علمی و پزشکی

چرا دانش‌آموزان باید حتما صبحانه بخورند؟


صبحانه مهمترین وعده غذایی در روز است، خوردن یک صبحانه مغذی می تواند به نوجوان کمک کند تا بهتر غذا بخورد و در مدرسه عملکرد بهتری داشته باشد.