیر حرام است.

میزان دیه ضربه به سر نیز مشمول همین حکم است ؛ یعنی ، اگر طبق نظریه پزشکی قانونی و رای دادگاه ، درصد و میزان دیه ای برای سر مشخص شود ، ضرب در نرخ دیه کامل انسان در سال 1402 می شود تا مبلغ نهایی آن ، مشخص گردد و ارش آسیب به سر و ضربه به سر که در قانون تعریف نشده است ، نیز به همین صورت ، توسط دادگاه تعیین می شود که در قسمت بعد ، در خصوص آن توضیح می دهیم .

 

 

برای مشاوره میزان دیه شکستگی سر در سال 1402

برای مشاوره میزان دیه شکستگی سر در سال 1402

سر و مغز انسان ، از جمله مهم ترین و حساس ترین اعضای بدن افراد محسوب می شوند ؛ اما در برخی موارد ، ممکن است ضربات و آسیب هایی به سر فرد وارد شده باشد و مثل همه اعضای بدن ، در صورتی که کسی به سر دیگری ضربه زده و یا سر دیگری را بشکند ، باید حسب مورد ، دیه مربوط به آن را پرداخت کند . معمولا ، شکستگی و ضربه به سر ، در پی ایجاد نزاع و یا تصادفات رانندگی ، ایجاد می شود که در این صورت ، پس از شکایت ، می توان ، اقدام به مطالبه دیه آن نمود .

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، میزان و مبلغ دیه شکستگی سر ، در هر سال با سال قبل ، تفاوت دارد و در پرداخت دیه ، ملاک ، قیمت روز پرداخت یا به عبارتی یوم الادا خواهد بود. به همین جهت ، آگاهی داشتن از دیه شکستگی سر در سال 1402 و میزان دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۲​ ضروری به نظر می رسد.

به همین منظور ابتدا، میزان دیه شکستگی سر و یا جمجمه ، بر اساس قانون مجازات اسلامی را مطرح نموده و سپس ، مبلغ و میزان دیه شکستگی سر در سال 1402 را محاسبه و توضیح خواهیم داد و در ادامه نیز نحوه تعیین دیه شکستگی سر را بررسی خواهیم نمود .

میزان دیه شکستگی سر 1402

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، دیه ، مالی است که به دلیل ارتکاب جنایت عمدی بر نفس ، اعضای بدن یا منافع اعضا ، در مواردی که ندارد ، مقرر می شود. در قانون ، دیه برخی از اعضای بدن ، به صورت کامل ، مشخص شده که مقدار این دیه ، بسته به عضو بدن و آسیب وارد شده به آن ، متفاوت می باشد . شکستگی سر نیز مانند شکستگی سایر اعضای بدن ، مشمول پرداخت دیه قرار می گیرد

گفت و گوی اکو ایران با اقتصاددان‌ها و چهره‌های اقتصادی اینجا کلیک کنید

اما برای اطلاع از میزان دیه شکستگی سر در سال ۱۴۰۲ ، باید ماده 709 قانون مجازات اسلامی را بررسی نمود که بر اساس این ماده ، میزان دیه انواع آسیب هایی که به سر و صورت وارد می شود ، تعیین شده است که از آسیب های حداقلی مثل خراش تا آسیب های جدی تری ، مثل شکستگی سر و جا به جا شدن استخوان و مواردی از این قبیل را در بر می گیرد . بر اساس این ماده ، انواع آسیب های وارده به سر ، می تواند شامل موارد زیر باشد :

حارصه : خراشیده شدن پوست بدن و صورت ، بدون داشتن خونریزی بوده که دیه آن ، یک صدم دیه کامل می باشد .

دامیه : آسیبی بوده که وارد گوشت می شود و خونریزی کم یا زیادی را به همراه دارد و دیه آن ، دو صدم دیه کامل می باشد .

متلاحمه : بریدگی عمیق گوشت بر اثر آسیب است ، اما به پوست نازک روی استخوان نمی رسد و دیه آن، سه صدم دیه کامل است.

سمحاق : آسیبی است که عمق آن به حدی بوده که به پوست نازک روی استخوان برسد و دیه آن ، چهار صدم دیه کامل می باشد .

موضحه : این آسیب ، پوست نازک روی استخوان را کنار می زند و استخوان را آشکارمی کند و دیه آن ، پنج صدم دیه کامل خواهد بود .

هاشمه : موجب شکستگی استخوان می شود ، اما ممکن است ، جراحتی ایجاد نکند و دیه آن ، ده صدم دیه کامل می باشد .

مُنَقَّله : آسیبی بوده که جز با جا به جا کردن استخوان، درمان نمی شود و دیه آن ، پانزده صدم دیه کامل است .

مامومه : آسیبی است که عمق آن به حدی بوده که به کیسه مغز می رسد و دیه آن ، یک سوم دیه کامل می باشد .

دامغه : جراحتی می باشد که هم به کیسه مغز می رسد و هم آن را پاره می کند و دیه آن ، علاوه بر دیه مامومه ، موجب پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد .

لذا ، آسیب ها و جراحات وارد شده به سر ، می تواند انواع مختلفی داشته باشد ؛ اما یکی از مهم ترین مصادیق آسیب و ضربه وارده به سر ، شکستگی بوده که تحت عنوان « هاشمه » نامگذاری می گردد و به جنایتی گفته می شود که موجب شکستگی استخوان شود ؛ حتی اگر جراحت یا زخمی ایجاد نشده باشد . بنابراین ، در صورتی که شکستگی سر اتفاق افتاده باشد ، بر اساس این ماده ، میزان دیه آن ، معادل ده صدم دیه کامل برای شکستگی سر در سال 1402 ، در نظر گرفته می شود که در قسمت بعد ، میزان و مبلغ دیه شکستگی سر در سال ۱۴۰۲ را توضیح خواهیم داد .

البته ، علاوه بر دیه شکستگی سر ، گاهی ضربه ای که به سر وارد می شود ، به صورتی است که منجر به شکستگی استخوان سر نمی گردد ؛ بلکه آسیب های دیگری در سر فرد ایجاد می شود . در این صورت ، برای تعیین میزان دیه ضربه به سر ، باید ، پزشکی قانونی ، نظریه خود را ارائه نماید و اگر ضربه به سر ، به صورتی باشد که مشمول یکی از عناوین فوق گردد ، به همان میزان به فرد ، دیه تعلق می گیرد ؛ ولی اگر ضربه به سر ، به نحوی نباشد که برای آن دیه در قانون تعیین شده باشد ، به آن ، ارش تعلق خواهد گرفت .

دیه شکستگی سر در سال 1402

همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد ، دیه شکستگی سر ، معمولا ، تحت عنوان هاشمه نامگذاری می شود که تشخیص و تعیین میزان دیه شکستگی سر و اینکه کدام یک از مصادیق ذکر شده در ماده 709 قانون مجازات اسلامی بوده ، به عهده پزشکی قانونی و قاضی دادگاه است . اما ، در صورتی که پزشکی قانونی ، شکستگی سر را با عنوان هاشمه تعیین نمود ، باید دیه ای معادل دیه مشخص شده در قانون ، به فرد تعلق گیرد ؛ نیز همین حکم را دارد .

بر اساس ماده 709 قانون مجازات ، میزان دیه شکستگی سر یا هاشمه ، ده درصد دیه کامل انسان است ؛ بنابراین ، برای محاسبه میزان دیه شکستگی سر ، باید این ده درصد را ضرب در نرخ دیه کامل انسان در همان سال نمود و مبلغ نهایی دیه را تعیین کرد . دیه کامل انسان ، هر سال ، توسط رئیس قوه قضاییه مشخص می شود

بنابراین ، دیه شکستگی سر ، معادل 90 میلیون تومان می باشد . از آنجا که  در ماه های حرام ، صرفا در صورت فوت است ، چنانچه شکستگی سر در ماه حرام باشد ، تغلیظ دیه ، وجود نخواهد داشت . ماه های حرام ، عبارتند از رجب ، ذی حجه ، ذی قعده و ماه محرم . لذا ، میزان و مبلغ دیه شکستگی سر در سال ۱۴۰۲ ، صرفا بر مبنای نرخ دیه در ماه های غیر حرام است.

میزان دیه ضربه به سر نیز مشمول همین حکم است ؛ یعنی ، اگر طبق نظریه پزشکی قانونی و رای دادگاه ، درصد و میزان دیه ای برای سر مشخص شود ، ضرب در نرخ دیه کامل انسان در سال 1402 می شود تا مبلغ نهایی آن ، مشخص گردد و ارش آسیب به سر و ضربه به سر که در قانون تعریف نشده است ، نیز به همین صورت ، توسط دادگاه تعیین می شود که در قسمت بعد ، در خصوص آن توضیح می دهیم .

 

 

 میزان دیه ضربه به سر در سال 1402 ، بستگی به نوع آسیب دارد. اگر ضربه به سر منجر به شکستگی در حد هاشمه تشخیص داده شود ، میزان دیه شکستگی سر در سال ۱۴۰۲، ده درصد دیه کامل است که بر اساس نرخ دیه اعلامی در این سال، مبلغ آن، محاسبه خواهد شد.

برای مشاوره میزان دیه شکستگی سر در سال 1402

برای مشاوره میزان دیه شکستگی سر در سال 1402

سر و مغز انسان ، از جمله مهم ترین و حساس ترین اعضای بدن افراد محسوب می شوند ؛ اما در برخی موارد ، ممکن است ضربات و آسیب هایی به سر فرد وارد شده باشد و مثل همه اعضای بدن ، در صورتی که کسی به سر دیگری ضربه زده و یا سر دیگری را بشکند ، باید حسب مورد ، دیه مربوط به آن را پرداخت کند . معمولا ، شکستگی و ضربه به سر ، در پی ایجاد نزاع و یا تصادفات رانندگی ، ایجاد می شود که در این صورت ، پس از شکایت ، می توان ، اقدام به مطالبه دیه آن نمود .

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، میزان و مبلغ دیه شکستگی سر ، در هر سال با سال قبل ، تفاوت دارد و در پرداخت دیه ، ملاک ، قیمت روز پرداخت یا به عبارتی یوم الادا خواهد بود. به همین جهت ، آگاهی داشتن از دیه شکستگی سر در سال 1402 و میزان دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۲​ ضروری به نظر می رسد.

به همین منظور ابتدا، میزان دیه شکستگی سر و یا جمجمه ، بر اساس قانون مجازات اسلامی را مطرح نموده و سپس ، مبلغ و میزان دیه شکستگی سر در سال 1402 را محاسبه و توضیح خواهیم داد و در ادامه نیز نحوه تعیین دیه شکستگی سر را بررسی خواهیم نمود .

میزان دیه شکستگی سر 1402

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، دیه ، مالی است که به دلیل ارتکاب جنایت عمدی بر نفس ، اعضای بدن یا منافع اعضا ، در مواردی که ندارد ، مقرر می شود. در قانون ، دیه برخی از اعضای بدن ، به صورت کامل ، مشخص شده که مقدار این دیه ، بسته به عضو بدن و آسیب وارد شده به آن ، متفاوت می باشد . شکستگی سر نیز مانند شکستگی سایر اعضای بدن ، مشمول پرداخت دیه قرار می گیرد .

اما برای اطلاع از میزان دیه شکستگی سر در سال ۱۴۰۲ ، باید ماده 709 قانون مجازات اسلامی را بررسی نمود که بر اساس این ماده ، میزان دیه انواع آسیب هایی که به سر و صورت وارد می شود ، تعیین شده است که از آسیب های حداقلی مثل خراش تا آسیب های جدی تری ، مثل شکستگی سر و جا به جا شدن استخوان و مواردی از این قبیل را در بر می گیرد . بر اساس این ماده ، انواع آسیب های وارده به سر ، می تواند شامل موارد زیر باشد :

حارصه : خراشیده شدن پوست بدن و صورت ، بدون داشتن خونریزی بوده که دیه آن ، یک صدم دیه کامل می باشد .

دامیه : آسیبی بوده که وارد گوشت می شود و خونریزی کم یا زیادی را به همراه دارد و دیه آن ، دو صدم دیه کامل می باشد .

متلاحمه : بریدگی عمیق گوشت بر اثر آسیب است ، اما به پوست نازک روی استخوان نمی رسد و دیه آن، سه صدم دیه کامل است.

سمحاق : آسیبی است که عمق آن به حدی بوده که به پوست نازک روی استخوان برسد و دیه آن ، چهار صدم دیه کامل می باشد .

موضحه : این آسیب ، پوست نازک روی استخوان را کنار می زند و استخوان را آشکارمی کند و دیه آن ، پنج صدم دیه کامل خواهد بود .

هاشمه : موجب شکستگی استخوان می شود ، اما ممکن است ، جراحتی ایجاد نکند و دیه آن ، ده صدم دیه کامل می باشد .

مُنَقَّله : آسیبی بوده که جز با جا به جا کردن استخوان، درمان نمی شود و دیه آن ، پانزده صدم دیه کامل است .

مامومه : آسیبی است که عمق آن به حدی بوده که به کیسه مغز می رسد و دیه آن ، یک سوم دیه کامل می باشد .

دامغه : جراحتی می باشد که هم به کیسه مغز می رسد و هم آن را پاره می کند و دیه آن ، علاوه بر دیه مامومه ، موجب پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد .

لذا ، آسیب ها و جراحات وارد شده به سر ، می تواند انواع مختلفی داشته باشد ؛ اما یکی از مهم ترین مصادیق آسیب و ضربه وارده به سر ، شکستگی بوده که تحت عنوان « هاشمه » نامگذاری می گردد و به جنایتی گفته می شود که موجب شکستگی استخوان شود ؛ حتی اگر جراحت یا زخمی ایجاد نشده باشد . بنابراین ، در صورتی که شکستگی سر اتفاق افتاده باشد ، بر اساس این ماده ، میزان دیه آن ، معادل ده صدم دیه کامل برای شکستگی سر در سال 1402 ، در نظر گرفته می شود که در قسمت بعد ، میزان و مبلغ دیه شکستگی سر در سال ۱۴۰۲ را توضیح خواهیم داد .

البته ، علاوه بر دیه شکستگی سر ، گاهی ضربه ای که به سر وارد می شود ، به صورتی است که منجر به شکستگی استخوان سر نمی گردد ؛ بلکه آسیب های دیگری در سر فرد ایجاد می شود . در این صورت ، برای تعیین میزان دیه ضربه به سر ، باید ، پزشکی قانونی ، نظریه خود را ارائه نماید و اگر ضربه به سر ، به صورتی باشد که مشمول یکی از عناوین فوق گردد ، به همان میزان به فرد ، دیه تعلق می گیرد ؛ ولی اگر ضربه به سر ، به نحوی نباشد که برای آن دیه در قانون تعیین شده باشد ، به آن ، ارش تعلق خواهد گرفت .

 

دیه شکستگی سر در سال 1402

همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد ، دیه شکستگی سر ، معمولا ، تحت عنوان هاشمه نامگذاری می شود که تشخیص و تعیین میزان دیه شکستگی سر و اینکه کدام یک از مصادیق ذکر شده در ماده 709 قانون مجازات اسلامی بوده ، به عهده پزشکی قانونی و قاضی دادگاه است . اما ، در صورتی که پزشکی قانونی ، شکستگی سر را با عنوان هاشمه تعیین نمود ، باید دیه ای معادل دیه مشخص شده در قانون ، به فرد تعلق گیرد ؛ نیز همین حکم را دارد .

بر اساس ماده 709 قانون مجازات ، میزان دیه شکستگی سر یا هاشمه ، ده درصد دیه کامل انسان است ؛ بنابراین ، برای محاسبه میزان دیه شکستگی سر ، باید این ده درصد را ضرب در نرخ دیه کامل انسان در همان سال نمود و مبلغ نهایی دیه را تعیین کرد . دیه کامل انسان ، هر سال ، توسط رئیس قوه قضاییه مشخص می شود

بنابراین ، دیه شکستگی سر ، معادل 90 میلیون تومان می باشد . از آنجا که  در ماه های حرام ، صرفا در صورت فوت است ، چنانچه شکستگی سر در ماه حرام باشد ، تغلیظ دیه ، وجود نخواهد داشت . ماه های حرام ، عبارتند از رجب ، ذی حجه ، ذی قعده و ماه محرم . لذا ، میزان و مبلغ دیه شکستگی سر در سال ۱۴۰۲ ، صرفا بر مبنای نرخ دیه در ماه های غیر حرام است.

میزان دیه ضربه به سر نیز مشمول همین حکم است ؛ یعنی ، اگر طبق نظریه پزشکی قانونی و رای دادگاه ، درصد و میزان دیه ای برای سر مشخص شود ، ضرب در نرخ دیه کامل انسان در سال 1402 می شود تا مبلغ نهایی آن ، مشخص گردد و ارش آسیب به سر و ضربه به سر که در قانون تعریف نشده است ، نیز به همین صورت ، توسط دادگاه تعیین می شود که در قسمت بعد ، در خصوص آن توضیح می دهیم .

 

با توجه به اینکه شکستگی در زمره جراحت قرار می گیرد و مطابق به جراحتی که موجب شکستگی استخوان سر و صورت شود عنوان هاشمه و در صورتی که این شکستگی موجب جا به جایی استخوان باشد عنوان منقله به آن اطلاق می شود در نتیجه دیه شکستگی سر و صورت بر اساس دیه هاشمه و منقله محاسبه می‌شود.

جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل می باشد. به طور مثال بر مبنای نرخ دیه در سال 1402 که 900 میلیون تومان اعلام شده است دیه شکستگی استخوان گونه صورت ٪۱۰ از دیه کامل است که برابر با 90 میلیون تومان است.

اما در صورتی که صدمه و آسیب موجب جنایتی شود که درمان شکستگی جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، میزان آن برابر با پانزده صدم دیه کامل می باشد.

دیه مقدر که به آن اشاره شد در خصوص صدماتی است که در قانون تعریف شده و برای آنها میزان مشخصی نسبت به دیه کامل انسان تعیین شده است.

دیه شکستگی، خراشیدگی، کبودی و امثال آن، دیه مقدر ( در قانون میزان آن تعیین شده است ) می باشند.

بر اساس ، دیه کامل زن برابر با نصف دیه کامل مرد است، اما باید توجه داشت هنگامی که دیه اعضا و منافع زن و مرد کمتر از یک سوم دیه کامل مرد باشد، برای هر دو یکسان و به طور مساوی در نظر گرفته می‌ شود.

اما چنانچه صدمه وارده به اعضا و منافع زن موجب یک سوم دیه کامل مرد یا بیشتر از آن شود در آن صورت دیه زن به نصف دیه مرد کاهش می یابد.

مقدار و نرخ دیه هر سال توسط قوه قضاییه با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین می گردد که در سال 1402 دیه کامل انسان 900 میلیون تومان در ماه های عادی در نظر گرفته شده است که این مبلغ در ماه‌ های حرام به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش می یابد

اما باید توجه داشت که این افزایش و به اصطلاح تغلیظ دیه در ماه های حرام صرفاً برای جنایاتی است که منتهی به پرداخت دیه کامل شود. به بیان دیگر تغلیظ دیه شامل دیه شکستگی نمی‌ شود و میزان آنها به نسبت دیه در ماه‌ های غیر حرام تعیین می شود هرچند جرم در ماه حرام صورت گرفته باشد.

دیه کامل انسان 900 میلیون تومان و همچنین در ماه های حرام به میزان یک میلیارد و دویست میلیون تومان می باشد

جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دی دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۲ ، در حالت کبودی سر ، شامل یک و نیم هزارم دیه کامل و دیه تورم کله ، به صورت ارش بوده و مبلغ و قیمت آن ، توسط قاضی مشخص می شود . دیه ضربه مغزی نیز ، بسته به اینکه ضربه وارده ، به صورت هاشمه ، منقله یا مامومه باشد ، متفاوت خواهد بود و به ترتیب ، به میزان ده درصد ، پانزده درصد و ثلث دیه می باشد .

قیمت طلا و ارز برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران می باشد.

یکی از مهم ترین اندام های حیاتی بدن انسان ، سر و صورت می باشد که آسیب وارد آوردن به آن ، توسط دیگران ، مشمول پرداخت خسارت مالی ، تحت عنوان دیه است . ضربه وارد نمودن به سر ، ممکن است به صورت های مختلفی ایجاد شده که از خفیف به شدید ، شامل مواردی ، مثل کبودی و تورم کله ، تا ضربه مغزی می شود که گاها ، ممکن است این آسیب ها ، منجر به کما رفتن فرد نیز بشود .

در تمامی این حالات ، دیه ضربه به سر ، با مقدار مشخص شده توسط قانونگذار و یا به میزانی که پزشک قانونی و قاضی دادگاه مشخص می کنند ، تعیین گشته و باید توسط مرتکب ، پرداخت گردد . مبلغ دیه انواع آسیب های وارده به سر ، بسته به نوع آسیب ، متفاوت بوده و در صورت عدم پرداخت ، ممکن است سبب توقیف اموال یا جلب مسئول پرداخت آن گردد . به همین مناسبت ، اطلاع از قیمت و مبلغ دیه کبودی و تورم کله و میزان مبلغ ارش ضربه مغزی ، ضروری می باشد.

از این رو ، در این مقاله ، قصد داریم ، به صورت جداگانه ، دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۲ را در حالت کبودی و ایجاد تورم در آن ، در حالت شکستگی استخوان سر و در حالت آسیب به سر که منجر به ضربه مغزی فرد شده است ، مورد بررسی قرار داده و در صورت امکان ، مقدار ، مبلغ و میزان آن را مشخص کنیم .

دیه ۱۴۰۲ ضربه به سر در حالت کبودی سر

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، در صورت ارتکاب ، بر جان ، اعضا یا منافع اعضای بدن انسان ، اگر حکم به قصاص صادر نشود ، دیه مقرر می گردد . در قانون مجازات اسلامی ، دیه ای که به افراد تعلق می گیرد ، ممکن است میزان و مقدار آن ، در قانون مشخص شده باشد که آن را دیه مقدر نامیده و در مواردی ، امکان دارد میزان دیه ، مشخص نشده و از طریق قاضی ، با جلب نظر کارشناس ، مقدار آن تعیین گردد که به آن ، دیه غیر مقدر یا ارش گفته می شود .

اما سوالی که ممکن است مطرح شود ، آن است که اگر فردی ، ضربه ای به سر دیگری وارد نماید که منجر به کبودی آن شود ، چه میزان دیه باید بپردازد ؟ برای پاسخ دادن به این سوال ، باید ماده 714 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم . در این ماده ، دیه 1402 و ارش کبودی صورت ، تعیین شده است که بر اساس آن ، سیاه شدن پوست صورت ، شش هزارم ، کبود شدن صورت ، سه هزارم دیه کامل و سرخ شدن آن ، یک و نیم هزارم دیه کامل است .

اما به موجب تبصره 2 همین ماده ، در صورتی که پوست سر افراد ، تغییر رنگ پیدا کرده و به اصطلاح ، کبود شود ، ارش تعلق می گیرد که در مقاله میزان مبلغ دیه کبودی 1402 ، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت . بنابراین ، ضربه به سر فرد در حالت کبودی ، ارش دارد . ارش کبودی سر ، دیه ای است که دادگاه ، مقدار و میزان آن را با توجه به آسیب وارده ، مشخص می کند و مبلغ ثابت و مشخصی ندارد .

 

دیه 1402 ضربه به سر در حالت تورم سر

در قسمت قبل ، دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۲ و  آن را مورد بررسی قرار دادیم . اما ضربه به سر ، گاهی شامل عوارض دیگری ، همچون تورم سر نیز می گردد. به همین مناسبت ، ممکن است این سوال نیز مطرح شود که دیه ضربه به سر در سال 1402 ، در حالت تورم ، چقدر می باشد و اگر فردی ، آسیب منجر به تورم به سر افراد وارد نماید ، چه مبلغ و میزان دیه باید پرداخت نماید ؟

میزان دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۲ ، در حالت تورم ، بر اساس ماده 715 قانون مجازات اسلامی ، مقرر شده است . بر اساس این ماده ، صدمه ای که منجر به تورم بدن یا سر و صورت افراد بشود ، منجر به ثابت شدن  ، برای ورم کردن خواهد شد . البته ، در صورتی که ضربه وارد کردن به سر و ورم نمودن سر ، منجر به تغییر رنگ پوست سر یا کبود شدن سر هم شده باشد ، علاوه بر اینکه ارش تورم سر باید پرداخت شود ، ارش و دیه کبود شدن سر نیز باید پرداخت گردد که میزان ارش و دیه ضربه به سر در حالت کبودی را در قسمت قبل ، بیان نمودیم .

اما سوال مطرح شده ، آن است که ارش ضربه به سر در سال ۱۴۰۲ ، در حالت تورم ، چقدر است و میزان مبلغ آن چگونه محاسبه می شود ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که اصولا ، میزان و مقدار ارش ضربه به سر ، در حالت تورم را قاضی دادگاه ، با در نظر گرفتن میزان خسارات وارد شده به فرد و نظریه پزشکی قانونی تعیین می نماید ؛ فلذا ارش تورم سر ، مقدار مشخصی نداشته و در هر مورد ، ممکن است مقدار آن متفاوت باشد .

 

 

دیه ۱۴۰۲ ضربه به سر در حالت شکستگی استخوان سر

در قسمت های قبل ، دیه ضربه به سر در سال 1402 که منجر به کبود شدن یا تورم کله شود را مورد بررسی قرار دادیم. اما در برخی موارد ، ممکن است ضربه وارده به سر ، منجر به شکستن آن گردد . شکستگی سر ، که غالبا به دلیل جرم یا تصادفات رخ می دهد ، به نسبت ، دیه بیشتری نسبت به کبودی و تورم کله دارد . به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم به بررسی میزان دیه ضربه به سر در سال 1402، در حالت شکستگی استخوان سر بپردازیم .

در توضیح اینکه دیه شکستگی استخوان سر چقدر می باشد ، ماده 709 قانون مجازات اسلامی ، تعیین تکلیف کرده و علاوه بر دیه شکستگی استخوان سر ، دیه انواع آسیب های وارده به سر ، از جمله دیه خراش ، بریدگی و غیر این ها را نیز تعیین نموده است . در این ماده ، آسیب به سر که منجر به شکسته شدن استخوان آن گردد ، تحت عنوان « هاشمه » نامگذاری شده است . این آسیب ، حتی اگر جراحتی را در پوست سر ایجاد نکرده و صرفا منجر به شکستگی استخوان سر گردد ، به مبلغ ده صدم دیه کامل انسان ، دیه برای آن تعیین می شود .

بنابراین ، دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۲،​ در حالت شکستگی استخوان سر ، منجر به پرداخت ده درصد دیه کامل خواهد شد . نرخ دیه سال 1402 ، معادل 900 میلیون تومان در ماه های غیر حرام است . لذا ، در صورت شکستن استخوان سر دیگری ، دیه ای معادل 90 میلیون تومان باید ، توسط مسئول پرداخت دیه ، داده شود.

دیه ضربه به سر در حالت ضربه مغزی

گاهی ، ضربه وارد شده به سر انسان ، علاوه بر ایجاد مواردی ، همچون کبودی یا تورم کله ، منجر به شکستگی استخوان سر و در نهایت ، ضربه مغزی می شود که ضربه مغزی ، ضایعه ای شدیدتر نسبت به موارد قبل می باشد . لذا ، پرداختن به این سوال ، ضروری است که دیه ضربه به سر در حالت ضربه مغزی، بر اساس نرخ دیه ضربه به سر در سال 1402 چقدر است ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت ، ضربه ای که به سر وارد می شود ، ممکن است شدت و ضعف داشته باشد و به همین لحاظ ، دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۲ ، در حالت ضربه مغزی ، ممکن است در هر مورد متفاوت باشد . با این توضیح که ، در ، دیه ای ، با عنوان دیه ضربه مغزی ، بیان نشده و دیه آسیب های وارد شده به سر ، با عناوین متفاوتی ، مشخص گردیده است .

به عنوان نمونه ، دیه هاشمه ( ضربه به سر که منجر به شکستگی استخوان سر شود ) ، ده درصد دیه کامل است . همچنین ، مُنَقَّله ( جراحتی که درمان آن ، جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد ) به میزان پانزده درصد دیه کامل می باشد . همچنین ، دیه مامومه ( جراحتی که به کیسه مغز برسد ) نیز ، یک سوم یا ثلث دیه کامل بوده و دیه دامغه ( جراحتی که کیسه مغز را هم پاره کرده باشد ) ، علاوه بر دیه مامومه ، ارش پاره شدن کیسه مغز را هم در بر دارد .

بنابراین ، در صورتی که فردی ، دچار آسیب ضربه مغزی شده باشد ، پزشکی قانونی ، آسیب وارده به سر را با یکی از حالات ذکر شده ، مطابقت می دهد و در صورتی که ضربه مغزی ، متناسب با هر یک از آسیب ها و جراحات مذکور در ماده 709 قانون مجازات اسلامی باشد ، دادگاه ، مرتکب را به پرداخت میزان مبلغ دیه آن ، محکوم خواهد نمود .

به عنوان نمونه ، دیه کامل انسان در سال 1402 ، معادل 900 میلیون تومان است و اگر ضربه به سر ، به صورت هاشمه ( شکستگی استخوان سر باشد ) ، مبلغ و قیمت دیه آن ، معادل 90 میلیون تومان خواهد شد و اگر به صورت منقله باشد ، 135 میلیون و اگر به صورت مامومه باشد ، 450 میلیون تومان دیه دارد .

دیه ضربه به سر در حالت به کما رفتن

ضربه به سر که بعضا با شکستگی یا ضربه مغزی همراه می باشد ، در مواردی ، ممکن است آسیب های عمیق تری را وارد نموده و گاها ، منجر به ایجاد حالت کما یا اغما در فرد گردد . در این صورت ، این سوال مطرح می شود که دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۲​ ، در حالت به کما رفتن چقدر است ؟ برای پاسخ دادن به این سوال ، باید ماده 680 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم که در این ماده ، مبلغ و قیمت دیه به کما رفتن بیان شده است .

بر اساس ماده مذکور ، در صورتی که فردی ، در اثر جنایت وارده ، از جمله ، ضربه وارد شدن به سر ، بیهوش شود و یا اینکه به کما رود ، در صورتی که این کما رفتن ، منجر به فوت شدن وی گردد ، مرتکب باید را پرداخت نموده و در صورتی که پس از کما رفتن به هوش آید ، مرتکب ، باید به مناسبت مدتی که فرد در اغما بوده است ، ارش پرداخت کند .

لازم به ذکر است که اگر به دلیل ضربه به سر و کما رفتن فرد ، عوارض و آسیب های دیگری نیز ایجاد شود ، مانند زمانی که فرد ، دچار فراموشی یا از دست دادن قدرت حافظه و تکلم می شود ، بابت آن نیز دیه یا ارش جداگانه ای ، قابل پرداخت خواهد بود که بر حسب مورد ، میزان و قیمت دیه از بین رفتن منافع اعضا ، طبق قانون ، مشخص می شود .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص دیه ضربه به سر در سال 1402 در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۲ پاسخ دهند .

سوالات متداول

 

1- دیه کبود شدن سر در سال 1402 چقدر است ؟

بر اساس قانون مجازات اسلامی میزان دیه کبودی سر در سال ۱۴۰۲ معادل یک و نیم هزارم دیه کامل انسان می باشد که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید .

2- دیه متورم شدن سر در سال ۱۴۰۲ چقدر است ؟

بر اساس قانون مجازات اسلامی متورم شدن سر ارش یا دیه غیر مقدر دارد که میزان آن توسط قاضی و با جلب نظریه پزشکی قانونی تعیین خواهد شد که برای آشنایی بیشتر با این موضوع می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

3- دیه ضربه مغزی چقدر است ؟

میزان دیه وارد شدن ضربه به مغز بسته به اینکه جراحت وارده به حالت هاشمه یا منقله یا مامومه باشد متفاوت بوده و به ترتیب شامل ده یا پانزده یا ثلث دیه کامل خواهد شد که شرح کامل میزان آن در متن مقاله ذکر شده است .

همچنین بخوانید: سایت اخبار اقتصادی

برای مشاوره دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۲

برای مشاوره دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۲

نظرات کاربران

سلام دیه متورم شدن سر چقدره؟

پاسخ مشاور: سلام بر اساس قانون مجازات اسلامی متورم شدن سر ارش یا دیه غیر مقدر دارد که میزان آن توسط قاضی و با جلب نظریه پزشکی قانونی تعیین خواهد شد

سلام دیه کبود شدن سر چقدر است ؟

پاسخ مشاور: سلام بر اساس قانون مجازات اسلامی میزان دیه کبودی سر معادل یک و نیم هزارم دیه کامل انسان می باشد

ه کامل معادل 90 میلیون تومان می باشد

پس محکوم علیه موظف است در زمان مشخص شده وجه را به حساب وی واریز کرده و فیش پرداختی را تسلیم بخش مربوطه نماید.