دیدار مردمی محمد باقر قالیباف


محمدباقر قالیباف در سالن شهدای چهارصد دستگاه کرج به دیدار مردم استان البرز رفت.