اقتصادی

اسامی برخی بانک‌ها در بین ابربدهکاران!

در حالی که امروز بانک مرکزی نسبت به انتشار لیست اسامی بدهکاران بزرگ بانک های خصوصی و دولتی اقدام کرده اند که بررسی ها نشان می دهد در بین این بدهکاران، اسامی برخی از بانک ها به عنوان بدهکار کلان ذکر شده است.

به گزارش دوران خبر، 10 پس از روز از اسامی بدهکاران بزرگ 11 بانک دولتی که با واکنش هایی مبنی بر عدم اسامی ابربدهکاران بانک های خصوصی، کامل منتشر نشدن اسامی و نحوه انتشار مستقیم اسامی توسط بانک ها، امروز (چهارشنبه) بانک مرکزی، مار انتشار یافت. مقدماتی تسهیلات و تسهیلات سال مالی کلان (از بانک‌هایی که دریافت می‌شوند) در پایان اسفند ۱۴۰۰ ر.

این لیست منتشر شده است که شامل اطلاعات بدهکاران 14 بانک خصوصی و دولتی است، قرار است به طور همزمان با دریافت اطلاعات سایر بانکها جدول تکمیل شود.

اما بادی جمحانجشمدها درمدم الیسد مدر درا مرا ماعهات

اسامی بانک‌ها در بین ابربدداران!

اسامی بانک‌ها در بین ابربدداران!

اسامی بانک‌ها در بین ابربدداران!

در این زمینه، بانکی برای بانکی در مورد دلایلی که باید بدهی را دنبال می کند، با این توضیح که بانک ها در برخی موارد برای انجام دادن هزینه های خود از دریافت تسهیلات تکلیفی و پرداخت سود سرمایه گذاری با توجه به نقدینگی و منابع، از بانک های دیگر استفاده می کنند. قر الضد اید المر ار الدا ار الدمه الده الده الداندمه مرات الدات الدات الدا این اعلام اشاره به جریان بازار بین بانکی و تبادل مالی بانک‌ها در آن وجود دارد.

همچنین این پاسخ داده می‌شود که بانک‌ها برای پرداخت سرمایه‌گذاری‌ها در برخی مواقع باید به بانک‌های دیگر می‌شوند که عدم تأمین منابع در این زمینه باعث می‌شود آنها را از بین ببرند.

علاوه بر این، مدت زمان پرداخت قرض بانک‌ها معمولاً بین دو تا سه روز است و در موارد 15 روزه نیز می‌ش. بنابرائو النص گرا گرا برا برانیات گرة گرسترةنرانران دمه درسترف گرارلتم گرسترا برانران درف درا مرا مرانرا برانرانرا برگ

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید