اقتصادی

بررسی خارج از نوبت پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان

بررسی خارج از نوبت پرونده های مالی شرکت های دانش بنیان

مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی از خارج از نوبت و در اسرع وقت پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان خبر داد.

به گزارش دوران خبر، به نقل از وزارت اقتصاد، مجتبی فراهانی اظهار داشت: با توجه به شعار سال ۱۴۰۱ و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور حمایت همه جانبه از شرکت‌های دانش بنیان مرکز به تبعیت از فرمایش مقام معظم رهبری به تمام دادرسین و مستشاران است. در ستاد و همه استان ها صادر شده است که پرونده های شرکت های موصوف در مرکز یاد شده و سایر استان ها است.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید