اقتصادی

ادامه تولید وانت های زامیاد با کیفیتی قابل قبول

گروه خودروسازی سایپا اعلام کرد: برنامه شرکت زامیاد این است که وانت زامیاد را با کیفیت قاب تولید می کند.

به گزارش دوران خبر، با توجه به انتشار خبری با عنوان “وانت های زامیاد در سبد محصولات شرکت ماندنی شدند“روه خودروسازی سایپا در این زمینه به ارائه توضیحات پرداخت که به شرح زیر است:

شرکت خودروسازی زاد با نگاه مستمر بر ارزیابی و ارتقاء محصولات خود، همواره کوشیده است ضمن حفظ کیفیت محصولات تولیدی این شرکت، برنامه های ارتقاء کیفی و ساختاری محصولات خود را برای طرح ریزی و اجرا کند; این برنامه‌ها که بر استانداردهای تکلیفی صنعت خودروسازی منطبق بر رأس برنامه‌های استراتا هستند.

در همین راستا، وانت زامیاد که از زمان تولید در شرکت زامیاد بارها مورد ارزیابی و ارتقاء کیفی قرار گرفته است، نقش انکار ناپذیری را در ایجاد فضای مستقیم و حفظ توان ناوگان حمل و نقل سبک کشور ایفا کرده است.

این شرکت به معنای بیاثر ساختن تحریم ها با کمک شرکت های بنیان، دارای گواهینامه دانشنامه تایید آلایندگی Euro 5+ EOBD برای و تولید کننده های موتور Z24NI را از “شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران” و نیز شرکت “بازرسی مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست” است. “یست “خذ کند. همچنین ارتقاء کیفیت کیفی محصول در کاهش مصرف سوخت، نصب ترمز ABS، نصب فرمان دوتکه جهت ایمنی راننده، کاهش 100 نمره منفی کیفی، بهبود در شاسی، قوای محرکه و بدنه خودرو، به دست آمده است.

از اینرو برنامه شرکت زامیاد این است که وانت زامیاد را با کیفیت قابل قبول و ارتقاء آن به س هه تولید می کند. چرا الین تود در 1 لقارآمد العاردوی منمرآ ح20رآمد مناس دمرآموعتاس.

شرکت خودروسازی زامیاد همزمان با عرضه و نیسان، با تولید وانت پادرا پلاس پلاس ستاره کیفی دارد، گامی دیگر در مورد نیاز بازار و ارتقاء کیفی محصولات تولیدی خود برداشته شده است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید