فرهنگ و هنر

غم‌انگیزترین درخواست گرشا رضایی از مردم وسط کنسرت

آفتاب‌‌نیوز :

غم انگیز‌ترین درخواست گرشارضایی از مردم در کنسرتش را را می خوانید.

گرشا رضایی در کنسرتش نوشته: این روز‌ها حال عموپورنگ بخاطر مادرش خوب نیست. برای ننه نقلی دعا کنید. چقدر سخت است برای ما که همیشه عموپورنگ را سرحال دیدیم و الان اینجوری ناراحت ببینیم انشاالله زود حال دل عموپرونگ خوب شودو ننه نقلی هم شفا پیدا کند.

بخش فرهنگ و هنر

با کلماتم، ابتکار هنری را به وجود می‌آورم و جذابیت زندگی را در آن تقدیم می‌کنم.