اجتماعیکسب و کارهای برتر روز

آیا وکیل می تواند برای انجام مورد وکالت وکیل دیگری انتخاب نماید؟

در ابتدا می خواهیم به این موضوع بپردازیم که در ایجاد عقد وکالت در نظر گرفتن دو رکن اساسی بسیار حائز اهمیت است. از مهم ترین نکاتی که باید در نظر گرفته شود و سوال بسیاری از افراد است به شرح ذیل میباشد:

  •  وکیل
  •  موکل

در واقع وکیل به فردی گفته میشود که به عنوان نماینده یک فرد حقیقی یا حقوقی در دادگاه یا مراجع قضایی و قانونی انتخاب شده است . به موجب قرارداد وکالت برای انجام امور مشخصی که در وکالت نامه ذکر شده مامور خواهد شد.

معمولا وکیل حقوقی فردی است که به تمامی قوانین موجود و رایج در کشور تسلط دارد تا به بهترین شکل بتواند از حقوق موکل خود دفاع نماید.

 ” به استناد به ماده 663 قانون مدنی وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.”

و همچنین در ماده 667 همین قانون آمده است که: ” وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.”

در لغت نامه موکل به معنی شخصی است  که به فردی که وکیل نامیده میشود برای انجام امور مشخصی نیابت میدهد.

تعهدات وکیل نسبت به موکل:

تعهداتی که وکیل نسبت به موکل خود دارد شامل تعهدات خاصی میشود که قانون گذار از پیش آن را تعیین کرده است . بنابراین با توجه به این امر اگر وکیل از انجام تعهدات خود نسبت به موکل سرپیچی کند . قانون این اجازه را به موکل میدهد که از طریق  مراجع قانونی امور مربوط به شکایت از وکیل را پیگیری نماید .

انجام موضوعی که موکل به موجب آن موضوع به وکیل خود نمایندگی داده است از مهم ترین بخش های تعهدات شخص وکیل می باشد . همچنین در ماده 30 قانون وکالت در رابطه با حفظ اسرار موکل ماده ای آمده است تحت عنوان: “وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.”

معنای واژه توکیل در حقوق (توکیل به غیر)

واژه توکیل در لغت نامه حقوق به معنای وکالت دادن به فرد دیگری است.

توکیل چیست

عقد وکالت بین وکیل و موکل تنظیم شده و به امضای دو طرف میرسد . فرد وکیل توسط موکل انتخاب شده و با شناخت و اطمینان خاطر این نمایندگی از جانب موکل به وکیل مورد نظر واگذار خواهد شد.

در برخی از موارد با توجه به شناخت و اعتمادی که موکل به وکیل خود دارد میتواند در عقدوکالت برای وکیل خود حق توکیل در نظر بگیرد . در اینجا توکیل به این معناست که فرد وکیل برای انجام موضوع مشخص شده در عقد وکالت میتواند به شخص دیگری وکالت بدهد و آن شخص را وکیل خود نماید . اگر به وکیل اختیار توکیل داده باشند در واقع گفته میشود که وکیل وکالت در توکیل دارد.

اجازه وکالت در توکیل

البته به این موضوع باید اشاره کرد که در تعهدات وکیل نسبت به موکل خود شخص وکیل اجازه ندارد بدون اذن موکل به فرد دیگری وکالت بدهد  مگر در صورتی که اجازه وکیل در توکیل در عقد وکالت بین طرفین ذکر شده باشد.

به عبارت دیگر باید بیان داشت که انتخاب وکیل دیگری توسط وکیل پایه یک دادگستری که پرونده ای را در دست دارد (وکیل در توکیل) می نامند .  به این شکل که شخص وکیل برای پرونده ای که به او واگذار شده است ، میتواند وکیل دیگری را انتخاب کرده و وکالت رسیدگی و پیگیری پرونده موکل را به او بسپارد .

حال در پاسخ به این سوال که آیا چنین حقی برای وکیل قرار داده شده است باید بیان کرد : که وکیل  طبق یک قرارداد وکالت با موکل خود ملزم میشود تا آن چه را که نسبت به آن متعهد شده را انجام دهد . اگر وکیل ضمن این قرارداد وکالت از شخص موکل این اختیار را اخذ کرده باشد که به وکیل دیگری وکالت دهد از حدود اختیارات خود خارج نشده است.

شرایط خاص توکیل در وکالت

شخص وکیل در یک سری شرایط می تواند اقدام به وکالت در توکیل نماید . به این شکل که اگر شخص موکل به شخص وکیل اختیار آن را داده باشد که در خصوص اموری از جمله:

  1. اقامه دعوا
  2. خرید و فروش مال

طبق مجوز های گرفته شده از موکل مانند مورد های بیان شده وکیل می تواند این کار را انجام داده و در این جا وکیل دوم را وکیل اصلی موکل اعلام نماید.

وکالت هایی که موکل میتواند اجازه توکیل به وکیل را دهد:

دیدگاهتان را بنویسید