اقتصادیکسب و کارهای برتر روز

هوش کارآفرینی به چه معناست؟

هوش کارآفرینی مجموعه ای از مهارتهای نرم و ذهنی است که کارآفرینان میتوانند آنها را یاد گرفته و در خود نهادینه کنند

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان : احساسات ما نقش حیاتی بازی می کند

با توجه به شواهد افزایشی که نقش حیاتی احساسات را در بر می گیرد، بازی آسان شدن موفقیت در حال ظهور است. سرمایه گذاران و  مشاوره کسب و کار  باهوش ممکن است به طرز مفیدی بتوانند ظرفیت خود را برای درک و مدیریت احساسات خود و نیز احساسات دیگران افزایش دهند. در سخنرانی مدیریت فعلی، این مهارت های آگاهی بین فردی به طور کلی به عنوان هوش هیجانی شناخته می شود.

این طور تعریف شده است که هوش هیجانی کمک می کند تا توانایی نظارت بر احساسات خود و دیگران را داشته باشیم و احساسات خود و دیگران را شناسایی، تعریف و پردازش کنیم. این ظرفیت برای تشخیص و تنظیم احساسات ممکن است به عنوان یک ابزار کمک کند تا به راحتی سر نخ ها را درک کنیم، و روابط خود را به طور موثر تری مدیریت کنیم تا خود و دیگران به اهدافی که می خواهیم برسیم.هوش هیجانی می تواند به چهار حوزه  یا شاخه عمده تقسیم شود که مهارت های مرتبط با هر ناحیه را توصیف می کنند.

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان : درک احساسات

شاخه اول مدل  درک احساسات است. این زمینه بنیادی هوش هیجانی شامل پذیرش غیررسمی و بیان احساسات است.ظرفیت ترجمه احساسات به نمودهای دیداری مناسب، مثل حرکت های غیر کلامی و حرکت های چهره، و تفسیر با دقت این اطلاعات برای دیگران است، این پایه اساسی هوش هیجانی است. برای کارآفرینان، توانایی فهمیدن و بیان واضح احساسات غیر کلامی و همچنین تفسیر عبارات احساسی دیگران به دلائل مختلف بسیار مهم است. در ابتدا، آگاهی از عبارات غیر کلامی به کارآفرینان در ارتباط با مشتریان و کارکنان به طور یکسان کمک خواهد کرد.

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان : استفاده از احساسات برای تسهیل در فکر کردن

شاخه دوم از هوش عاطفی استفاده از احساسات برای تسهیل در فکر کردن است. احساسات اغلب جداگانه شناخته و تفسیر می شوند، اما تحقیق در فرآیند های شناختی به طریق دیگر است. مطالعات اخیر در عملکرد مغز نشان می دهد که بخش منطق و دلیل در مغز جدا از بخش احساسات نیست، در عوض این دو بخش در یک سطح عصبی با هم تعامل دارند. هوش هیجانی ادغام این دو بخش مهم مغز را ترویج می کند و جدا سازی نمی کند. در اصل، این شاخه از هوش هیجانی توانایی ما را برای درجه بندی و تنظیم افکار بررسی می کند تا وظایف شناختی استفاده مناسب از اطلاعات هیجانی را میسر می سازد.این برای کارآفرینان به چه معناست ؟ به عنوان مثال، محققان دریافتند که خلاقیت از طریق احساسات ایجاد می شود. خلاقیت به عنوان توانایی شناختی ایده یا مفهوم الهام گرفته از احساسات تعبیر می شود.برای کارآفرینان، ظرفیت خلاقیت برای زنده ماندن سرمایه گذاری اساسی است؛ از این رو، توانایی فرموله کردن ایده های اصلی که توسط احساسات ایجاد می شود، اهمیت زیادی دارد.

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان : فهمیدن احساسات

شاخه سوم هوش هیجانی فهمیدن احساسات است. توانایی درک پیام های عاطفی خود و پیام هایی که توسط دیگران منتقل می شوند مفهوم اساسی این بخش از هوش هیجانی را در بر می گیرد. هنگامی که یک پیام عاطفی دقیق تشخیص داده شد، ظرفیت تصمیم گیری منطقی در مورد این پیام ها باید در نظر گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که یک پاسخ مناسب مطرح می شود.

به عبارت دیگر، این شاخه با ظرفیت شناخت اطلاعات عاطفی درباره تعاملات بین فردی درگیر است. انتقال احساسات از یک نفر به نفر دیگر را دنبال می کند، و در مورد احساسات پردازش اطلاعات کلامی را انجام می دهد. برای کارآفرین،  به توانایی درک احساسات در ارتقای روابط بین فردی به روش های مختلف کمک می کند.به عنوان مثال، توانایی دقت در درک پیام های عاطفی که توسط مشتریان بالقوه منتقل می شود، می تواند به کارآفرینان کمک کند تا رفتار خود را تغییر دهند تا به طور جامع تر پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان : مدیریت احساسات

شاخه چهارم و نهایی هوش هیجانی، مدیریت احساسات است. این شاخه از هوش هیجانی نقطه اوج مدل است و وابسته به درک دیگر شاخه های هوش هیجانی است.به طور خاص، مدیریت احساسات را می توان به عنوان ظرفیت فعالانه و داوطلبانه بیان احساسات تعریف کرد، به ویژه در رابطه با دیگران، که برای ترویج اهداف شخصی و اجتماعی خود و دیگران ضروری است.

توانایی مدیریت احساسات خود و دیگران مهارت مهم برای کارآفرینان جهت توسعه کارآفرینی است. برای مثال، در رابطه با کارآفرینان، تنظیم احساسات در حفظ آرامش در شرایط استرس زا کمک می کند. با توجه به تنظیم احساسات دیگران، کارآفرین می تواند به کارکنان انگیزه بدهد که از طریق فهمیدن و درک این شاخه از هوش هیجانی سخت تر کار کنند. زیبایی هوش هیجانی این است که مهارت ها و توانایی هایی که این مدل را تشکیل می دهند مبتنی بر صفات نیستند، بلکه قابل توسعه هستند. کسانی که علاقمند به توسعه بیشتر مهارت های هوش هیجانی هستند، پیشنهادات زیر مفید هستند.

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان : توسعه هوش هیجانی

اول، خودت را بشناس. آگاهی از اینکه چه کسی هستید و چگونه می توانید احساسات عمیق تر خود را درک کنید و این احساسات را به دیگران منتقل کنید. وقتی احساسی را دارید از خود بپرسید که چرا این احساسات را دارید. منبع احساسات خود را بررسی کنید. بررسی کنید که چطور می توانید احساسات خود را مدیریت کنید. برای کمک به شما به سمت خود آگاهی، در پایان این مقاله خود ارزیابی هوش هیجانی را خواهید دید. به آن نگاهی بیندازید و از آن به عنوان ابزاری برای کشف خود استفاده کنید.

خودتان را در مورد احساسات آموزش دهید. یاد بگیرید که تفاوت بین افکار و احساسات را تشخیص دهید. احساسات اساسی انسان را  بفهمید و شروع به پرسیدن از خودتان بکنید که در ساعات مختلف روز چه احساساتی دارید. شروع کنید که یک نگرش عاطفی داشته باشید. برای مثال، به جای نسبت دادن منبع احساسات خود به دیگران (مثلاً گفته می شود ” شما مرا دیوانه می کنید” ) شروع به داشتن احساسات خود بکنید (مثلاً گفته می شود “احساس می کنم عصبانی هستم” ). با در نظر گرفتن مالکیت احساسات خود، آگاهی از احساسات خود و چگونگی درگیر شدن با آن  را توسعه می دهید. احساسات دیگران را تشخیص دهید و تایید کنید. همانطور که شروع به کشف بیشتر احساسات خود می کنید، شروع  کنید به توسعه آگاهی از احساساتی که دیگران ممکن است تجربه کنند. شروع کنید به گوش دادن به حرف های دیگران بدون اینکه قضاوت کنید و تصدیق کنید که احساسات آنها را درک می کنید. لازم نیست با اینکه دیگران چه احساسی دارند موافق باشید، هدف فقط باید درک چگونگی احساس شخص باشد.اگر از آن شخص دفاع کردید یا قضاوت کردید، از خودتان بپرسید چرا و احساسات خود را عمیق تر بررسی کنید.

در هنگام تصمیم گیری، شروع کنید به طور آگاهانه از احساسات خود استفاده کنید. اغلب مردم به منظور تصمیم گیری بر اساس حقایق آموزش دیده اند. شروع به مبارزه با این فرض کنید و احساسات خود را قبل از تصمیم گیری کشف کنید.از خود سئوالات احساسی بپرسید مانند این : اگر من کار 1 را انجام دهم چه احساسی خواهم داشت ؟ یا اینکه اگر من کار 1 را انجام دهم کارمندان من چه احساسی خواهند داشت ؟ احتمالاً احساسات شما درگیر می شود تا تصویر واضح تری از موقعیتی که پیش رو دارید و می خواهید تصمیم بگیرید داشته باشید.

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان : تعیین اهداف عاطفی

در نهایت، همانطور که در سفر به سواد هیجانی پیشرفت می کنید، شروع به تعیین اهداف عاطفی برای خود کنید. این اتصال به شاخه چهارم از مدل هوش هیجانی است که ما در مدیریت احساسات و عواطف دیگران شرکت می کنیم.شروع کنید به تصور کردن اینکه می خواهید چه احساسی داشته باشید و می خواهید دیگران چه احساسی داشته باشند. شروع کنید از خودتان بپرسید که چگونه می توانید محیطی را ایجاد کنید که این گونه احساسات را تحریک کند. از خود بپرسید که در حال حاضر احساسات خود را چگونه مدیریت می کنید و تصور کنید که دوست دارید این احساسات چگونه مدیریت شوند. به طور غیر معمول ممکن است به نظر برسد اهداف احساسی نوع آن را تعیین می کند، این ممکن است با تخیل همراه باشد و باعث شود شما فراتر از یک انسان عادی حرکت کنید وبه یک انسان فوق العاده تبدیل شوید.

