اقتصادی

شلیک اروپا به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه

اتحادر علارو منور باردهارد ارد ارد ارد اردات ارد اردات ارد اردادمه ارد اردادمه مات الد ارد اردهارد ارده مانة مادمه د ازدمه الد الرمت الد ارد اردادمه مات الد ارده الد اردادمه

به گزارش دوران خبر، بر اساس گزارشات مقامات اروپایی و سندی که توسط بلومبرگ مشاهده شده است، اتحادیه اروپا در ششمین بسته ها علیه مسکو، ممنوعیت ارائه خدمات شامل حمل و نقل نفت روسیه را برای شرکت ها و کشتی های اروپایی، پیشنهاد می کند.

س1ت سستهالته ظرشای اجت اِر (نوشته شده رامه سرسی الرا مهده خواه خواه خو خه خهامل اعه مجارستان و اسلواکی که وابستگی زیادی به انرژی روسیه دارند و با ممنوعیت یکباره نفت روسیه مخالفت کرده اند، مهلت بیشتری (تا پایان سال ۲۰۲۳) برای اجرای تحریم ها خواهند کرد. همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا باید این را تصویب کند.

بیمه حمل برای حمل کالاهای جهان، نیاز است. اگر بیمه برای محموله‌ها ارائه شود، تجارت آنها را می‌توان انجام داد. بیمه یکی از تدابیر اصلی بود که آمریکا و اروپا برای محدود کردن نفت ایران استفاده کردند.

تحت این پیشنهادها، حمل نفت از جمله انتقال کشتی به کشتی برای ثالث نفت و فرآورده‌های نفتی که مبدا آنها در روسیه یا از روسیه صادر شده‌اند، توسط کشتی‌هایی که با یکی از اعضای اتحادیه اروپا تردد می‌کنند یا متعلق به آنها بوده‌اند. تحت کنترل آنها یا هر شخص حقوقی، نهاد یا سازمان تحت پوشش قوانین کشور قرار دارند، مما با این حال پیشنهادهای احتمالی قابل تغییر است.

این ممنوعیت شامل ارائه مستقیم یا غیرمستقیم کمک فنی، خدمات انتقال، فاینانس یا مساعدت فاینانس یا هر گونه خدمات دیگری مربوط به حمل و نقل و انتقال از جمله انتقال کشتی به کشتی به نفت و فرآورده های نفتی می شود که مبدا آنها در روسیه است. یا از روسیه صادر شده است.

دو مقام اروپایی که مایل نبودند نامشان فاش شود، به بلومبرگ گفتند: این محدودیتها همچنین شامل بیمد.

بر اساس گزارشمبرگ، اورزولا فون در لاین، رئیس بلوک اروپا روز چهارشنبه به اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا همچنین دسترسی اسبربانک و وام دهندگان دیگر از سیستم پرداخت بین‌المللی سوئیفت را پیشنهاد می‌کند. این اقدام ضرر اقتصادی مسکو را افزایش خواهد داد زیرا اروپا بزرگترین مصرف کننده نفت و فرآو است. در سال ۲۰۱۹ حدود دو سوم از نفت اتحادیه اروپا از روسیه بود.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید