عمومیکسب و کارهای برتر روز

پارامترهای انتخاب جرثقیل سقفی

پارامتر های اصلی:

پارامترهای فنی جرثقیل پایه اساسی برای طراحی، تولید، انتخاب و استفاده از جرثقیل است.

وزنه

حداکثر کیفیت از بلند کردن اجسام وقتی جرثقیل به کار به طور معمول دارای وزن نامیده می شود و واحد تن (t) یا کیلوگرم (kg).

دارای وزن قلاب جرثقیل وزن قلاب و گروه قرقره را شامل نمی شود.

جرم دستگاه دلربا مانند گرفتن و آهنربای الکتریکی, را می توان به وزن دارای وزن گرفته شده است.

دارای وزن پل جرثقیل نوع ثابت شده است.

امتیاز از نوع بوم جرثقیل و برخی از جرثقیل وزنه یک مقدار ثابت است، هیچ ارتباطی با دامنه (مانند درب جرثقیل جرثقیل برخی): برخی مربوط به طول مختلف بوم جرثقیل و دامنه را مختلف دارای بالابر وزن، مانند لاستیک و کامیون جرثقیل جرثقیل خزنده، جرثقیل ریلی).

هنگامی که وزن به بیش از یک تاریخ است، آن معمولا به عنوان حداکثر بلند کردن کودک و یا وزن کوتاه برای تاریخ است.

پرسش یا P جرثقیل نماد بلند کردن اجسام وزن استفاده می شوند مانند C گفت: وزن واحد کیفیت (کیلوگرم)، اما استفاده از وزن واحد تن ((t)، که می شود در نظر گرفته به عنوان کیفیت سیستم بین المللی واحدهای واحد (1 t = 1 000 کیلوگرم);

هنگامی که وزن در نظر گرفته می شود ظرفیت ترابری، واحد بارگیری گاو (ها) و یا هزار گاو (kN)، که اغلب به عنوان P4 بیان شده است.

ارتفاع بالابری

عمل بالا بردن ارتفاع از دستگاه زمین و یا در بالای مسیر به دریافت بالاترین مقام بلند عمودی آسیاب (قلاب قلاب حلقه مرکز، چنگ زدن، ظروف و دیگر آهنربای الکتریکی را بلند کردن آن نادر)، واحد است m (III): اگر دستگاه واکشی می تواند به t قرار می گیرند او زمین یا در زیر سطح راه آهن و یا از سطح زمین راه آهن به واکشی دستگاه فاصله عمودی بین پایین پایین عرض کردن عمق مجموع ارتفاع H به عنوان سطح راه آهن ابزار ارتفاع حسين و F زیر عمق سطح راه آهن از حمل کالا به نام h2 جمع یا H = h1، h2 +.

دینگ طول رونق لاستیک خودرو راه آهن، جرثقیل خزنده عمل بالا بردن ارتفاع طول بوم و بازو و تغییر ارتفاع, همه انواع مختلف رونق بازوی طول و ارتفاع به مربوطه بالا بر ارتفاع منحنی می توانید.

دهانه، پیگیری و قیر

فاصله افقی خط وسط پل جرثقیل نوع طول عمر (L) نامیده می شود.

اتومبیل مدار و راه آهن خط بازوی جرثقیل افقی فاصله بین خط مرکز مدار است نام سنج تایر و جرثقیل خودرو (1) همان محور (پل) اطراف چرخ (یا گروه) فاصله بین مرکز نورد سطح شناخته شده به عنوان چرخ پیگیری:

طول پل جرثقیل کمتر از ظرفیت کارخانه طول دهانه پل جرثقیل است.

جرثقیل با وزن 50 t در جدول مربوط به دهانه هر کارگاه با دو جرثقیل گستردگی ارزش با ارزش کوچک عبور امن در پرتو جرثقیل بالای گیاه.

طول دروازه ای جرثقیل با توجه به تعداد سهام، عبور ماشین و نیاز به سمت مصمم است.

زیر بشکهای جرثقیل در حال حاضر دو نوع سری گستردگی کرده و مسیر جرثقیل پورتال با توجه به تعداد آهنگ عبور از درب تعیین می شود.

چرخش چرخ جرثقیل ثبات ضد واژگون شدن فتا جرثقیل تعیین می شود.

دامنه

وقتی جرثقیل بازویی دوار در موقعیت افقی است، فاصله افقی بین خط مرکز مرکز دوار و مرکز دستگاه coring دامنه (R) نامیده می شود.

مقدار حداقل محدوده Rmin.

سرعت کار آژانس

سرعت کار جرثقیل با توجه به نیاز عملیات ثابت شده است. هنگامی که موتور در سرعت دارای یا خروجی پمپ روغن تاریخ سرعت عمل بالا بردن سرعت عمل بالا بردن مکانیزم آنجاست

به عنوان طناب سیم در لایه اول درام زخم سرعت عمل بالا بردن چند لایه سیم پیچ محاسبه می شود.

سرعت عمل بالا بردن این است که با استفاده از جرثقیل قد بلند و وزن انجام دهد.

سرعت بالابری جرثقیل بالاتر از جرثقیل نصب می باشد.

سرعت عملیات مواد فله بيشتر از قلم دوم از اقلام است.

جرثقیل وزن نیاز به عملیات می شود پایدار و کم سرعت بلند;

نصب جرثقیل باید ارائه محل نصب با سرعت پایین و شرایط برای کارخانه قرار دادن دقیق موارد، همچنین با استفاده از دو سرعت موتور افراشتن یا الکتریکی، هیدرولیکی و مکانیکی و یا راه های دیگر را به تحقق بخشیدن به stepless یا استفاده کرده است: کلاچ و ترمز دینگ دستکاری به واکشی دستگاه رایگان پایین استفاده می شود.

دارای سرعت در حال اجرا به سرعت عمل جرثقیل و یا واگن برقی موتور ساز و عامل در خروجی پمپ و یا سرعت دارای تاریخ و سرعت جرثقیل و یا ماشین مربوط به نوع و هدف جرثقیل اشاره دارد.

مکانیسم سرعت دارای محدوده luffing است اشاره به موتور در سرعت دارای یا پمپ خروجی جریان دامنه دستگاه واکشی از بزرگترین به کوچکترین متوسط سرعت خطی (متر بر ثانیه), تاریخ نیز در دسترس هستند از بزرگترین به کوچکترین اندازه مورد نیاز (ها) با توجه به دامنه زمان.

سرعت حرکت از واگن برقی سرعت تغییر است.

نوسان رونق در سطح عمودی متوجه جرثقیل luffing، زمان در دسترس غیر مستقیم گفت: luffing سرعت محدوده: میله تلسکوپی جرثقیل حداکثر حداقل دامنه دامنه تغییر در طول های مختلف متفاوت است اما رونق تغییر زاویه ثابت، بنابراین، است. زاویه قاب بازو با سطح افقی از کوچکترین به بزرگترین زمان لازم می گفت: سرعت luffing: مربوط به فرم ساز luffing luffing سرعت. مکانیزم کارایی سرعت بالا سرعت با توجه به واکشی بررسی دستگاه luffing luffing;

مکانیزم تنوع غیر کار تنها مورد استفاده برای تنظیم دامنه بار خالی از دستگاه برداشت و دامنه بالا است.

دارای سرعت چرخشی روشن اشاره به موسسات زیر دارای سرعت موتور یا پمپ جریان تاریخ زمانی که دستگاه و دامنه حداقل ایمنی جرثقیل که سرعت چرخش چیدن خروجی: سرعت چرخش است که در ارتباط با استفاده از جرثقیل و شروع () ترمز توسط نیروی اینرسی چرخشی مماسی اطراف) حدود 10 متر سرعت چرخش باید باشد نه بیش از 3 r/دقیقه.

توسعه دارای سرعت اشاره به سرعت رونق و پای بوم تلسکوپی زمانی که قاب بازو و ساق پا بوم تلسکوپی در خروجی پمپ تاریخ هستند.

با توجه به تفاوت در منطقه موثر بین اتاق های دو پیستون پیستون سیلندر روغن، زمان دارای انقباض (پا پا دریافت) 1/2 لیتر /3 از زمان طولانی بازو (پا) است. 3.1 انتخاب جرثقیل بالابر.

3.1.1 انتخاب جرثقیل بر اساس سه پارامتر اصلی انجام می شود: ظرفیت بلند کردن ، رسیدن و ارتفاع بلند کردن ، و در برخی موارد ، عمق فرود.

3.1.2 اپراتور جرثقیل باید یک نمای کلی از کل داشته باشد … منطقه کار باید ارتفاع ، عرض و طول ساختمان در حال ساخت ، و همچنین منطقه ای برای ذخیره عناصر مونتاژ شده و جاده ای که کالا در طول آن حمل می شود را پوشش دهد.

3.1.3 هنگام انتخاب جرثقیل برای کارهای ساختمانی و نصب ، لازم است اطمینان حاصل شود که وزن بار برداشته شده ، با در نظر گرفتن وسایل و ظروف حمل بار ، از ظرفیت بلند کردن مجاز (گذرنامه) جرثقیل تجاوز نمی کند. برای انجام این کار ، لازم است حداکثر وزن محصولات نصب شده و نیاز به تغذیه آنها توسط جرثقیل برای نصب در دورترین موقعیت طراحی ، با در نظر گرفتن ظرفیت بلند کردن مجاز جرثقیل در رونق معین ، مورد توجه قرار گیرد. تماس با ما.

3.1.4 برای نصب سازه ها یا محصولاتی که نیاز به نصب صاف و دقیق دارند ، جرثقیل هایی با سرعت فرود صاف انتخاب می شوند. مطابقت جرثقیل با ارتفاع بلند کردن قلاب بر اساس نیاز به تغذیه محصولات و مواد تا حداکثر ارتفاع ، با در نظر گرفتن ابعاد آنها و طول زنجیرها تعیین می شود. هنگام انتخاب جرثقیل برای با در نظر گرفتن ابعاد ، شکل و وزن عناصر پیش ساخته برای نصب ، از نقشه های کاری تاسیسات در حال نصب استفاده کنید. سپس ، با در نظر گرفتن محل جرثقیل ، حداکثر میزان بوم مورد نیاز و حداکثر ارتفاع بالابر مورد نیاز تعیین می شود.

3.1.5 ظرفیت بالابر جرثقیل – محموله ای که توسط جرثقیل برداشته می شود و با استفاده از دستگاه های بالابر قابل جابجایی یا مستقیماً به دستگاه های بالابر غیر قابل جابجایی معلق می شود. با جرثقیل های چرخ دار ، می توان بار را در تمام موقعیت های قسمت چرخان بلند کرد. برای برخی از جرثقیل های وارداتی ، جرم بار برداشته شده شامل جرم قفس قلاب نیز می شود که هنگام ایجاد PPR باید به آن توجه شود.

ظرفیت بالابر مورد نیاز جرثقیل در محدوده مربوطه با جرم سنگین ترین بار با دستگاههای بلند کننده قابل جابجایی (چنگ زدن ، الکترومغناطیس ، تراورس ، زنجیر و غیره) تعیین می شود. وزن بار نیز شامل وزن اتصالات است که به سازه ای که قبل از بلند شدن نصب می شود وصل شده است ، و سختی بار

ظرفیت بالابری جرثقیل () باید بیشتر یا مساوی جرم بار برداشته شده باشد ، بعلاوه جرم دستگاه بالابر ، بعلاوه جرم اتصالات ، به علاوه جرم سازه ها برای تقویت استحکام عنصر در حال برداشته شدن است

برای جرثقیل هایی با دسترسی متغیر ، ظرفیت بالابر بستگی به دسترسی دارد.

3.1.6 محدوده کاری مورد نیاز با فاصله افقی از محور چرخش قسمت چرخشی جرثقیل تا محور عمودی بدن گیرنده بار مشخص می شود که در شکل 1 نشان داده شده است.

علامت ارتفاع بلند کردن ؛

دسترسی کاری مورد نیاز ؛

بزرگترین شعاع قسمت چرخان جرثقیل از طرف مقابل رونق ؛

ارتفاع ساختمان (ساختار) ؛

ارتفاع بالابر ؛

مسیر آهنگ جرثقیل ؛

اندازه منطقه ای که حضور افراد در آن ممنوع است در PPR تعیین می شود.

رویکرد سنج ؛

علامت سر راه آهن ؛

ارتفاعات اصلی ؛

________________

* با توجه به انحراف احتمالی از عمود برج گردان با ارتفاع بیش از دو بخش و بالابر زنجیره ای بار ، اندازه تقریبی باید به جای 400 میلی متر در کل ارتفاع 800 میلی متر در نظر گرفته شود.

** از بیرون زده ترین قسمت جرثقیل.

شکل 1 – اتصال جرثقیل برج به ساختمان

3.1.7 ارتفاع بالابر مورد نیاز از ارتفاع نصب ماشین های بالابر (جرثقیل) به صورت عمودی تعیین می شود و از شاخص های زیر تشکیل شده است: ارتفاع ساختمان (سازه) از ارتفاع صفر ساختمان ، با در نظر گرفتن علائم نصب (پارکینگ) جرثقیل به ارتفاع بالای ساختمان (سازه) (افق بالای نصب) ، انبار ارتفاع برابر با 2.3 متر از شرایط کار ایمن در ارتفاع بالای ساختمان که افراد می توانند در آن باشند ، حداکثر ارتفاع بار جابجا شده (در موقعیتی که در آن جابجا می شود) ، با در نظر گرفتن دستگاههای نصب یا سازه های تقویت کننده متصل به بار ، طول (ارتفاع) دستگاه بالابر در موقعیت کار همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است ، 2 ، 3

تفاوت بین ارتفاع پارکینگ جرثقیل و ارتفاع صفر ساختمان (سازه) کجاست.

ویژگی های بلند کردن جرثقیل

دسترسی کاری مورد نیاز ؛

جرم بار برداشته شده ؛

ارتفاع بالابر ؛

ارتفاع ساختمان ؛

ارتفاع بار برداشته شده (جابجا شده) ؛

طول دستگاه گیرنده بار ؛

فاصله از محور جرثقیل تا محور ساختمان ؛

اندازه منطقه ای که حضور مردم در آن ممنوع است.

ابعاد بین محورهای ساختمان ؛

فاصله از محور ساختمان تا لبه بیرونی آن (قسمت بیرون زده) ؛

رویکرد سنج ؛

علامت ارتفاع بلند کردن ؛

شکل 2 – اتصال جرثقیل فشرده به ساختمان

دسترسی کاری مورد نیاز ؛

بزرگترین شعاع قسمت چرخشی جرثقیل ؛

عمق گودال ؛

ارتفاع بار برداشته شده (جابجا شده) ؛

طول دستگاه گیرنده بار ؛

ارتفاع بالابر ؛

مسیر آهنگ جرثقیل ؛

فاصله از محور جرثقیل تا محور ساختمان ؛

ابعاد بین محورهای ساختمان ؛

فاصله از پایه شیب گودال تا لبه بخش بالاست.

فاصله از محور ساختمان تا پایه ؛

فاصله از محور راه آهن تا حصار مسیر جرثقیل راه آهن ؛

عرض پایه بالاست؛

علامت ارتفاع بلند کردن ؛

علامت سر راه آهن ؛

علائم اصلی سازه های ساختمان.

شکل 3 – نصب جرثقیل ریلی در شیب گودال

3.1.8 عمق کاهش مورد نیاز از ارتفاع نصب جرثقیل بالابر به صورت عمودی به عنوان تفاوت بین ارتفاع ساختمان (سازه) تعیین می شود – هنگام نصب جرثقیل بر روی سازه های سازه ساخته شده ، یا عمق گودال و مجموع دستگاه بارگیری و بالابر ، همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است ، با افزایش 0.15-0.3 متر برای تضعیف کشش زنجیرها در هنگام دوختن.

ارتفاع ساختمان (سازه) از علامت صفر تا سطح کف (سقف) که جرثقیل روی آن نصب شده است کجاست.

عمق گودال (ساختار) از سطح زمین تا سطح پایین گودال (ساختار) ؛

تفاوت بین ارتفاع زمین و صفر ارتفاع ساختمان (سازه) ؛

تفاوت ارتفاع پارکینگ جرثقیل و ارتفاع همپوشانی (سقف) یا سطح زمینی که جرثقیل روی آن نصب شده است.

جرم بار برداشته شده (کاهش یافته) ؛

ارتفاع بار ؛

طول (ارتفاع) دستگاه گیرنده بار ؛

ارتفاع ساختمان ؛

ارتفاع (عمق) بلند کردن (پایین آوردن) ؛

سطح پارکینگ جرثقیل ؛

همکف؛

سطح پایین گودال ؛

سطح همپوشانی (سقف).

شکل 4 – نصب جرثقیل برای کاهش (بلند کردن) بارهای زیر سطح پارکینگ

3.1.9 در شرایط تنگ ، جایی که پیش دبستانی و ، هنگام انتخاب جرثقیل ، استفاده از جرثقیل های ثابت توصیه می شود.

3.2 انتخاب جرثقیل لودر.

3.2.1 انتخاب جرثقیل های لودر از نظر پارامترهای اصلی همانند جرثقیل ها انجام می شود: ظرفیت بلند کردن ، رسیدن ، ارتفاع بلند کردن و کاهش عمق.

این ویژگیهای ارتفاع بار جرثقیل-دستکاری کننده را برای همه ترکیبات شرایط عملکرد آن و طرحی که تحت آن عملیات پیش بینی شده است ، در نظر می گیرد.

3.2.2 ظرفیت بالابر مورد نیاز جرثقیل و دستکاری کار مشابه دستورالعمل بندهای 3.1.5 و 3.1.6 تعیین می شود.

3.2.3 ارتفاع بالابر مورد نیاز از علامت نصب دستکاری جرثقیل (CMU) در تعیین می شود به طور عمودی به دستگاه گیرنده ، که در موقعیت بالا قرار دارد ، حداکثر لازم برای انجام کار ، همانطور که در شکل 5 نشان داده شده است.

ارتفاع نصب جرثقیل دستکاری بر روی وسیله نقلیه کجاست.

ارتفاع بار ؛

ارتفاع (طول) دستگاه گیرنده بار ؛

ذخیره ارتفاع ؛

ارتفاع سکوی دریافت کننده بار از سطح جرثقیل پارک کننده دستکاری کننده.

مشخصه ارتفاع بار بدون پیوست

دسترسی کاری مورد نیاز ؛

ارتفاع بار برداشته شده (جابجا شده) ؛

ارتفاع دستگاه گیرنده بار ؛

وزن بار ؛

ارتفاع نصب دستکاری جرثقیل از زمین (بستر جاده) ؛

ارتفاع بالابر ؛

سطح نصب CMU ؛

سطح پلت فرم دریافت کننده بار

شکل 5 – اتصال جرثقیل دستکاری

3.3 انتخاب .

3.3.1 انتخاب بالابر ساختمانی با توجه به دو پارامتر اصلی انجام می شود: ظرفیت بلند کردن و ارتفاع بلند کردن. بالابرهای باری مجهز به وسایل حمل بار (مونوریل ، جیب ، و غیره) ، علاوه بر این ، هنگام عزیمت.

3.3.2 ظرفیت بالابر یک بالابر ساختمانی جرم بار و (یا) افراد است که برای حمل آن دستگاه حمل بار (کابین ، سکوی بار ، مونوریل ، جیب و غیره) و بالابر به عنوان کل

ظرفیت بلند کردن بالابر ساختمانی با گذرنامه آن تعیین می شود.

ظرفیت بلند کردن بالابر ساختمان () باید بیشتر یا مساوی جرم بار برداشته شده باشد ، به عنوان مثال.

3.3.3. ارتفاع آسانسور با فاصله عمودی از سطح پارک آسانسور تا دستگاه حمل بار در موقعیت بالا تعیین می شود:

هنگام بلند کردن بار و (یا) افراد در کابین ، روی سکو یا در گهواره – تا سطح کف دستگاه حمل بار ؛

هنگام بلند کردن بار بر روی گیر گیر – تا سطح نگهدارنده قلاب.

ارتفاع بالابر مورد نیاز () ، که بسته به شرایط ساخت و نوع بالابر ساختمانی تعیین می شود ، همانطور که در شکل 6 نشان داده شده است ، باید کمتر یا مساوی ارتفاع بالابر بالابر ساختمان () نشان داده شده در گذرنامه آن باشد ، به عنوان مثال.

ب) ، م) ، توسط گذرنامه بالابر ساختمانی ، یعنی

نوع و مارک دستگاه بالابر مورد نیاز برای اطمینان از ساخت (نصب) تاسیسات ، با ذکر مشخصات فنی مختصر آن ، توجیه ارتفاع بلند کردن قلاب ، قابلیت دسترسی و ظرفیت حمل.

لیستی از وسایل بالابر ضروری (گیره ، انبر ، چنگک ، تراورس ، ظروف ، ظروف و غیره) با ذکر نوع ، مقدار و ظرفیت حمل.

داربست ، قفسه ، سکوها ، کاست ها ، اهرام ، لازم برای تولید کار و دریافت کالا ؛

تقلب ، فراهم آوردن چسبندگی موقت عناصر قبل از اتصال.

لیستی (از نظر وزن) قطعات و سازه های ساختمان با نشان دادن گستردگی رونق که بر روی آنها قرار می گیرد (نصب می شود) ؛

وجود و قرار دادن علائم هشدار دهنده ، پوسترها ؛

روشها (نمودارها) اسلینگ ، اطمینان از تامین عناصر در حین ذخیره سازی و نصب در موقعیتی مطابق یا نزدیک به طرح و مکان آنها.

مکان های نصب و قدرت دستگاه های روشنایی ؛

موقعیت و پارامترهای خطوط برق سربار ؛

سازه ها و دستگاههای پایه جرثقیل برای نصب جرثقیل های فشرده (استفاده از اسلب بتنی مسلح و غیره) ؛

محل و ساخت حصار خطوط جرثقیل ؛

طراحی باند جرثقیل ، مطابق با GOST R 51248-99 ؛

نصب ایمن جرثقیل در نزدیکی دامنه ها ، گودال ها (ترانشه ها) ، ساختمان ها و سازه های در حال ساخت.

پارامترهای اصلی جرثقیل فشاری خودکار عبارتند از: ظرفیت بلند کردن ، ارتفاع بلند کردن قلاب ، رسیدن به بوم ، طول بوم.

 1. ظرفیت بالابر جرثقیل را تعیین کنید() ، T:

جرم عنصر کجاست ، t ؛ – وزن دستگاه های گیرنده بار ، t ؛ – وزن واحد تقلب ، t ؛

10+0,28+0=10,28

 1. ارتفاع بلند کردن قلاب را تعیین کنید() متر:

ارتفاع بلند کردن قلاب جرثقیل کجاست ، متر ؛ – فاصله از سطح تخلیه جرثقیل تا پشتیبانی عنصر نصب شده ، متر ؛ – حاشیه ارتفاع مورد نیاز برای جابجایی عنصر بالاتر از m ، حداقل 0.5 متر گرفته شده است. – ارتفاع (ضخامت) عنصر در موقعیت بلند کردن ، متر ؛ – ارتفاع دستگاههای بالابر ، متر ؛ – ارتفاع بالابر زنجیر در موقعیت بسته (1.5 – 5 متر).

0+0,5+0,4+1,2=2,1

 1. ارتفاع رونق را تعیین کنید:

ارتفاع رونق کجاست ؛

 1. تعیین میزان رونق ( ):

= ,

= =2,5

ضروری طول رونق(L p) با فرمول تعیین می شود:

صفحه L =

L p = = 2.3

ارتفاع بالابر رونق کجاست ، متر ؛ – فاصله از سطح پارکینگ جرثقیل تا محور محوری رونق ، متر ؛

محاسبه پارامترهای جرثقیل برای نصب تیرها و خرپاها.ظرفیت بالابر مورد نیاز جرثقیل (Q cr) با فرمول (1) تعیین می شود.

ارتفاع بلند کردن قلاب (N CR) با فرمول (2) تعیین می شود.

دسترسی مورد نیاز رونق (صفحه l) با فرمول (3) تعیین می شود.

طول رونق (L p) با فرمول (5) تعیین می شود.

H cr = h o + h h + h el + h gr = 8.4 + 1 + 3.3 + 3.6 = 16.3 متر ؛

H str = H cr + h p = 16.3 + 2 = 18.3 متر

l صفحه = = l p = = 4.2 متر

 1. طول رونق را تعیین کنید:

صفحه L = = = 17.0 متر

محاسبه پارامترهای جرثقیل برای نصب تیرهای جرثقیل

 1. تعیین ظرفیت حمل:
 2. ارتفاع بلند کردن قلاب را تعیین کنید:

H cr = h o + h h + h el + h g = 0 + 0.5 + 0.9 + 3.2 = 4.6 متر ؛

 1. ارتفاع بوم را تعیین کنید:

H str = H cr + h p = 18.4 + 2 = 20.4 متر

 1. تعیین میزان رونق مورد نیاز:

l صفحه = = l p = + 1.5 = 2.7 متر

 1. H str = H cr + h p = 4.6 + 1.5 = 6.1 متر
 2. طول رونق را تعیین کنید:

صفحه L = = = 4.7 متر

طرح تعیین ویژگی های نصب جرثقیل در هنگام نصب تیرهای سقف (خرپا).

طرح تعیین ویژگی های نصب جرثقیل در هنگام نصب تیرهای سقف (خرپاها)

محاسبه پارامترهای جرثقیل برای نصب اسلب سقف.ظرفیت بالابر مورد نیاز جرثقیل (Q cr) با فرمول (1) تعیین می شود.

ارتفاع بلند کردن قلاب (H cr) با فرمول (2) تعیین می شود. H برای صفحه پوشش با فرمول h حدود = h 1 + h 2 ، جایی که h 1 ارتفاع ستون از سطح پارکینگ جرثقیل ؛ ساعت 2 – تفریق تیر (خرپا) ، متر

ارتفاع بلند شدن رونق (N p.) با فرمول (4) تعیین می شود.

حداقل مورد نیاز رسیدن به رونق(صفحه l) با فرمول (3) تعیین می شود.

طرح تعیین ویژگی های نصب جرثقیل در هنگام نصب صفحات پوشش.

گستره مورد نیاز رونق برای نصب صفحه افراطی با فرمول تعیین می شود:

l صفحه = l 2 صفحه دقیقه +،

دهانه ساختمان کجاست ، متر ؛ – عرض دال پوشش ، متر

طول بوم(L p) با فرمول (5) تعیین می شود.

 1. تعیین ظرفیت حمل:
 2. ارتفاع بلند کردن قلاب را تعیین کنید:

h حدود = 8.4 + 3.3 = 11.7 متر

H cr = h o + h h + h el + h g = 11.7 + 0.5 + 4.5 + 3.31 = 20.01 متر ؛

5.8 = 6.4 (ساعت 2) – 0.7 (عمق ستون در شیشه).

 1. ارتفاع بوم را تعیین کنید:

H str = H cr + h p = 20.01 + 2 = 22.01 متر

 1. تعیین میزان رونق مورد نیاز:

l صفحه = = l p = = 15.4 متر

 1. تعیین سطح مورد نیاز برای نصب صفحات انتهایی:

l صفحه = = 15.8 متر

 1. طول رونق را تعیین کنید:

صفحه L = = = 15.8 متر

پارامترهای طراحی

با توجه به برخی از پارامترهای ظرفیت بالابر مورد نیاز ، ارتفاع بلند کردن قلاب ، طول بوم ، طول بوم ، بوم ، طول بوم ، طبق منابع مرجع ، دو جرثقیل انتخاب می شود که ویژگی های آنها مطابق با موارد مورد نیاز است یا بیش از آنها (حداکثر 20) )

با مقایسه پارامترهای ارائه شده در جدول ، جرثقیل را انتخاب کنید.

علاوه بر این ، توصیه می شود مقایسه اقتصادی جرثقیل های ترجیحی را با مقایسه هزینه شیفت ماشین انجام دهید. با همان هزینه تعویض ماشین ، جرثقیل هایی با قدرت موتور کمتر و سایر عملکردهای مطلوب ترجیح داده می شوند.

خروجی با در نظر گرفتن موارد مورد نیاز جرثقیل MGK16 را انتخاب کنید.

پارامترهای فنی اصلی جرثقیل خودکار:

N tr– ارتفاع بالابر مورد نیاز رونق ، متر ؛

L tr– گسترش رونق مورد نیاز ، متر ؛

Q tr – ظرفیت بالابر مورد نیاز قلاب ، t ؛

صفحه من– طول رونق مورد نیاز ، متر

برای تعیین پارامترهای فنی جرثقیل ، لازم است دستگاههای اسلینگ را برای نصب عناصر پیش ساخته انتخاب کنید. داده ها در جدول “دستگاه های Slinging برای نصب عناصر پیش ساخته” در فرم وارد می شود.

طرح مونتاژ ساختمان (برای دال سقف) با جرثقیل خودکار:

آسانسور رونق مورد نیاز – N trبا فرمول تعیین می شود:

H tr = h 0 + h s + h e + h c + h p، متر ،

جایی که ساعت 0– بیش از حد پشتیبانی عنصر نصب شده بالاتر از سطح پارکینگ جرثقیل ، متر ؛

h s– فضای سر (حداقل 0.5 متر مطابق SNiP 12.03.2001) ، متر ؛

h e– ارتفاع عنصر در موقعیت نصب شده ، متر ؛

ساعت با– ارتفاع زنجیر ، متر ؛

ساعت ص– ارتفاع بالابر زنجیره ای بار (1.5 متر) ، متر

H tr = m

ضربات لازم – L trبا فرمول تعیین می شود:

جایی که N tr– ارتفاع بالابر مورد نیاز رونق ؛

ساعت w

با– نیمی از بخش رونق در سطح بالای عنصر نصب شده (0.25 متر) ، متر ؛

د– رویکرد ایمن رونق به عنصر نصب شده (0.5-1 متر) ، متر ؛

ب / 2– نصف عرض عنصر نصب شده ، متر ؛

ساعت ص– ارتفاع بالابر زنجیره ای بار (1.5 متر) ، متر ؛

ساعت با– ارتفاع زنجیر ، متر ؛

آ

…………… متر

ظرفیت بالابر مورد نیاز قلاب مونتاژ Q tr– با فرمول تعیین می شود:

Q tr = Q e + Q s، T ،

جایی که س ه– وزن عنصر نصب شده ، t ؛

س با– وزن دستگاه زنجیر ، t.

Q trاز شرایط نصب سنگین ترین عنصر تعیین می شود.

Q tr = …………. + ……………. = ……………. tn

طول رونق مورد نیاز – صفحه منبا فرمول تعیین می شود:

جایی که N tr– ارتفاع بالابر مورد نیاز رونق ، متر ؛

L tr– گسترش رونق مورد نیاز ، متر ؛

ساعت w– ارتفاع لولا پاشنه بوم (طول 1.25-1.5 متر) ، متر ؛

آ– فاصله از مرکز ثقل جرثقیل تا پاشنه اتصال بوم (1.5 متر).

صفحه I = = …………… متر

انتخاب کامیون جرثقیل ……………… .. با ظرفیت بالابر ……

بوم اصلی مشبک جرثقیل دارای طول ………… .m است

با طول رونق …………… .m:

ظرفیت بالابری بر روی خروجی ها در رونق رونق ، t

بزرگترین – …………… ..

کوچکترین – ………………….

رسیدن به رونق ، متر

بزرگترین – …………….

کوچکترین ………………

بلند کردن قلاب در ارتفاع ،

بزرگترین – ……………… ..

کوچکترین – …………………

انتخاب جرثقیل با توجه به سه پارامتر اصلی انجام می شود:

ظرفیت حمل؛

ترویج هوک ؛

بلند کردن ارتفاع ، و در برخی موارد ، عمق پایین آوردن قلاب.

هنگام انتخاب جرثقیل برای کارهای ساختمانی ، آنها با در نظر گرفتن ابعاد ، شکل و وزن عناصر پیش ساخته برای نصب ، از نقشه های کاری تاسیسات در حال ساخت استفاده می کنند. سپس ، با در نظر گرفتن محل جرثقیل ، حداکثر رسیدن بوم مورد نیاز و حداکثر ارتفاع بالابر مورد نیاز تعیین می شود.

ظرفیت بالابر جرثقیل-محموله ، توسط جرثقیل برداشته شده و با استفاده از دستگاه های بارگیر قابل جابجایی یا مستقیماً به دستگاه های بارگیر غیر قابل جابجایی معلق می شود. برای برخی از جرثقیل های وارداتی ، جرم بار برداشته شده شامل جرم قفس قلاب نیز می شود که هنگام انتخاب جرثقیل باید به آن توجه شود.

ظرفیت بالابر مورد نیاز جرثقیل در محدوده مربوطه بر اساس وزن تعیین می شود سنگین ترین باربا دستگاههای بالابر قابل جابجایی (چنگ زدن ، الکترومغناطیس ، تراورس ، زنجیر و غیره). وزن بار همچنین شامل وزن اتصالات است که قبل از بلند شدن بر روی سازه ای که باید نصب شود ، ثابت می شوند و سازه هایی برای تقویت استحکام بار.

Q ظرفیت بلند کردن جرثقیل است.

P gr جرم بار در حال بلند شدن است.

خیابان P gr. – وزن دستگاه گیرنده بار ؛

خیابان P n.m. – وزن پیوست ها ؛

P c.u. – توده ساختارها برای تقویت استحکام عنصر در حال بلند شدن و ظروف.

هنگام انتخاب جرثقیل برای کارهای ساختمانی و نصب ، لازم است اطمینان حاصل شود که وزن بار برداشته شده ، با در نظر گرفتن وسایل و ظروف حمل بار ، از ظرفیت مجاز مجاز (گذرنامه) جرثقیل تجاوز نمی کند. برای انجام این کار ، لازم است حداکثر وزن محصولات نصب شده و نیاز به تغذیه آنها توسط جرثقیل برای نصب در دورترین موقعیت طراحی ، با در نظر گرفتن ظرفیت بالابر مجاز جرثقیل در رونق معین ، مورد توجه قرار گیرد. تماس با ما.

هنگام انتخاب جرثقیل هایی با سرریز متغیر ، توجه ویژه ای به این نکته ضروری است که ظرفیت بالابر این جرثقیل ها به برآمدگی بستگی دارد.

لازم است خروج کار Rp با فاصله افقی از محور چرخش قسمت چرخشی جرثقیل تا محور عمودی بدنه گیرنده بار تعیین می شود.

محدوده کاری جرثقیل با توجه به گزینه های زیر محاسبه می شود:

هنگام اتصال جرثقیل با برج چرخان

R p – دسترسی به کار مورد نیاز ؛

b فاصله از محور ساختمان نزدیک به جرثقیل تا نقطه دورترین جرثقیل در جهت عمود بر محور حرکت جرثقیل است.

S فاصله از محور چرخش جرثقیل تا نزدیکترین محور ساختمان است.

n – اندازه تقریبی ؛

Rp – بزرگترین شعاع قسمت چرخان جرثقیل از طرف مقابل رونق است.

شکل 8.1 – اتصال مکانیسم نصب. اتصال جرثقیل ساق بلند به ساختمان

شکل 8.1 ، 8.2 اتصال مکانیسم نصب را نشان می دهد

شکل 8.2 – اتصال مکانیسم نصب. اتصال جرثقیل برج به ساختمان

اندازه گیری تقریبی به عنوان فاصله بین قسمت های بیرون زده جرثقیل که در امتداد مسیر زمین حرکت می کند (قسمت گردان یا دیگر برجسته ترین قسمت آن) و نزدیکترین خط بیرونی ساختمان (از جمله قسمت های بیرون زده آن – سایبان ها ، قرنیزها ، ستون ها ، بالکن ها) در نظر گرفته می شود. ، و غیره) ، دستگاههای ساختمانی موقت واقع در یک ساختمان یا نزدیک ساختمان (داربست ، سکوهای دور ، شیشه های محافظ و غیره) ، و همچنین ساختمانها ، انبارهای کالا و سایر اشیاء ، باید مطابق ماده 2.18 باشند. 6 PB 10-382-00 از سطح زمین یا سکوهای کار در ارتفاع تا 2000 میلی متر نه کمتر از 700 میلی متر ، و در ارتفاع بیش از 2000 میلی متر-حداقل 400 میلی متر. برای جرثقیل هایی که دارای برج چرخان هستند و تعداد مقاطع برج بیش از دو است ، این فاصله به دلیل انحراف احتمالی برج از عمودی حداقل 800 میلی متر در کل ارتفاع در نظر گرفته می شود.

فاصله بین قسمت چرخان جرثقیل های خودران ، در هر موقعیت آنها و ساختمانها ، انبارهای بار ، و سایر موارد (تجهیزات) باید حداقل 1000 میلی متر باشد.

بزرگترین شعاع چرخش قسمت جرثقیل از طرف مقابل بوم بر اساس گذرنامه جرثقیل گرفته می شود.

هنگام نصب جرثقیل در نزدیکی دامنه های تقویت نشده گودال های فونداسیون ، ترانشه یا برش های دیگر

برای

S = r + C + 0.5d + 0.5K

r فاصله از محور ساختمان تا قاعده شیب گودال است.

C – فاصله از پایه شیب گودال (حفاری) تا لبه بخش بالاست ؛

د – عرض قاعده منشور بالاست

K – مسیر آهنگ جرثقیل. (شکل 8.3)

شکل 8.3 – ابعاد تقریبی

d = Sop.e. + 2δ + 3hb

S op.e. – اندازه عنصر پشتیبانی در سراسر خط راه آهن ، میلی متر ؛

δ – شانه جانبی لایه بالاست (δ≥200 میلی متر) ؛

3h b – اندازه دو پیش بینی از دامنه های لایه بالاست با ضخامت h b ، میلی متر.

موارد زیر باید به عنوان عناصر پشتیبان استفاده شوند:

هنگامی که بار از چرخ به ریل حداکثر 250 کیلو نیوتن را شامل می شود – نیمه خواب یا اسلب بتنی مسلح.

هنگامی که بار از چرخ به ریل بیش از 250 کیلو نیوتن است – تیرهای بتن مسلح.

و ابعاد عناصر نگهدارنده در D.3 ضمیمه G SP 12-103-2002 “مسیرهای جرثقیل راه آهن سقفی آورده شده است. طراحی ، دستگاه و عملکرد “.

شیب های جانبی لایه بالاست باید با شیب 1: 1.5 ساخته شود ، بنابراین اندازه دو پیش بینی دامنه های لایه بالاست با ضخامت h b 3h b است.

ضخامت لایه بالاست توسط پروژه بر اساس محاسبات تعیین می شود و به بار روی چرخ جرثقیل بستگی دارد ، نوع ، مواد بالاست و ساخت عناصر پشتیبانی زیر راه آهن.

ضخامت تقریبی بالاست در جدول 8.1 آمده است.

جدول 8.1 – ضخامت تقریبی بالاست

ضخامت تقریبی بالاست h b سنگ خرد شده شنی در زیر تیرهای بتنی مسلح سنگ خرد شده در زیر نیم خواب های چوبی با یک لایه زیرین ساخته شده از خاک رس ، لومی یا سو و انواع ریل با لایه زیرین ساخته شده از خاک شنی و انواع ریل با لایه ای از خاک رس ، خاک لومی یا شنی و انواع ریل با لایه زیرین ساخته شده از خاک شنی و انواع ریل P50 P65 P50 P65 P50 P65 P50 P65 P50 P65 P50 P65 تا 200 200 تا 225 ” 225 ” 250 ” 250 ” 275 ” 275 ” 300 – – – – ” 300 ” 325 – – – – نکات 1. هنگامی که بار روی چرخ بیش از 275 کیلو نیوتن است ، توصیه می شود از عناصر راه آهن پشتیبانی بتن مسلح استفاده کنید. 2. فاصله بین محورهای نیمه خواب ها باید 500 میلی متر با تحمل 50 ± میلی متر در نظر گرفته شود. 3. سنگ خرد شده از سنگ طبیعی با کسر 25-60 میلی متر ، شن و ماسه شن و ماسه از کسر 3-60 میلی متر (شن) و 0.63-3 میلی متر (ماسه) وزن بیش از 20 should باید به عنوان سنگ خرد شده استفاده شود. بالاست 4- برای ساخت ریل های جرثقیل ، از ریل های جدید یا قدیمی گروه های I و II اعتبار باید استفاده شود.

برای جرثقیل های دنده ای

r فاصله از محور ساختمان تا قاعده شیب گودال (حفاری) است.

C فاصله از پایه شیب گودال (حفاری) تا نزدیکترین تکیه گاه دستگاه بالابر است که مطابق جدول 8.2 تعیین شده است.

جدول 8.2-حداقل فواصل افقی از پایه شیب حفاری تا نزدیکترین تکیه گاههای دستگاه (بند SNiP 12-03-2001 بند 7.2.4) (C)

برای تعیین ویژگی های خاک هنگام نصب دستگاه بالابر در نزدیکی گودال (حفاری) ، لازم است با نتیجه گیری مهندسی-زمین شناسی در مورد خاکها راهنمایی شود ، در حالی که در حضور خاکهای مشابه در شیب ، رویکرد دستگاه بالابر برای یک نوع خاک با بدترین حالت تعیین می شود ) (شکل 8.4 ، 8.5).

شکل 8.4 – نصب جرثقیل ریلی در شیب گودال

شکل 8.5 – نصب جرثقیل های دنده ای در دامنه حفاری ها

هنگام نصب جرثقیل در نزدیکی ساختمانها با زیرزمین یا سایر سازه های توخالی زیرزمینی

هنگام نصب ماشین های بالابر در نزدیکی ساختمانها (سازه ها) با زیرزمین یا سایر سازه های توخالی زیرزمینی ، موسسات طراحی (نویسندگان پروژه) باید محاسبه کنند دیوارهای این سازه ها برای بارهای جرثقیل.

در صورت فاصله از نزدیکترین تکیه گاه دستگاه بالابر یا لبه زیرین منشور بالاآهن راه آهن تا لبه بیرونی دیوار زیرزمین ، مجاز به محاسبه های تأیید کننده ثبات دیوارهای زیرزمین ، پی ها و سایر سازه ها نیست. با الزامات جدول مطابقت دارد. 8.3 و شکل 8.6. که در آن:

برای جرثقیل های برج

برای جرثقیل های دنده ای

r فاصله از محور ساختمان تا لبه بیرونی دیوار زیرزمین نزدیک به جرثقیل است.

ج – فاصله از لبه بیرونی دیوار زیرزمین نزدیک به جرثقیل تا نزدیکترین تکیه گاه دستگاه بالابر.

d عرض پایه منشور بالاست.

K – آهنگ آهنگ جرثقیل ؛

L op – اندازه مسیر یا پایه جرثقیل خزنده ، و برای بلند کردن ماشینهای با برش – اندازه کانتور پشتیبانی.

شکل 8.6 – نصب ماشینهای بالابر در نزدیکی ساختمانهای دارای زیرزمین ، بدون محاسبه اکستروژن دیوارها از بار جرثقیل

رویکرد به ساختمان (ساختار) جرثقیل متصل با حداقل دسترسی تعیین می شود ، که در آن نصب جرثقیل نزدیک به برج تضمین می شود ساختمانها ، با در نظر گرفتن ابعاد پایه جرثقیل و شرایط اتصال جرثقیل به ساختمان.

جایی که Rmin حداقل دسترسی قلاب جرثقیل است

حداقل دسترسی قلاب جرثقیل با توجه به گذرنامه جرثقیل انجام می شود.

ساخت پایه جرثقیل متصل در هر مورد با محاسبه انجام شده توسط یک سازمان تخصصی تعیین می شود.

سازه هایی برای اتصال جرثقیل متصل به سازه های ساختمان توسط یک سازمان تخصصی توسعه یافته و با نویسنده پروژه ساختمان هماهنگ شده است.

ضروری ارتفاع بالابری h p از ارتفاع نصب دستگاههای بالابر (جرثقیل) به صورت عمودی تعیین می شود و از شاخص های زیر تشکیل شده است:

ارتفاع ساختمان (سازه) h z از سطح صفر ساختمان ، با در نظر گرفتن علائم نصب (پارک) جرثقیل ها تا علامت بالای ساختمان (سازه) (افق بالای نصب) ؛

انبار ارتفاع برابر 2.3 متر از شرایط کار ایمن در ارتفاع بالای ساختمان ، جایی که افراد می توانند در آنجا باشند.

حداکثر ارتفاع بار حمل شده h g (در موقعیتی که در آن جابجا می شود) ، با در نظر گرفتن دستگاههای نصب یا سازه های تقویت کننده متصل به بار ،

طول (ارتفاع) دستگاه گیرنده h gr.pr. در موقعیت کاری همانطور که در شکل 8.7 نشان داده شده است. 8.8

جایی که n تفاوت بین ارتفاع پارکینگ جرثقیل و ارتفاع صفر ساختمان (سازه) است.

شکل 8.7 – اتصال مکانیسم نصب

ضروری عمق فرو رفتن h op از ارتفاع نصب جرثقیل بالابر به صورت عمودی به عنوان تفاوت بین ارتفاع ساختمان (سازه) تعیین می شود – هنگام نصب جرثقیل بر روی سازه های سازه مورد نظر ، یا عمق گودال و گودال مجموع حداقل ارتفاع دستگاه بارگیری و بارگیری ، همانطور که در شکل 4 نشان داده شده است ، با افزایش h op در 0.15-0.3 متر برای از بین بردن کشش خطوط هنگام دوختن.

شکل 8.8 – اتصال مکانیسم نصب

P gr – جرم بار برداشته شده (کاهش یافته) ؛

h gr – ارتفاع بار ؛

خیابان h gr – طول (ارتفاع) دستگاه گیرنده بار ؛

h z – ارتفاع ساختمان ؛

h op – ارتفاع (عمق) بلند کردن (کاهش) ؛

Ur.s.c. – سطح پارکینگ جرثقیل ؛

Ur.z. – همکف؛

Ur.d.c. – سطح پایین گودال ؛

Ur.p. – سطح همپوشانی (سقف).

(هنگامی که جرثقیل روی زمین پارک شده است)

(هنگامی که جرثقیل روی سقف پارک می شود)

هنگام انتخاب جرثقیل با ساق پا ، لازم است حداقل 0.5 متر از اندازه تسمه تا قسمتهای بیرون زده ساختمان و حداقل 2 متر عمودی تا همپوشانی (پوشش) ساختمان و مناطق دیگر که افراد می توانند در آن باشند ، همانطور که در شکل 1 و 2 نشان داده شده است.

دسترسی کاری مورد نیاز ؛

جرم بار برداشته شده ؛

بزرگترین شعاع قسمت چرخشی جرثقیل ؛

اندازه ساختمان ؛

علامت ارتفاع بلند کردن ؛

شکل 8.9 – بستن عمودی جرثقیل های تسمه ای با طناب ایمنی

برای نصب سازه ها یا محصولاتی که نیاز به نصب صاف و دقیق دارند ، جرثقیل هایی با سرعت فرود صاف انتخاب می شوند. مطابقت جرثقیل با ارتفاع بلند کردن قلاب بر اساس نیاز به تغذیه محصولات و مواد تا حداکثر ارتفاع ، با در نظر گرفتن ابعاد آنها و طول زنجیرها تعیین می شود.

اتصال متقاطع باند های جرثقیل جرثقیل های برج.

پس از انتخاب جرثقیل ، اتصال نهایی متقابل آن با مشخصه طراحی باند جرثقیل انجام می شود.

اتصال طولی باند های جرثقیل جرثقیل های برج

برای تعیین پایه های شدید جرثقیل ، برش هایی به ترتیب در محور حرکت جرثقیل به ترتیب زیر ایجاد می شود:

از گوشه های شدید بعد بیرونی ساختمان در طرف مقابل جرثقیل برج – با راه حل قطب نما مربوط به حداکثر کارکرد رونق جرثقیل (شکل 8.10) ؛

از وسط ساختمانها – با راه حل قطب نما مربوط به حداقل گسترش رونق جرثقیل ؛

از مرکز ثقل سنگین ترین عناصر – با یک محلول قطب نما که مطابق با ویژگی های بار جرثقیل مربوط به یک گسترش خاص است.

شکاف های شدید موقعیت مرکز جرثقیل را در موقعیت شدید تعریف می کند و مکان سنگین ترین عناصر را نشان می دهد.

با توجه به پارکینگ شدید جرثقیل ، طول باند های جرثقیل تعیین می شود:

یا تقریبا

L p.p. – طول باند جرثقیل ، متر ؛

1 cr – فاصله بین پارکینگ شدید جرثقیل ، مطابق نقشه مشخص شده ، متر ؛

N cr – پایه جرثقیل ، تعیین شده توسط کتابهای مرجع ، متر ؛

1 ترمز – مقدار فاصله ترمز جرثقیل ، حداقل 1.5 متر گرفته شده است.

1 خرد – فاصله از انتهای ریل تا بن بست ها ، معادل 0.5 متر.

الف – تعیین توقف های شدید بر اساس شرایط حداکثر سرعت رونق کار ؛

ب – تعیین توقف های شدید از شرایط حداقل گسترش رونق ؛

ج – تعیین توقف های شدید از وضعیت گسترش مورد نیاز ؛

د – تعیین پایه های شدید جرثقیل ؛

د – تعیین حداقل طول باند جرثقیل ؛

شکل 8.10 – تعیین توقف های شدید جرثقیل

طول تعیین شده از باند های جرثقیل با در نظر گرفتن تعدد طول نیم پیوند ، یعنی 6.25 متر ، حداقل طول مجاز باند های جرثقیل طبق قوانین روستخنادزور دو پیوند (25 متر) است. بنابراین ، طول مسیر پذیرفته شده باید راضی باشد :

6.25 – طول یک نیم پیست باند جرثقیل ، متر ؛

n ستاره – تعداد نیم پیوندها.

در صورت لزوم نصب جرثقیل بر روی یک پیوند ، یعنی بر اساس شوخی ، پیوند باید بر روی یک پایه محکم گذاشته شود ، به جز فرونشست باند های جرثقیل. تیم های ملی می توانند چنین پایه ای باشند. یا سازه های پیش ساخته خاص.

اتصال موانع باند جرثقیل

موانع باند جرثقیل بر اساس نیاز به رعایت می شوند بین سازه های جرثقیل و حصار.

فاصله از محور ریل نزدیک به حصار تا حصار با فرمول تعیین می شود

– جرثقیل ، متر (بر اساس کتابهای مرجع گرفته شده است) ؛

– گرفته شده برابر با 0.7 متر ؛

– شعاع صفحه گردان (یا قسمت بیرون زده جرثقیل) با توجه به اطلاعات گذرنامه جرثقیل یا کتابهای مرجع گرفته می شود.

برای جرثقیل های برج بدون قطعه چرخان ، از پایه جرثقیل نگهداری می شود. در شکل نهایی با تعیین قطعات و ابعاد لازم ، اتصال مسیرها مطابق شکل (1) ترسیم می شود. 8.11

پایه های افراطی جرثقیل برج باید به محورهای ساختمان گره خورده و در GDS و زمین توسط نقاط مشخصی که به وضوح برای اپراتور جرثقیل و تیراندازان قابل مشاهده است مشخص شود.

­

e – اتصال باند های جرثقیل ؛

1 – پایه های شدید جرثقیل ؛ 2 – اتصال پارکینگ شدید به محور ساختمان ؛ 3 – وزن آزمایش ؛ 4 – انتهای راه آهن ؛ 5 – محل نصب بن بست ؛ 6 – پایه جرثقیل

شکل 8.11 – مسیرهای اتصال

اپراتور جرثقیل باید یک نمای کلی از کل منطقه کار داشته باشد. منطقه عملکرد جرثقیل برج باید ارتفاع ، عرض و طول ساختمان در حال ساخت ، و همچنین منطقه ای برای ذخیره عناصر نصب شده و جاده ای که کالا در طول آن حمل می شود را پوشش دهد.

هنگام بستن جرثقیل های برج ، باید نیاز به نصب و برچیدن آنها را در نظر گرفت و توجه ویژه ای به موقعیت رونق و وزنه متقابل در بالای آن نسبت به ساختمان (سازه) برپا شده داشت. در حین مونتاژ و جداسازی این جرثقیل ها ، رونق و وزنه مقابل که در بالا قرار دارد باید بالای منطقه آزاد باشد ، به عنوان مثال. نباید بر روی ساختمانهای در حال ساخت یا موانع موجود و دیگر سقوط کند.

نصب و برچیدن جرثقیل ها مطابق دستورالعمل نصب و عملکرد آنها انجام می شود.

محاسبه مناطق پوشش جرثقیل ؛

شرایط کار را مشخص کرده و در صورت لزوم محدودیت هایی را در قسمت پوشش جرثقیل اعمال کنید

  3.4 محاسبه جلوی کار نصب.

  3.5 ترکیب نقشه تکنولوژیکی برای اجرای کار نصب.

  3.8 بستن موقت سازه در حین نصب. هم ترازی ساختارها ، کنترل بصری و ابزاری.

  3.9 عملیات تکنولوژیکی برای مونتاژ ستون های پیش ساخته بتنی مسلح.

  3.10 عملیات تکنولوژیکی برای نصب خرپاها و تیرها.

  3.11 عملیات تکنولوژیکی برای نصب صفحات روکش.

  3.12 عملیات تکنولوژیکی برای نصب تیرهای جرثقیل.

  3.13 عملیات تکنولوژیکی نصب پانل های دیواری.

  3.14 طبقه بندی روشها ، روشهای نصب سازه.

  3.15 طبقه بندی طرح های نصب با توجه به ترتیب تکنولوژیکی ، با توجه به جهت توسعه کار.

  3.17 فناوری آب بندی اتصالات و مجموعه های سازه های بتنی پیش ساخته پیش ساخته.

  3.18 محاسبه پارامترهای فنی برای انتخاب جرثقیل متحرک.

  3.19 محاسبه پارامترهای فنی برای انتخاب جرثقیل برج.

  3.22 روش انتخاب جرثقیل بر اساس پارامترهای طراحی

  3.25 محاسبه شاخصهای فنی و اقتصادی ساختمانهای نصب. ساخت و سازها

  4.2 مجموعه ای از لوازم جانبی و ابزار برای سنگ تراشی را عادی کنید

  4.3 داربست و داربست ، انواع آنها ، وسعت آنها.

  4.4 تکنولوژی سنگ تراشی سنگ آهک.

  4.5 فناوری ساخت سنگ تراشی جامد از سنگهای شکل صحیح. سیستم های اساسی برای بانداژ درزهای آجرکاری.

  4.6 تکنولوژی سنگ تراشی سبک.

  4.7 تکنولوژی سنگ تراشی تقویت شده.

  4.8. فن آوری تخمگذار لنگه ، طاق ، طاق.

  4.9 سازماندهی محل کار برای پیوند آجرکاران.

  4.11 طرح سازمانی برای انجام کارهای بنایی در تاسیسات. ترکیب پیوند سازندگان سنگ.

  4.12.تکنولوژی اجرای کار سنگ در زمستان به روش انجماد. محاسبه قدرت سنگ تراشی ، انجام شده در زمستان.

  4.13 فناوری گرمایش الکتریکی برای سنگ تراشی زمستانی.

  4.14 استفاده از مواد افزودنی ضد یخ در هنگام تخمگذار.

  4.15 کنترل کیفیت آثار سنگی ابزار و وسایل.

  5.2 طبقه بندی عایق رطوبتی با روش دستگاه: رنگ آمیزی ، پوشش ، گچ بری ، ریخته گری ، چسباندن ، ورق.

  6. 1. فناوری سقف رول

  6.3 سقف های ماستیک

  6. 4. سقف های ساخته شده از ورق های راه راه آزبست سیمانی

  6.5 تکنولوژی سقف ورق فولادی.

  7.1 آثار لعاب: فرآیند لعاب دهانه پنجره ها ، پنجره های رنگ آمیزی ، نصب دیوارها و پارتیشن های تنگ رنگ.

  7.2 گچ یکپارچه ، انواع اصلی آن. منطقه کاربرد. فناوری انجام گچ معمولی

  7.5 فناوری کفپوش یکپارچه.

  7. 7. نصب کف نئوپان

  7. 8. کف پارکت.

  7. 9. کف از مواد رول

  7.15 کاشی های شیشه ای ، شیشه ای و سرامیکی

  3.4 محاسبه جلوی کار نصب.

  3.5 ترکیب نقشه تکنولوژیکی برای اجرای کار نصب.

  3.19 محاسبه پارامترهای فنی برای انتخاب جرثقیل برج.

  3.22 روش انتخاب جرثقیل بر اساس پارامترهای طراحی

  7.3 آماده سازی سطح برای گچ کاری ، آماده سازی ملات.

  7.6 کفپوش تخته ای در ساختمانهای مسکونی و عمرانی.

برای انتخاب جرثقیل مورد نیاز ، ظرفیت بلند کردن (Q) ، ارتفاع بلند کردن قلاب (N k) ، رسیدن قلاب (L k) و طول بوم (l صفحه) را محاسبه کنید.

q برای همه پایه ها محاسبه می شود. عناصر. محاسبات را در جدول وارد می کنیم.

بیشتر بدانید: https://mg-trade.ir/

ارتفاع بلند کردن قلاب (N به ).

الف) برای ستون ها ح به = آ + ساعت NS + ساعت صص + ساعت پ

h e – ارتفاع کوه. عنصر

h p – ارتفاع زنجیر

h p – ارتفاع ذخیره ، 1 … 1.5 متر

h 0 – ارتفاع ساختار زیرین یا ارتفاعی که عنصر بر روی آن نصب شده است.

3.19 محاسبه پارامترهای فنی برای انتخاب جرثقیل برج.

جرثقیل های برج با حجم زیادی از سازه های نصب شده ، با ارتفاع ساختمان بیش از 20 متر استفاده می شود. باند های جرثقیل باید در خارج از هرم هل دهنده خاک چیده شوند. بسته به عرض ساختمان که قرار است نصب شود ، جرثقیل ها را می توان در یک طرف قرار داد.

جرثقیل های برج بر اساس طرح تقسیم می شوند

 1. جرثقیل برج ثابت ثابت.
 2. جرثقیل برج با ساق بلند

l صفحه = √ (L تا -C تا) 2 + (H تا -h w + h طبقه) 2

h w – ارتفاع لولا

h p – ارتفاع بالابر زنجیره ای

H تا – بلند کردن ارتفاع قلاب

عرض B یک ساختمان یا سازه

دسترسی به قلاب L (طرح افقی رونق)

فاصله Sk از اتصال بوم تا مرکز باند جرثقیل

L-طول بوم

R به شعاع جرثقیل.

q p – وزن تجهیزات زنجیر ، t

q برای همه پایه ها محاسبه می شود. عناصر.

محاسبه دسترسی قلاب (ال به ) با انتخاب آزاد موقعیت های کاری.

ال به طرح افقی رونق جرثقیل در زمان نصب سازه در موقعیت طراحی. در حین نصب ، بلند کردن ، پارکینگ جرثقیل ها می تواند رایگان ، ثابت ، منطقی انتخاب شود (اطمینان از نصب یا بلند کردن چندین سازه از یک پارکینگ).

محاسبه ارتفاع قلاب و طول جرثقیل بر اساس زاویه شیب بهینه بوم.

محاسبه با زاویه ثابت تمایل انجام می شود. ما هنگام بلند کردن سازه های سنگین (تیرها ، تیرچه ها) یا هنگامی که سازه از پارکینگ دور است (اسلب) چنین طرحی را می پذیریم

زاویه مطلوب شیب 60 … 70 درجه است

tgα С = (Н к –h Ш + h п) / (L к – С к)

L к = (Н к –h Ш + h п) / (tgα С) + С к

l صفحه = (L تا – C تا) / cosα C = (H تا –h W + h p) / sinα C

3.22 روش انتخاب جرثقیل بر اساس پارامترهای طراحی

برای انتخاب جرثقیل ، باید مشخصات فنی زیر را بدانید:

ظرفیت بلند کردن Q ، t

ارتفاع بلند کردن قلاب Нк ، m

ارتباط قلاب L ، m

طول رونق lstr ، متر

Q = q پناهگاه + q زنجیر + q بتن ، t ؛

Нк = h شرط + h دستها + h پناهگاه + h ترس + h بالابر زنجیره ای

L k – طرح افقی رونق جرثقیل در لحظه کار یا در زمان قرار دادن بتن. بر اساس ابعاد در ساختمان و در نقشه تعیین می شود. توصیه می شود حداقل 2 فنجان بتن از توقف جرثقیل اول قرار دهید. با دهانه 12 متری از 1 پارکینگ ، 4 پایه را می توان بتن ریزی کرد.

l صفحه = √L تا 2 + (H تا – h w + h طبقه) 2

با استفاده از یک تکنیک مشابه ، ما مشخصات فنی همه عناصر نصب شده را محاسبه می کنیم.

انتخاب جرثقیل ها به ترتیب زیر انجام می شود:

الف) با توجه به حداکثر مقدار طول رونق ، جرثقیل مورد نیاز و مارک آن را با توجه به کتاب مرجع تعیین می کنیم.

ج) با دانستن خروج قلاب ، ما طبق برنامه واقعی تعیین می کنیم. قابلیت بلند کردن و ارتفاع قلاب

د) واقعی ویژگی های جرثقیل انتخاب شده باید حداقل محاسبه شود.

محاسبه عملکرد عملکرد جرثقیل مونتاژ (P NS ).

بهره وری جرثقیل – میزان حمل بار در هر شیفت کاری.

هنگام بلند کردن عناصر یا بارهای مشابه

P e = (Q×t cm -60×k g ×k in) / t c ، t / cm یا m 3 / cm

Q مقدار محاسبه شده ظرفیت بالابر جرثقیل ، m3 یا بیشتر است.

k in – ضریب استفاده از جرثقیل در زمان:

برای جرثقیل های برج – 0.9

برای جرثقیل های خزنده – 0.85

برای جرثقیل های متحرک – 0.8

t c – زمان چرخه

t دستی = H در ×60 / R ، دقیقه

R تعداد افراد یا تعداد استاندارد نصب کننده در پیوند ، EniR (4-1) است.

S – فاصله m / y توسط جرثقیل (m) در هر 1 عنصر نصب شده.

کوههای V – سرعت حرکت (m / min)

Н к – ارتفاع بلند کردن قلاب ، متر

α زاویه چرخش رونق جرثقیل از نقطه زنجیر به محل نصب است.

بلند کردن V – سرعت بلند کردن رونق (m / min)

n Rev – سرعت زاویه ای چرخش جرثقیل ، دور در دقیقه

کاهش V – سرعت کاهش رونق (m / min)

k همپوشانی – ضریب هم ترازی عملیات جرثقیل هنگام چرخش ، بستگی به α دارد (در α ≤ 45 о ، k c = 1 ؛ α> 45 о ، k c = 0.9)

هنگام انجام انواع خاصی از کار ، بهره وری را تشخیص دهید ، به آن عنصر خرد می گویند. با محاسبه عملکرد نصب هر عنصر Pe1 ، Pe2 ، … Pec ، می توانید عملکرد متوسط ​​را محاسبه کنید:

NS exp میانگین = (n1 × س1) × NS e1 /(Σq i × n من ) + (n2 × س2) × NS e2 /(Σq i × n من ) +… + (n من × س 1 ) × NS NS من /(Σq i × n من ) ، [t / cجرثقیل سقفی زنجیری و سیم بکسلی

انتخاب مناسب، برای اکثر استفاده کنندگان، کاری سخت و گیج کننده است. قطعا شما هم با جداول پر از اعداد در کاتالوگ جرثقیل های سقفی برخورد کرده اید. برای انتخاب راحت تر و هوشمنداته تر برای شما لیستی از مهم ترین مشخصات آماده کرده ایم.

جرثقیل سقفی چیست؟

مطمئنا می دانید که جرثقیل چیست؟ جرثقیل دستگاهی است که برای حمل وسیله های سنگین در مکان هایی مانند انبار ها، سوله ها، در محیط های صنعتی و ..  مورد استفاده قرار می گیرد.

جرثقیل ها انواع مختلفی دارند که ما در این مقاله می خواهیم در مورد جرثقیل های سقفی صحبت کنیم. در ادامه با ما همراه باشید تا با جرثقیل های سقفی بیشتر آشنا شوید.

جرثقیل های سقفی در دو نوع و در بازار وجود دارند که افراد با توجه به نیاز خود و پس از مشخص کردن بار یا وسیله ای که می خواهند حمل کنند، می توانند یکی از این دو را تهیه کنند.

جرثقیل سقفی را بسیاری از افراد با نام های دیگری نظیر جرثقیل پل می شناسند. این جرثقیل در محیط های صنعتی کاربرد دارد. جرثقیل سقفی تشکیل شده از یک باند فرودگاه موازی که دارای یک پل به عنوان پوشاننده شکاف ها مورد استفاده قرار می گیرد. جرثقیل پل به کمک تجهیزات نام برده شده بلند کردن اجسام را انجام خواهد داد که این کار را در امتداد همان باند به طور موازی توسط پل تعبیه شده در آن انجام می گردد. به طور کلی می توان جرثقیل سقفی را به دو نوع تک پل و دو پل تقسیم کرد. هرکدام ویژگی خاص خود رادارند که برای خرید جرثقیل سقفی می تواند حائزاهمیت باشد.

جرثقیل سقفی را می توان گفت که یکی از وسیله های اصلی و مهم و مورد نیاز در صنایعی است که جابجایی بار بیشتری دارند.  همانطور که در بالا اشاره شد از جرثقیل سقفی در جابجایی وسیله ها و بار  ها ور در محیط هایی مانند: انبار ها، سوله ها، سالن های تولید، محیط های صنعتی و … استفاده می شود.

انواع جرثقیل برقی سقفی

جرثقیل سقفی را بسیاری از افراد با نام های دیگری نظیر جرثقیل پل می شناسند. این جرثقیل در محیط های صنعتی کاربرد دارد. جرثقیل سقفی تشکیل شده از یک باند فرودگاه موازی که دارای یک پل به عنوان پوشاننده شکاف ها مورد استفاده قرار می گیرد. جرثقیل پل به کمک تجهیزات نام برده شده بلند کردن اجسام را انجام خواهد داد که این کار را در امتداد همان باند به طور موازی توسط پل تعبیه شده در آن انجام می گردد. به طور کلی می توان جرثقیل سقفی را به دو نوع تک پل و دو پل تقسیم کرد. هرکدام ویژگی خاص خود رادارند که برای خرید جرثقیل سقفی می تواند حائزاهمیت باشد.

 *جرثقیل سقفی برقی تک پل:برای خرید جرثقیل سقفی برقی تک پل باید بدانیم که این نوع جرثقیل از قابلیت و کارایی بالای برخوردار بوده به این دلیل که قادر است در دو جهت طولی و عرضی، حمل و جابجایی بار داشته باشد و این سبب شده که از قابلیت بالای در مکان های مثل سالن ها برای جابجایی بار استفاده شود . این نوع جرثقیل با پوشش دادن کل محوطه از کارایی بالای برخوردار بوده . لازم به ذکر است که جرثقیل سقفی تک پل در دو حالت رونشین و آویز موجود می باشند که در نوع رونشین بر روی ریل نصب می شود و این قابلیت را دارد که در که بر روی ریل حرکت کند و در نوع آویز ، جرثقیل به حالت آویز بوده که جرثقیل در زیر ریل تیری آویزان بوده و حرکت می کند.

*جرثقیل سقی برقی دوپل: از مزایای مهم برای خرید جرثقیل برقی سقفی دوپل این است که بهره برداری از این نوع جرثقیل بیشتر بوده به این دلیل که از سرعت و قدرت بیشتری برخوردار بوده و توانایی بیشتری در برابر فشار بار را دارد. از نقطه قوت های جرثقیل سقفی برقی دوپل سازگاری با هر نوع محیطی بوده و ایمنی در کار را بیشتر در این نوع جرثقیل می بینیم. و از طراحی های مختلفی برخوردار بوده که در دهانه های مختلفی ساخت شده اند.

*جرثقیل سقفی برقی آویز: این نوع جرثقیل در مواردی که قادر به نصب ستون ها و تیرهای حمال نباشید با راه اندازی ساده جرثقیل سقفی برقی آویز این امکان را در محوطه سالن برای جابجایی اجسام داشته باشد و همچنین این قابلیت را دارد که بالابر را در هر مسیری جابجا کند. این نوع جرثقیل بیشتر در صنعت منو ریل کاربرد داشته و در دو نوع جرثقیل سقفی برقی آویز مستقیم و منحی می باشد.

ظرفیت جرثقیل های سقفی

ابتدا باید بدانیم که جرثقیل سقفی چه وزنی را نیاز است بلند کند؟ هنگامی که مقدار وزن مورد نظر را داشته باشیم، میتوان ظرفیت مناسب جرثقیل سقفی را انتخاب کرد. معمولا برای اطمینان بیشتر، بالابر را با تناژ بالاتر از مقدار نیاز تهیه می کنند. این کار برای ضریب ایمنی بالاتر و کاهش فرسایش جرثقیل در طول زمان انجام می شود.

جرثقیل سقفی برقی، سازه ای است جهت جابجایی و حمل بار در محوطه های سالن ها ، انبار ها وکه متشکل از دو ریل موازی است که به حالت افقی تعبیه می شوند و جرثقیل سقفی برقی در حالات مختلف بر روی آن حرکت می کند. قابل توجه است که درخرید جرثقیل سقفی، وجود پل برقی این امکان را به جرثقیل می دهد تا با توجه به حرکت افقی ، بار را بصورت عمودی بالا و پایین کند ، در جهات طولی جابجا کند که این کار بر عهده کالسکه سوار شده برا این پل است.

شرایط استفاده جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی تک پل در مکان هایی کاربرد دارد که مکان مورد نظر از نظر ابعاد کوچک باشد زیرا این نوع از جرثقیل دارای دهانه کوتاه است ، هم چنین تفاوت دیگر آن با جرثقیل سقفی دو پل این است که دارای وزن سبک و کم تری می باشد.

مراحل نصب و راه اندازی این جرثقیل به راحتی انجام می گیرد و جداسازی قطعات آن به سادگی انجام می پذیرد. تمامی موارد ذکر شده باعث خواهد شد تا زمانی که جرثقیل های سقفی تک پل برای انجام کار صرف می کند افزایش یافته و در نتیجه طول بکشد که این می تواند از ملاک های مهم برای خرید جرثقیل سقفی با توجه به شرایط مورد نظر باشد. جرثقیل سقفی دو پل از این قابلیت برخوردار است که در محیط های بزرگ و فروشگاه و کارگاه های بزرگ حتی در طبقات بالا نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

جرثقیل های سقفی برای جا به جایی بار هایی با ظرفیت های سنگین و طول بزرگ کاربرد زیادی خواهد داشت. جرثقیل سقفی تک پل به نسبت جرثقیل سقفی دو پل به طور گسترده تر مورد استفاده است.

در رابطه با هزینه ای که برای تولید این دو  نوع جرثقیل صرف می شود ، مهم ترین عوامل عبارتند از حجم بار و طول جرثقیل. در جرثقیل سقفی تک پل طول و ظرفیت کمتر از جرثقیل سقفی دو پل خواهد بود. به همین دلیل مواد ، فن آوری ، کار و زمان تولید جرثقیل سقفی تک پل کمتر از جرثقیل سقفی دو پل خواهد بود. در کل هزینه ای که برای ساخت و خرید جرثقیل سقفی تک پل صرف می شود پایین تر از نوع جرثقیل سقفی دو پل خواهد بود.

بلند کردن بار توسط جرثقیل سقفی

برای این بخش باید دو مورد مهم را بررسی کنیم. در مرحله اول اینکه بار در چه ارتفاعی از دستگاه قرار دارد و دوم اینکه در چه ارتفاعی نسبت به جرثقیل قرار میگیرد.

به صورت کلی طول زنجیری که با بالابر خریداری میکنید، بسیار مهم است. زیرا در صورت کوتاه بودن زنجیر، امکان اضافه کردن زنجیر به آن وجود ندارد و باید زنجیر به صورت کامل تعویض شود که هزینه سنگینی را در بر خواهد داشت؛ ولی اگر در ابتدای خرید زنجیر کافی تهیه کنید، هزینه قابل توجه ای را متحمل نخواهید شد.

حین خرید بهتر است ۵۰ سانت الی ۱ متر زنجیر اضافه تر تهیه کنید.

سرعت جرثقیل سقفی

سرعت بالابردن (lifting speed) از مشخصه هایی است که از دید خریداران خیلی مورد توجه نیست ولی بسیار حیاتی و ضروری است. برای انتخاب سرعت بالابردن جرثقیل سقفی بهتر است که از کارشناسان مشاوره بگیرید. سرعت های معمول از ۲ فوت بر دقیقه تا ۱۶ فوت بر دقیقه هستند که سرعت های بالاتر تا ۱۰۰ فوت بر دقیقه نیز تولید شده است.

سرعت بالابردن به عوامل متعددی بستگی دارد. عامل اصلی ایمنی است. برخی از عواملی که بایستی برای تعیین سرعت مورد نیاز بالابر بررسی شوند عبارتند از: نحوه برداشت بار، شکنندگی، شوک پذیری بار و شرایط محیطی

قیمت جرثقیل سقفی سوله به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد.

برق ورودی جرثقیل سقفی

برق ورودی نیز پارامتر بسیار مهمی در تهیه جرثقیل سقفی است. نوع و مقدار ولتاژ ورودی جرثقیل را باید قبل از خرید تعیین کنیم. در صورت استفاده از جرثقیل با ولتاژ غیر مناسب، احتمال سوختن موتور الکتریکی جرثقیل وجود دارد.

ولتاژ کلید کنترل جرثقیل سقفی

ولتاژ کنترل، ولتاژ خروجی از جرثقیل در مدار کنترل است. به زبان ساده تر مقدار ولتاژی است که در کلید اپراتوری جرثقیل جریان دارد. این مقدار ۱۱۵ ولت یا ۲۴ ولت میتواند باشد. در صورت امکان ولتاژ ۲۴ ولت به دلایل ایمنی بهتر است.

طول کابل آویز کنترل جرثقیل سقفی

طول کابل آویز کنترل، طول کابل کنترلی است که از بالابر تا کلید فرمان آویزان شده است. طول این کابل با توجه به محل قرارگیری کنترل نسبت به بالابر تغییر میکند. در موارد خاص احتمال کاهش یا افزایش طول کابل وجود دارد. مثلا ممکن است جرثقیل وسیله ای را از کانال به عمق ۱۰ متر به بیرون بیاورد ولی اپراتور روی سطح زمین باشد. یعنی تفاوت طول زنجیر با کابل آویز کنترل ۱۰ متر است. ولی بصورت استاندارد ارتفاع کابل کنترل ۱۰۰ ال ۱۲۰ سانتیمتر کمتر از طول زنجیر انتخابی شماست. به عبارتی دیگر در ارتفاع ۱۰۰ الی ۱۲۰ سانتی متری از زمین قرار میگیرد.

نوع آویز جرثقیل سقفی

ترولی جرثقیل سقفی

انواع مختلفی از ترولی وجود دارد که با توجه به شرایط کاری، نوع پل جرثقیل و هزینه میتواند متفاوت باشد. مطرح ترین ترولی ها به صورت زیر هستند:

ترولی ساده: این ترولی مستقیما توسط اپراتور و با استفاده از سیم یا طناب آویز در طول ریل قابل جابجایی است. استفاده از این نوع ترولی برای وزن های کم و در کارگاهها کوچک معمول است.

ترولی زنجیری: این نوع ترولی دارای یک ست گیربکس ساده است که با حرکت دادن زنجیر و چرخیدن فولی موجود در سر چرخدنده ها، ترولی در مسیر ریل حرکت میکند. ترولی های زنجیری هم برای وزن های کم و مقدار حرکت کم توصیه میشوند و کار کردن با آنها به نسبت کار با ترولی های دستی ساده تر است.

ترولی برقی: این نوع ترولی بهترین و راحتترین نوع ترولی در استفاده های متعدد است. ترولی های برقی دارای موتور و گیربکس جداگانه بر روی خود هستند که امکان حرکت در طول ریل را به راحتی با فشردن یک دکمه امکان پذیر میکنند. سرعت حرکت ترولی برقی پارامتر تاثیر گذاری در ایمنی محل کار شماست. برای وزن های سنگین از سرعت های کمتر حرکت ترولی استفاده میکنند. کنترل حرکت ترولی های برقی به دو صورت کلید جداگانه و یا کلید مشترک با بالابر موجود هستند.

نوع پروفیل بوم جرثقیل

تهیه و تدوین: مرتضی فراهانی از تیم فنی بازرگانی محمود قراچورلو

تنوع برای خرید جرثقیل سقفی برقی

جرثقیل سقفی برقی دارای تنوع محصولی بسیاری است که در این قسمت به معرفی انواع آن پرداخته ایم.

جرثقیل سقفی دروازه ای

این نوع که بیشتر در فضاهای باز نصب می شوند و در مکان های چون کارخانجات سنگ بری و این دسته مکان ها مورد استفاده قرار می گیرند .که اجزای تشکیل دهنده آن از یک تیرک افقی مشبک و یا غیر مشبک و همچنین پایه های ۲ یا ۴ پایه و دستگاه های جانبی چون قرقره و کابل و .. تشکیل می شوند .
جهات حرکت در جرثقیل ها طولی و عرضی و عمودی است که در دو نوع تک پل و دو پل می باشد و مقدار تناژ جابجایی مواد در این جرثقیل های سقفی برقی تا ۳۰ تن ظرفیت و با دهانه های تا ۷۰ متر طول ساخته می شوند.

جرثقیل سقفی نیم دروازه ای

نوع دیگری برای خرید است که از نظر عملکردی مشابه جرثقیل دروازه ای است با این تفاوت که شعاع کاری در این سازه بیشتر است و همچنین توانایی و قدرت حمل در جرثقیل نیم دروازه ای به کمتر است. از قابلیت های شاخص جرثقیل نیم دروازه ای می توان به زاویه گردش تیرک اشاره کرد که با زاویه ۱۸۰ درجه و در نمونه های تا ۳۶۰ درجه است و قرقره در این سازه هم بصورت برقی و هم بصورت دستی کار می کند.

جرثقیل سقفی دروازه ایی بازویی

این نوع جرثقیل که بیشتر در محیط های سالن ها ، انبار ها و خطوط ساخت ماشین آلات در نظر گرفته می شوند. از قابلیت های چون چرخش تا ۱۸۰ درجه به صورت دستی بوده و همچنین طول بازویی با ۶ متر می باشد . ظرفیتی تا ۵ تن را داشته . برای اماکنی که از نظر اجرای فونداسیون مشکلی نداشته می توان تا تناژ ۱۰ تن را نیز طراحی کرد.

جرثقیل سقفی دیواری

نوع دیگری برای است که بسیار پرکاربرد در اماکن بسته مانند مونتاژ ماشین آلات و … می باشد. ظرفیت بار تا ۵ تن ، قابلیت نصب بر و ،سرعت حرکت مختلف، قابلیت نصب در هر ارتفاع، قابلیت حرکت در۶ جهت و… از قابلیت های مناسب برای خرید جرثقیل های سقفی برقی می باشد.

سخن آخر

در این مقاله ما سعی کردیم تمام اطلاعاتی که در مورد جرثقیل سفقی بود را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا با در اختیار داشتن این اطلاعات بتوانید انتخاب درست تری نسبت به شرایط خود داشته باشید. بازرگانی  محمود قراچورلو  وارد کننده جرثقیل سفقی در تناژ و با برند های  مختلف  ازجمله ژاپنی، چینی، آلمانی است. این محصول از مواد با کیفیت بالا ساخته شده است تا در سالهای آینده در خدمت شما باشد. با استفاده از تکنولوژی روز و با توجه به مشتریان طراحی شده است. بازرگانی  محمود قراچورلو  نیازهای شما را برآورده می کند و کیفیت عالی را با هزینه مقرون به صرفه ارائه می دهد.

m] ،

جایی که Σ س من × n من وزن کل ساختار کل ساختمان ، انواع عناصر.

 

در همین حال، سرعت کار سازمان می تواند کوتاه شدن زمان چرخه عملیات و افزایش بهره وری جرثقیل.