یورش پلیس فرانسه به مقر منافقین

به گزارش دوران خبر از دوران خبر، پلیس فرانسه با حضور در مقر منافقین در شهر سن اوآن لومون به انجام تحقیقاتی در این دفاتر پرداخته است.

تا بدین لحظه دلیل انجام این تحقیقات مشخص نشده است.

چندی پیش نیز پلیس آلبانی با ورود به مقر گروهک تروریستی منافقین، این مکان را تفتیش کرده بود.

310310