هوش هیجانی  یک بخش هیجان انگیز از پژوهش است که باید سودمندی آن برای کارآفرینان و افرادی که کسب و کار دارند و در هر نوعی از کسب و کار به اثبات برسد. با توجه به اینکه به این موضوع کمتر توجه شده است و اغلب این بعد نادیده گرفته شده است، ما باید بتوانیم  خود و کسب و کار خود را  بیشتر به طور جامع مدیریت کنیم.

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان : ارزیابی هوش هیجانی

برای هر کدام از سئوالات زیر تصمیم بگیرید که کدام پاسخ بهترین نگرش یا موقعیت شما را نشان می دهد. سطح موافقیت خود را با سئوالات و موقعیت ها بیان کنید. دور اعداد خط بکشید عدد 1 ( به شدت مخالفم ) تا عدد 5 (به شدت موافقم ) که بهترین توصیف از درک شما را بیان می کند.

 • من از احساسات دیگران آگاه هستم.
 • هر احساسی که دیگران در کنار من احساس می کنند من هم احساس می کنم.
 • من سیگنال های نامحسوسی از احساسات دیگران دریافت می کنم.
 • من بینش خوبی از چگونگی احساس دیگران دارم.
 • من ناراحت می شوم وقتی احساسات و عکس العمل های دیگران را می خوانم.
 • من توانایی خواندن احساسات دیگران را دارم.
 • احساسات من به ندرت از کنترل خارج می شوند.
 • من می توانم از اخلاق نادرست خجالت بکشم و به روز خود ادامه دهم.
 • من احساسات مثبت را بسیار قوی تر از دیگران احساس می کنم.
 • من می توانم روحیات خود را تنظیم کنم تا آنها نتوانند بر من غلبه کنند.
 • من به ندرت جنگ عاطفی در درونم دارم که در افکار من دخالت می کند.
 • احساسات من به ندرت شدید می شود که احساس کنم غرق شدم.
 • من مهارت های انسانی خوبی دارم.
 • به نظر می رسد در تعامل با من مردم لذت می برند.
 • من در روابط بین فردی خوب هستم.
 • به طور اجتماعی، من می توانم به عنوان یک فرد دوست داشتنی توصیف شوم.
 • من مهارت های اجتماعی خوبی دارم.
 • من می توانم به عنوان یکی از بازیکنان تیم توصیف شوم.
 • من همیشه از احساسات خود آگاهم.
 • من به خوبی می دانم که چه چیزی باعث می شود تا من تیک عصبی داشته باشم.
 • هر زمان که من در خلق و خوی ناخوشایند هستم من همیشه آن را می دانم.
 • من مشکلی ندارم که احساسات خود و دیگران را توصیف کنم.
 • من می توانم احساساتم را در کلمات قرار دهم.
 • من می دانم که در خلق و خوی تندی هستم قبل از اینکه دیگران این را بفهمند و به آن اشاره کنند.

هوش هیجانی راز موفقیت کارآفرینان

این ابزار چهار حوزه هوش هیجانی را شامل می شود: واکنش احساسی، تنظیم احساسات، مهارت های بین فردی و خودآگاهی. برای محاسبه نمره خود، اعدادی را که دور آنها خط کشیده اید را با هم جمع کنید. تفسیر نمره زیر را در زیر بخوانید.

96 تا 120: شما خودتان را بسیار هوشمندانه احساس می کنید. شما به راحتی قادر به تنظیم احساسات خود هستید، احساسات دیگران را می بینید، و در موقعیت های اجتماعی احساس می کنید که در خانه هستید. شما آگاه هستید که چه کسی هستید و چطور انسانی هستید.

72تا 95: نسبتاً هوش هیجانی خود را درک می کنید. در بیشتر مواقع می توانید احساسات خود را تنظیم کنید، به طور دقیق احساسات دیگران را احساس می کنید، و اغلب در شرایط اجتماعی احساس راحتی می کنید. بیشتر اوقات خودآگاه هستید.

48 تا71: شما تا حدودی هوش هیجانی خود را درک می کنید. گاهی اوقات احساسات خود را تنظیم می کنید، در برخی موارد احساسات دیگران را حس می کنیدو گاهی اوقات در شرایط اجتماعی احساس راحتی می کنید. تا حدودی خودآگاه هستید.

24تا47: شما زیاد هوش هیجانی خود را درک نمی کنید. تمایلی ندارید که احساسات خود را تنظیم کنید، تمایلی ندارید که احساسات دیگران را درک کنید و تمایلی ندارید که در شرایط اجتماعی احساس راحتی کنید. ممکن است خیلی خودآگاه نباشید

منبع : طبیبان پلاس