علمی و پزشکی

نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قانون شفافیت مسنثنی شدند؟

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس روز گذشته از اصلاح دو بند از طرح شفافیت قوای سه گانه در این کمیسیون خبر داد و با اشاره به اصلاح طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه ها و سایر نهادهای موجود در این کمیسیون گفت: که ماده 1-5 (1) طرح مذکور به کمیسیون ارجاع شد، جلسه ای با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و کارشناسان مرکز تحقیقات تشکیل شد و این دو بند با اصلاحاتی به تصویب رسید.
این در حالی است که محمدتقی نقدلی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز گفت: این طرح همچنان در حال بررسی و پیشنهاد نمایندگان مجلس است و هیچ طرحی به تصویب نرسیده است.

نقدعلی

بیشتر بخوانید:

به گفته روح الله، شأن اصلاحات در مورد این دو بند مرجع در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون شوراها و امور داخلی اعمال شده است. بر اساس مصوبه کمیسیون در خصوص بند 1-4 ماده (1) مقرر شد یک تبصره الحاق شود و در این تبصره شورای تامین کشور، شوراهای تامین استان ها و شهرستان ها مستثنی شدند. همچنین تبصره ذیل بند 1-5 این ماده به منظور مستثنی شدن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و امور طبقه بندی شده توسط سازمان انرژی اتمی از شمول مقررات این قانون اصلاح شد.

نقدعلی بر خلاف این دیدگاه معتقد است که تنها استثنای مسائل امنیتی این سازمان ها همه اطلاعات آنها نیست. گفت و گو با محمدعلی نقدعلی، نماینده خمینی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی را بخوانید.

اطرح شفافیت سه قوه طبق پیشنهاد مجلس دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شده است، آیا نهادها و سازمان های خاصی از این طرح مستثنی یا مستثنی شده اند؟ جزئیات این طرح را توضیح دهید.
هنوز هیچ اصلاحی صورت نگرفته و این طرح در مجلس در حال بررسی است. و بر اساس پیشنهادات نمایندگان دائما در حال تغییر است. اگرچه عناوین کلی تمامی نهادها و سازمان ها را در بر می گیرد، اما در پیشنهادات اصلی نمایندگان نمونه های مشخصی برای این نهادها ارائه شده است. یعنی پیشنهادهایی که ارائه می شود اغلب برای نهادها یا تصویب برخی نهادها است اما اگر نهادی از این شفافیت مستثنی باشد نه.

در برخی موارد استثناء اظهار نظر در مورد اطلاعات نظامی بود که مبهم بود. نمایندگان همچنین پیشنهاد کردند که برخی از نهادهای نظامی مخفی بماند. از آنجایی که پیشنهادات متعددی مطرح شد، این تبصره برای گرفتن چکش و نظرات نمایندگان به کمیسیون ارجاع شد تا حوزه محرمانگی در همان چارچوب مسائل امنیتی و افراط در آن چارچوب های امنیتی تحت عنوان شفافیت باشد.

یعنی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از مفاد این قانون مستثنی نیستند؟
این سازمان ها عموماً از این قاعده مستثنی نیستند و در محدوده خاصی از استثناها قرار دارند. گاهاً نمایندگان پیشنهاد می‌کردند که محدوده استثنائات این سازمان‌ها صرفاً در حوزه مسائل امنیتی باشد و در مواردی که امنیتی و محرمانه نیست، استثناء نشود. پیشنهادهای نمایندگان گاهی اوقات با نظراتی همراه می شد که به کمیسیون ارجاع می شد تا پس از جمع بندی به مجلس نمایندگان ارجاع شود.

با این تفاسیر پس هیچ طرح اصلاحات و استثنائات شفافیت قوای سه گانه در مجلس تصویب نشده است، درست است؟
بله، تاکنون هیچ طرح و اصلاحی تصویب نشده و اتفاق جدیدی نیفتاده است.

چه زمانی تکلیف این طرح شفافیت مشخص و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد؟
به سرعت! این طرح شفافیت در دست بررسی و در دستور کار قرار دارد. در این مواقع پس از ارجاع به کمیسیون ظرف یکی دو روز وارد عرصه عمومی می شود و روال عادی خود را طی می کند و در پایان برنامه مشخص می شود.

آیا اصلاحیه یا پیشنهاد دیگری غیر از استثنائات برخی سازمان ها وجود دارد؟
خیر، پیشنهاد دیگری وجود ندارد و در نهایت مقرر شد این کارگروه ظرف یک ماه آینده اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی نمایندگان را جمع آوری و طرح نهایی خود را مجددا به کمیسیون ارائه کند.

21217

دیدگاهتان را بنویسید