اقتصادی

آمادگی صندوق نوآوری برای پشتیبانی از تولید شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت که این صندوق آماده حمایت از تولید و حمایت از مشاغل مبتنی بر دانش در سال “تولید ؛ پشتیبانی ، موانع” است که توسط رئیس عالی مقام فراخوانده شده است.

به گزارش دوران خبر، دکتر علی وحدت در پیام نوروزی خود گفت: پس از حدود 10 سال از ظهور شرکت های دانش بنیان به عنوان بازیگران جدید در اقتصاد کشور ، این شرکت ها در سال توسط مقام معظم رهبری به عنوان “جهش تولید” ، با تولید خانگی کلیه اقلام و تجهیزات مورد نیاز سیستم بهداشت برای کنترل تاج از آزمون افتخارآمیز “تقویت مقاومت ملی” بیرون آمد و وارد مرحله جدیدی از زندگی وی شد. شرکت های دانش بنیان که تعداد آنها به زودی از 6000 شرکت فراتر می رود ، اکنون در دهمین سالگرد تصویب قانون حمایت از بنگاه ها و م -سسات دانش بنیان نه تنها یک مفهوم فانتزی بلکه یک آزمایشگاه یا دانشگاه ، بلکه یک بازیگر مهم در زمینه

این پیام ادامه می دهد: “اما ایجاد شرکت های مبتنی بر دانش در زمینه تولید و صنعت کشور ، همانطور که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود در سال 1400 اشاره کردند ، مفهوم و استفاده از مشوق ها و حمایت های مختلف از جمله حذف موانع و چالش های تولید. ” با این رویکرد است که صندوق نوآوری و شکوفایی در سال 1399 توانسته است به حمایت از شرکتهای دانش بنیان ادامه دهد و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ، زمینه مساعدی برای شرکتهای بیشتر ، به ثبت سوابق جدید در حمایت از این شرکتها بپردازد. در زنجیره تأمین. صنایع مختلف ، از نفت. E گاز را به مواد غذایی ، دفاعی ، بهداشت و ساخت و ساز و دستیابی به جهش تولید “معقول” تأمین می کند.

سپس پیام نوروزی ، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد: به عنوان مثال ، با طراحی بسته های تشویقی برای صندوق های تحقیقاتی و فناوری غیردولتی ، صندوق توانست سرمایه اولیه این صندوق ها را 70 میلیارد تومان در سال افزایش دهد 1997 تا بیش از 800 میلیارد تومانی در سال 1999. با مشارکت 150 میلیارد تومانی در ایجاد صندوق های سرمایه گذاری جسورانه ، زمینه ایجاد 6 صندوق جسورانه جدید با سرمایه اولیه 900 میلیارد تومانی ، هر دو اثبات اثربخشی است “مشوق های سرمایه گذاری” صندوق برای نوآوری و شکوفایی برای سرمایه گذاری بیشتر در تولید خصوصی. و یک سرویس ابتکاری

دکتر. وحدت در ادامه به اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی در سال “تولید ؛ پشتیبانی ، موانع” اشاره کرد: اکنون در آستانه سال 1400 با شعار “تولید ؛ حمایت ، موانع” ، صندوق نوآوری و شکوفایی آماده است برای برداشتن گامهای بزرگتر به سمت “تولید جهش یافته” بر اساس مشارکت شرکتهای دانش بنیان ، ادامه و تقویت رویکردهای گذشته: این یک تعداد الزامات دارد ، از اعمال حفاظت تا رفع موانع. بنابراین ، صندوق نوآوری و شکوفایی ، به عنوان یک نهاد تخصصی “تأمین مالی” ، نه تنها می تواند به نقش شرکت های مبتنی بر دانش در تولید جهش یافته و تحقق این شعار “به تمام معنا از کلمه انقلابی” منجر شود نیاز به همکاری همه بازیگران اکوسیستم نوآوری کشور دارد.

پیام رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ، که به دومین بررسی این صندوق برای حمایت از اکوسیستم نوآوری کشور در سال 1400 اشاره دارد ، به شرح زیر است: دوم ، ادامه حمایت حداکثر و م effectiveثر صندوق نوآوری و شکوفایی حاصل از دانش – شرکتهای مبتنی بر 1400 ، با در نظر گرفتن رشد روزافزون شرکتها از یک سو و رشد تجارت شرکتهای موجود از سوی دیگر ، نیاز به تقویت منابع صندوق نوآوری و شکوفایی دارد. اگرچه با پیش بینی دولت و مجلس محترم ، افزایش سرمایه صندوق در بودجه 1400 پیش بینی و تصویب شد ، اما همانطور که صندوق قبلاً اشاره کرده است ، این افزایش فقط در پایین اجازه افزایش حمایت را نمی دهد ، بلکه ابهام روند گذشته است. ملاقات کرد.

طبق بیانیه روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ، در پایان این پیام آمده است: صندوق نوآوری و شکوفایی مسئولیت ریسک بالایی در حمایت از شرکتهای دانش بنیان دارد ، اما رئیس عالی مقام ، رئیس جمهور و سایر رهبران ارشد بر توسعه اقتصاد الکترونیکی مبتنی بر. ، این بار مسئولیت را دو برابر کرده است. صندوق امیدوار است در پرتو لطف خداوند نقش م moreثرتری در دستیابی به “ایران دانش بنیان” ایفا کند.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید