استان ها

سه دانشگاه شیراز در جمع برترین های جهان قرار گرفت

به گزارش دوران خبر، دانشگاه شیراز ، علوم پزشکی و صنعتی شیراز در جمع برترین‌ دانشگاه های جهان قرار گرفتند.

در رتبه بندی جهانی 2023 ISC از سوی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در شیراز منتشر شد و بر این اساس، شمار دانشگاه های راه یافته ایران به این رتبه بندی به 69 دانشگاه افزایش یافت.

از میان دانشگاه های جامع کشور 69 دانشگاه ایران جزء دانشگاه های برتر بود که در این میان سه دانشگاه شیراز از جمله دانشگاه علوم پزشکی، صنعتی شیراز و دانشگاه شیراز جزء برترین های جهان قرار گرفتند.

پژوهش، آموزش و فعالیت های بین المللی و فناوری و نوآوری به ترتیب از مهم ترین ملاک های رتبه بندی دانشگاه های جهان است.

23