علمی و پزشکی

دارو‌های مصرف نشده را در منزل نگهداری نکنید


مدیر دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو خراسان شمالی با اشاره به باقی ماندن مقداری از دارو پس از بهبود کامل بیمار در منازل، گفت: نگهداری و انبار داروها در منزل برای روز مبادا اقدامی غلط و خطرناک است.