اقتصادی

رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانونی را برای اجرا به تصویب مجمع رساند

رئیس جمهور «قانون الحاق یک قسمت به بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور» برای اجرا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی. و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

به گزارش دوران خبر، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق یک قسمت به بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401. کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه هفتم مهرماه 1401 شورای اسلامی شهر تصویب و در تاریخ 20 آنلاین 1401 به تصویب شورای اسلامی رسید برای اجرا به وزارت صنعت ابلاغ شد. معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

انتهای پیام