جدول افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲

  • عمومی

    اضافه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کی واریز میشود

    حقوق بازنشستگان از روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه و براساس حروف الفبا به حساب آن‌ها در حال واریز است. پرداخت حقوق فروردین ماه حدود ۴‌ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از روز یکشنبه بیستم فرودین ماه آغاز شده است و حقوق این گروه بر اساس حروف الفبا تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه واریز خواهد شد. بر اساس این خبر، حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی همراه با مابه‌التفاوت حقوق فروردین پرداخت می شود. جدول تاریخ واریز حقوق اردیبهشت ۱۴۰۲ نام حرف تاریخ پرداخت بانک صادرات ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ آ – الف ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ق ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ حروف (ب) تا (ش) شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ س ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ حروف (ص) تا (ی) شعب تا ۲۰۰۰ نفر ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ر ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ب ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ همکاران بازنشسته ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ پ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ط ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ت ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ظ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ث ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ خ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ چ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ گ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ج ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ل ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ژ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ و ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ص ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ض ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ غ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ز ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ی ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ف ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ذ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ح ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ک ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ بانک ملی ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ د ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ بانک ملت ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ش ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ بانک تجارت ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ع ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ پست بانک ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ن ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ بانک سپه ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ م ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ بانک کشاورزی ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ بنیاد شهید ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ افزایش حقوق بازنشستگان …