علمی و پزشکی

ویدئو / مصوبات جدید ستاد کرونا با افزایش ۵۷ شهر قرمز

ویدئو

کرونای جدید طی 10 روز گذشته در کشور ظاهر شد که منجر به تغییر وضعیت 57 شهر به وضعیت قرمز شد و 26 نفر جان خود را از دست دادند و تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از 15 شهر افزایش یافت. تا 57. رئیس جمهور در جلسه یک ماهه مرکز ملی کرونا ضمن اشاره به اجباری شدن استفاده از ماسک در هواپیما، قطار، مترو، اتوبوس و هیئت های مذهبی، توجه به الزامات مربوط به بازگشایی را ضروری دانست. مراکز آموزشی با رعایت پروتکل های کامل بهداشتی.

دیدگاهتان را بنویسید