علمی و پزشکی

آسیب‌های مصرف خودسرانه مکمل‌های پوست و مو


برای دریافت مکمل های پوست و مو ، ابتدا باید کمبود موادی را که باعث ایجاد مکمل شده اند تعیین کنید و پزشک میزان مصرف را تعیین کند.

دیدگاهتان را بنویسید